DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

QUY ĐỊNH VỀ HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC bằng 02 THÁNG TIỀN LƯƠNG VẪN ĐƯỢC ÁP DỤNG

Quy định về hưởng trợ cấp mất việc trong trường hợp đặc biệt

Ngày 2/7/2019 Cục quan hệ lao động và tiền lương đã có công văn trả lời kiến nghị của ông Đặng Đức Thiện, Công ty TNHH Laird Việt Nam về hiệu lực của quy định về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5551/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2019, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó không sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Do đó, quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đang có hiệu lực.

Theo đó, tại điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định 05 quy định rằng:

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương;

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn C làm việc tại công ty D từ ngày 01 tháng 9 năm 2007, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, do thay đổi công nghệ sản xuất Công ty không thể bố trí được việc làm cho ông C và phải chấm dứt hợp đồng lao động. Ông C được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (07 năm). Tiền lương bình quân theo Khoản 1 Điều này trước ông C mất việc làm là 4.500.000 đồng/tháng. Trợ cấp mất việc làm đối với ông C được tính như sau: 

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là: 08 năm 04 tháng - 07 năm = 01 năm 04 tháng (16 tháng). 
 
- Số tiền Công ty D chi trả trợ cấp mất việc làm cho ông C ít nhất bằng 02 tháng tiền lương (4.500.000 đồng/tháng x 2 = 9.000.000 đồng). 

Quy định này được hiểu rằng, cho dù toàn bộ thời gian làm việc của người lao động đều đã tham gia BHTN thì người này vẫn được hưởng trợ cấp mất việc bằng 2 tháng lương.

Theo Bộ Lao động, mặc dù Nghị định 148/2018/NĐ-CP có sửa đổi một số điều khoản của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tuy nhiên không có sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 14 nêu trên nên quy định về mức trợ cấp mất việc tối thiểu vẫn còn áp dụng.

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm:

  •  9585
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…