Quy định về địa điểm họp của Đại hội đồng cổ đông

Chủ đề   RSS   
 • #506199 30/10/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1067)
  Số điểm: 8329
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 155 lần


  Quy định về địa điểm họp của Đại hội đồng cổ đông

  Câu hỏi: Quy định về địa điểm họp của Đại hội đồng cổ đông?

  Câu trả lời: 

  Đối với nội dung này, khoản 1 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

  "Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp".

  Như vậy, địa điểm họp của đại hội đồng cổ đông phải được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau (ví dụ như họp trực tuyến giữa các cổ đông đến từ nhiều nước khác nhau) thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

   

   
  759 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận