Quy định về triển khai sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế

Chủ đề   RSS   
 • #491764 15/05/2018

  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (547)
  Số điểm: 5084
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 171 lần


  Quy định về triển khai sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế

  Ngày 09/05/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, yêu cầu ngành Thuế thực hiện các nội dung sau:  

  - Nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực, theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động đối với việc thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC.

  - Kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế và để việc sắp xếp, sáp nhập không gây xáo trộn, gây ách tắc công việc.

  - Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế.

  - Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các chi cục thuế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế báo cáo ngay với Bộ Tài chính để xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC.

  Chỉ thị 01/CT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/05/2018.

   

   
  1113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận