Quy định về trích khấu hao TSCĐ thuê hoạt động?

Chủ đề   RSS   
 • #545744 10/05/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (475)
  Số điểm: 13250
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 132 lần


  Quy định về trích khấu hao TSCĐ thuê hoạt động?

  Chào fanpage, cho em hỏi là nếu công ty đi thuê văn phòng, đơn giản là thuê hoạt động, thì nếu công ty nâng cấp văn phòng thì phần nâng cấp có được ghi vào tài sản cố định và trích khấu hao không?

   
  1321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545754   10/05/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1187)
  Số điểm: 9319
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 179 lần


  Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

   

  "Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

  ...

  2. Đối với tài sản cố định đi thuê:

   

  a) TSCĐ thuê hoạt động:

   

  - Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ."

   

  Theo đó, tài sản thuê hoạt động không trích khấu hao mà chi phí thuê sẽ được hạch toán. Do đó, chi phí nâng cấp cũng được hạch toán chứ không đưa vào nguyên giá được khấu hao.

   
  Báo quản trị |