quy định về khai thác thông tin đất đai

Chủ đề   RSS   
  • #326698 05/06/2014

    quy định về khai thác thông tin đất đai

    có quy định nào về khai thác thông tin địa chính thửa đất nhà hàng xóm ( bên cạnh) không

     
    2524 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận