Quy định về hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo QĐ của thủ tướng

Chủ đề   RSS   
 • #428037 16/06/2016

  mlan09

  Sơ sinh


  Tham gia:16/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy định về hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo QĐ của thủ tướng

  Chào Luât sư!

  Luật sư cho em hỏi về một số chế độ phụ cấp liên quan đến giáo viên đang giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ như sau:

  Em hiện là giáo viên mầm non (đã biên chế có đóng BHXH) đang giảng dạy tại một trường mầm non công lập từ tháng 9/2008 đến nay. Ngày 01/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 539 về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015, theo đó trường mầm non em đang giảng dạy thuộc một trong những xã theo Quyết định 539 nêu trên.

  Theo em được biết thì cán bộ, công chức, viên chức.... đang công tác tại vùng có điều kiện kt-xh đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì được hưởng một số phụ cấp như: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm..... Vậy, trong trường hợp này em được hưởng phụ cấp ưu đãi nghế như thế nào theo từng năm ? cách tính, mức hưởng và phương thức trả như thế nào ?

  Mong Luật sư giải đáp giúp em. Em chân thành cảm ơn!

   
  4296 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #438251   11/10/2016

  Binhanvnu96
  Binhanvnu96

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/10/2016
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn,

  Với các thông tin mà bạn đã cung cấp, tôi có thể đưa ra góp ý như sau:

  Thứ nhất, trường hợp của bạn thuộc đối tượng áp dụng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy đinh tại Điều 2 Nghị định 19/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

   

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

  a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

  b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

  Thứ hai, về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tại Điều 7 Nghị định 61/2006/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

  Điều 7. Phụ cấp ưu đãi

  Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.:

  Ngoài ra, ở Mục 2 Phần II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định về phụ cấp ưu đãi, mức phụ cấp, cách tính cụ thểphương thức chi trả như sau:
  “2. Phụ cấp ưu đãi
  a) Đối tượng được hưởng:
  - Nhà giáo, CBQLGD thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này hiện đang công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
  - Đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:
  + Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);
  + Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
  + Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;
  + Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành;
  + Thời gian bị đình chỉ giảng dạy, công tác.
  - Nhà giáo, CBQLGD đã được hưởng phụ cấp ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

  b) Mức phụ cấp
  - Mức phụ cấp 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, CBQLGD đang công tác tại:
  + Các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
  + Các trường chuyên biệt gồm: Trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.
  Riêng nhà giáo, CBQLGD đang công tác tại các trường giáo dưỡng hưởng phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm a và đ khoản 8 Điều 6 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, trong trường hợp khoản phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức quy định tại điểm b khoản 2 mục II của Thông tư này thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm (%) chênh lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
  - Mức phụ cấp 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, CBQLGD đang công tác tại các trường chuyên biệt không đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Trường phổ thông dân tộc bán trú; trường dự bị đại học và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

  c) Cách tính
  Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [(hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.”
  Ví dụ: Một Hiệu trưởng trường tiểu học công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hệ số lương 3,06 bậc 7 ngạch giáo viên tiểu học (mã ngạch 15.114), phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,4, được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70%. Tiền phụ cấp ưu đãi đối với trường hợp này trong 1 tháng được tính như sau:
  - Tiền phụ cấp ưu đãi 1 tháng (tính từ 01/10/2004 đến 30/9/2005 với mức lương tối thiểu chung 290.000đ) = 290.000đ x (3,06 + 0,4) x 70% = 702.380đ.
  - Tiền phụ cấp ưu đãi 1 tháng (tính từ 01/10/2005 đến 30/9/2006 với mức lương tối thiểu chung 350.000đ) = 350.000đ x (3,06 + 0,4) x 70% = 847.700đ.
  - Tiền phụ cấp ưu đãi 1 tháng (tính từ 01/10/2006 với mức lương tối thiểu chung 450.000đ) = 450.000đ x (3,06 + 0,4) x 70% = l.089.900đ.

  d) Phương thức chi trả
  - Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè);
  - Khoản phụ cấp này được hạch toán vào mục 102 tiểu mục 08 của chương, loại, khoản tương ứng theo mục lục ngân sách nhà nước”.

  Hi vọng lời góp ý của chúng tôi đã có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn.

  Nếu còn thắc mắc gì thêm bạn vui lòng liên hệ:

   

  Trịnh Bình An |  CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: (+84-4) 3.2899.888 - Eluatvietkim@gmail.com

  Ad: CS1- Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN 

        CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   

  Cập nhật bởi Binhanvnu96 ngày 12/10/2016 05:06:26 CH

  Trịnh Bình An | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: (+84-4) 3.2899.888 - E: luatvietkim@gmail.com

  Ad: CS1- Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

  CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |