Quy định về thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #5766 09/05/2008

  mitcute

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy định về thừa kế

  Xin cho tôi danh sách các văn bản quy định về thừa kế
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 10/03/2010 02:32:47 PM Cập nhật bởi VietThuong ngày 09/03/2010 06:27:29 PM
   
  13202 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #5767   09/05/2008

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Bộ luật dân sự 2005

  Bạn hãy tìm Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005 (Phần thứ tư từ điều 631 đến 687).

  http://www.thuvienphapluat.com có văn bản này. bạn có thể vào đó để tải về
   
  Báo quản trị |  
 • #5906   11/07/2008

  Hoamai83
  Hoamai83

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2008
  Tổng số bài viết (53)
  Số điểm: 760
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  Làm ơn tìm dùm em Luật về Quyền thừa kế

  chào mọi người!
  Em bấm vô tìm mà sao tìm không ra nhờ mọi người  tìm dùm em Luật về Quyền thừa kế.

  cám ơn

  HoaMai
   
  Báo quản trị |  
 • #5907   11/07/2008

  hieplak28
  hieplak28

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2007
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thừa kế

   
  Báo quản trị |  
 • #14810   01/04/2009

  Hoamai83
  Hoamai83

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2008
  Tổng số bài viết (53)
  Số điểm: 760
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  xin biểu mẫu xác định tài sản chưa chia

  cho em xin biểu mẫu xác định tài sản chung của ba mẹ để lại chưa chia,cám ơn nhiều.
   
  Báo quản trị |  
 • #14811   01/04/2009

  rongcon83
  rongcon83
  Top 500
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1347
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  văn bản xác nhận di sản chưa chia

  Việc đều thừa nhận di sản chưa chia được thể hiện bằng VB, các đồng thừa kế lập văn bản xác nhận di sản thừa kế chưa được chia. VB này bao gồm 1 số nội dung cơ bản như thông tin về người để lại di sản, những người thừa kế, thời đểm mở thừa kế (thời điểm người có di sản chết), liệt kê khối di sản và cam kết khối di sản đó chưa được chia và các đồng thừa kế cùng ký tên vào Vb đó.
  Một số nọi dung thảo luận cùng bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #15126   11/06/2009

  toaanquangnam
  toaanquangnam

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi cần một di chúc mẫu

  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
  Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
   
  Báo quản trị |  
 • #15127   11/06/2009

  thuanthienlawyer
  thuanthienlawyer
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2009
  Tổng số bài viết (158)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Mẫu di chúc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------------

   

  DI CHÚC

  Tại Phòng Công chứng số....................... tỉnh/thành phố .............................................. 

  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), 

  Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

  Sinh ngày:........./......../................

  Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

  Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) ............................................................................................……………………..

  Trường hợp vợ chồng lập Di chúc chung thì ghi như sau :

  Tôi là (ghi rõ họ và tên):......................................................

  Sinh ngày: …../….../.……

  Chứng minh nhân dân số: .………..cấp ngày ….. /.…/.……. tại ………………..

  Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)  ………………………………………………………………………………………………

  cùng vợ là Bà : ...

  Sinh ngày: …../….../…………...

  Chứng minh nhân dân số: ……………....cấp ngày .... /…./…….. tại …………...

  Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………………………………………………………………………….

  Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau: 

  (Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

  ………………………………………………………………………………. ……...................……………………………………………………………………………………………………………

  Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :

  Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

  ông (Bà): ...

  Sinh ngày: .……/…..../………...

  Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ……………….

  Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).……………………………………………………………………………….

  ông (Bà): ...

  Sinh ngày: .……/…..../………...

  Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ……………….

  Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú). ……………………………………………………………………………….

  Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

   


  Người làm chứng (nếu có)                                              Người lập di chúc

  1.  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  2.     (Ký và ghi rõ họ tên)

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)

  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

  Tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), 

  Tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

   

  Chứng nhận:

  - Ông/bà .................................. đã tự nguyện lập di chúc này;

  - Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  - Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

  - Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;


  - Di chúc này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), cấp cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                              Công chứng viên

  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Cập nhật bởi thuanthienlawyer vào lúc 11/06/2009 11:11:09
   
  Báo quản trị |