Quy định về thanh tra thuế đối với doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #540014 29/02/2020

  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định về thanh tra thuế đối với doanh nghiệp

  Có rất nhiều doanh nghiệp băn khoăn bao nhiêu lâu phải thanh tra doanh nghiệp 1 lần? Tuy nhiên hiện tại không có quy định rõ bao lâu thanh tra một lần. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành có nêu:

  "Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên."

  Quyết định thanh tra ban hành căn cứ theo:

  - Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;

  - Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

  - Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

  - Yêu cầu của việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

  - Yêu cầu của việc quyết toán thuế cho các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp."

  Theo đó, khi có yêu cầu giải quyết hành vi vi phạm pháp luật thuế hoặc các căn cứ khác nêu trên thì cơ quan thuế có quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp nếu còn nằm trong thời hạn lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp.

   

   
  1093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540167   29/02/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 50 lần


  Về vấn đề thanh tra thuế đối với doanh nghiệp thi công tác thanh tra, kiểm tra của ngành thuế cũng còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục, cụ thể như:

  Thứ nhất, về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thanh tra thuế còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Bởi vì, đến nay vẫn còn không ít cán bộ thuế dù có thâm niên lâu năm nhưng không nắm vững chính sách pháp luật thuế, cơ chế tài chính, kỹ năng thanh, kiểm tra…

  Thứ hai, một số ngành nghề kinh doanh mới phát sinh như: Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp... gây khó khăn cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, do chưa am hiểu về lĩnh vực này.

  Thứ ba, về cơ chế ưu đãi thuế, quản lý giám sát việc áp dụng ưu đãi thuế không chặt chẽ, cũng gây hụt thu ngân sách.

  Thứ tư, về tổ chức bộ máy thanh tra, kiểm tra thuế tại các địa phương chưa tương xứng với khối lượng công việc và vai trò của công tác thanh, kiểm tra thuế. Mặt khác, công tác phối hợp giữa bộ phận kê khai và bộ phận thanh tra, kiểm tra chưa tốt, công tác rà soát đánh giá rủi ro để phát hiện các doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp “đen” có thủ đoạn chiếm đoạt tiền thuế ở địa phương chưa hiệu quả.

   

   

   
  Báo quản trị |