Quy định về kiểm soát tài sản thu nhập?

Chủ đề   RSS   
 • #568272 27/02/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Quy định về kiểm soát tài sản thu nhập?

  Thư viện pháp luật cho mình hỏi Nghị định 130/2020/ND-CP về kiểm soát tài sản thu nhập đã Bỏ nội dung kê khai các khoản nợ. Vậy trong trường hợp có khoản nợ lớn thì làm thế nào?

   
   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568333   27/02/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 188 lần


  Điều 9 của Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy định:

  "Điều 9. Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

  1. Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định này".

  Như vậy, về đúng bản chất pháp lý thì việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định này là được chị nhé. Trong phụ lục đó có thông tin gì thì cứ điền vào là được đó ạ.

  Lưu ý thêmTrước đây tại Điều 8 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập có đề cập đến việc kê khai "Các Khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên" nhưng quy định hiện hành không có kế thừa Điều này nữa đó ạ => nên về nguyên tắc mình cứ áp dụng theo quy định hiện hành thôi ạ.

  Một điểm đánh chú ý nữa là Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành tại Điều 3 vẫn còn ghi nhận nội dung "Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên". Nhưng đó là ghi nhận dựa trên quy định cũ => do đó mình cứ áp dụng theo văn bản hiện hành là Phụ lục I là được chị nhé.

   
  Báo quản trị |