Quy định về nâng bậc lương đối với công chức được nâng ngạch

Chủ đề   RSS   
 • #537041 08/01/2020

  Quy định về nâng bậc lương đối với công chức được nâng ngạch

  Vấn đề được đặt ra là có 2 người công chức nhận được quyết định thay đổi vị trí chức vụ. Người thứ nhất ngạch lương vẫn giữ còn người thứ hai được nâng ngạch lương. Trường hợp này thì bậc lương của cả hai được xét như thế nào ?

  Để giải đáp vấn đề này thì cần xét quy định tại điểm a khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV Hướng dẫn xếp lương nâng ngạch chuyển ngạch chuyển loại công chức viên chức như sau:

  “a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.”

  => Như vậy, trường hợp  người công chức thứ nhẩt hưởng lương ở ngạch cũ và người công chức thứ hai được hưởng ngạch mới lớn hơn chênh lệch số lương giữa hai bậc liền kề ở ngạch cũ thì thời gian xét nâng bậc lương được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

   
  515 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận