Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #528201 14/09/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 226 lần


  Quy định về đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp

  Người quản lý doanh nghiệp là những người quản lý doanh nghiệp, quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Căn cứ: Tại Khoản 18, điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

  Vậy đối với những đối tượng này việc đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào?

  *Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  “1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  ...

  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

  *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế 2014:

  “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

  *Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013:

   “1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

  Như vậy, theo quy định trên có thể thấy rằng những người quản lý doanh nghiệp cũng thuộc một trong các đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN. Nếu ngoài việc thu lợi nhuận từ nguồn vốn bỏ ra những cá nhân này cũng:

  - Có hưởng tiền lương theo năng lực làm việc;

  - Có kí hợp đồng lao động

  => vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.

  Đối với người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc công ty đã ký kết hợp đồng lao động và có hưởng tiền công, tiền lương là đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng với đối tượng này có trách nhiệm đăng ký tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN cho các cá nhân đó.

  Mặt khác, những thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông họ chỉ hưởng lợi nhuận và không hưởng lương theo năng lực thì họ không thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng họ vẫn có quyền mua bảo hiểm tự nguyện.

   
  11773 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  admin (17/04/2020) ThanhLongLS (16/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #528802   22/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình không thấy bạn đưa căn cứ pháp lý cho trường hợp đóng BHTN. Theo Khoản 1, Điều 21, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người quản lý Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là đối tượng đóng BHTN. Như vậy, không chỉ phải tham gia BHXH bắt buộc, người quản lý doanh nghiệp còn là đối tượng đóng BHYT, BHTN.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thusa121 vì bài viết hữu ích
  Linhngo99 (23/09/2019)
 • #542465   31/03/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Người quản lý lao động trên thực tế cũng là người trực tiếp tham gia lao động và được giao kết hợp đồng lao động theo quy định. Vì vậy đây cũng là đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra họ còn được hưởng những quyền lợi khác đối với người lao động theo quy định. Rất cảm ơn bài viết của bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #556324   30/08/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2805
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 90 lần


  Về nguyên tắc, tương tự như người lao động, đối với người quản lý doanh nghiệp, việc có tham gia các loại bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... phụ thuộc vào việc người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương hay không? Trường hợp có hưởng tiền lương (như thông qua hợp đồng lao động...) thì có thể sẽ thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm.

   
  Báo quản trị |  
 • #556389   30/08/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 4260
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn về thông tin bài viêt của bạn cung cấp. Mình nghĩ nếu người quản ly có giao kêt hợp đồng lao động thì người quản ly cũng được xem là người lao động, Theo đó, họ được đảm bảo quyền lợi của mình khi công tác tại một doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #556693   31/08/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1105)
  Số điểm: 7114
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 148 lần


  Khái niệm người quản lý về bản chất chỉ thể hiện vai trò của họ trong công ty với một nhóm người (người lao động) mà thôi, thực tế họ cũng đang làm việc cho công ty, là người lao động của công ty. Vì vậy, họ vẫn có quyền được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm như người lao động nếu đáp ứng các điều kiện.

   
  Báo quản trị |  
 • #559300   30/09/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1105)
  Số điểm: 7114
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 148 lần


  Về vấn đề của bạn, khi bạn tham khảo các văn bản về nghĩa vụ tham gia các loại bảo hiểm bạn sẽ thấy đối tượng tham gia sẽ là những người có giao kết Hợp đồng lao động (tùy loại bảo hiểm mà có quy định về thời gian của HĐ lao động khác nhau). Do đó, dù là người quản lý doanh nghiệp nhưng nếu họ có ký HĐ lao động trực tiếp với công ty (là người sử dụng lao động) thì họ vẫn sẽ là đối tượng tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc.

   
  Báo quản trị |  
 • #563492   26/11/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2224
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 49 lần


  Bài viết của bạn rất chi tiết. Trước đây mình nghĩ là quản lý doanh nghiệp không phải đóng BHXH. Tuy nhiên, quản lý doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động và hưởng tiền lương tại công ty thì vẫn thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội. Cảm ơn bạn đã chia sẽ

   
  Báo quản trị |