Quy định về giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói trong Bộ luật Lao động 2019

Chủ đề   RSS   
 • #549907 25/06/2020

  Quy định về giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói trong Bộ luật Lao động 2019

  So với quy định tại Khoản 2 Điều 16 quy định về hình thức hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2012 cho phép các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.
   
  Tại Khoản 3 Điều 14 quy định về hình thức hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực pháp luật thì các bên chỉ có thể gaio kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp:
   
  – Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động;
   
  – Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
   
  – Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.
   
  Như vậy ở Bộ luật Lao động 2019 đã quy định chặt chẽ hơn về hình thức hợp đồng lao động so với Bộ lao động 2012.
   
  3983 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận