Quy định về chi nhánh Công ty

Chủ đề   RSS   
 • #30491 03/11/2008

  lethihoailinh

  Chồi

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:01/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 1220
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy định về chi nhánh Công ty

  cty lem là cty tnhh 1 thành viên 100% vốn nước ngoài.
  hiện tại có nhu cầu mở chi nhánh . Nếu Vốn của  chi nhánh có thể lớn hơn vốn cty mẹ như vậy có đúng với phát luật không?
  Anh vui lòng cho em biết quy định thủ tục mở chi nhánh.
  Cảm ơn anh nhiều!
  Hoàilinh
  Cập nhật bởi navelvu ngày 03/03/2010 11:09:06 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:04:24 AM
   
  116285 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang «<2345>
Thảo luận
 • #32475   18/11/2009

  tienbeo123
  tienbeo123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  (Đối với loại hình công ty TNHH hay cổ phần thì về nguyên tắc là giống nhau.)
  Đầu tiên về thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch phải tuân theo quy định của pháp luật doanh nghiệp nói chung và chú ý đối với những trường hợp đặc thù đó là phải được HDTV chấp thuận:

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

  a) Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

  b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

  c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

  d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty. Trong quy chế hoạt động của công ty và/hoặc của chi nhánh nếu có quy định trong những trường hợp nào thì người đứng đầu chi nhánh có thể ký kết HD và dùng dấu chi nhánh đóng dấu thì chỉ trong những trường hợp đó chi nhánh công ty mới được ký kết HD. Tất nhiên là những quy định này trong quy chế phải tuân theo pháp luật.
   
  Báo quản trị |  
 • #32476   18/11/2009

  kienlawyer
  kienlawyer
  Top 500
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2009
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 4455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Chào bạn!

  Khi chi nhánh công ty bạn được cấp dkkd có ghi ngành nghề kinh doanh phù hợp với Hợp đồng dự định ký kết, Giám đốc/người đứng đầu chi nhánh có thể ký kết hợp đồng đó được (trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc quy chế giữa công ty và chi nhánh có quy định khác). Tuy nhiên xin lưu ý: Bạn nên phân biệt giữa hành vi ký kết Hợp đồng của người đứng đầu chi nhánh và tư cách ký kết thì chưa chắc đã giống nhau. Điều đó lý giải như sau:

  Khoản 2 điều 37 Luật Doanh nghiệp:

  “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

  Điều 84 Luật Dân sự 2005 quy định, một tổ chức được coi là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:

  “- Ðược thành lập hợp pháp;
  - Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
  - Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
  - Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

  Căn cứ Ðiều 4 Nghị định 58/2001/NÐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì Chi nhánh của doanh nghiệp thuộc đối tượng được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy. Do đó, chi nhánh có thể sử sụng con dấu riêng hoặc sử dụng chung con dấu với công ty là quyền chủ động của doanh nghiệp.

  Điều 618 Bộ luật dân sự 2005: Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

  Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. »


  Bản chất mối quan hệ pháp lý giữa Công ty mẹ (một pháp nhân độc lập) và chi nhánh – đơn vị phụ thuộc của pháp nhân thể hiện ở chỗ:

  - Các giao dịch giữa chi nhánh với bên thứ ba là các giao dịch với tư cách là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải giao dịch, nhân danh chính mình khi tham gia giao dịch;

  Khi phát sinh tranh chấp thì bên thứ ba và công ty mẹ luôn là nguyên đơn hoặc bị đơn, (trừ trách nhiệm hình sự - cá nhân). Bên công ty mẹ (do người đại diện theo pháp luật) luôn là đại diện trước pháp luật đối với các giao dịch với bên thứ ba, bên chi nhánh nếu có sai thì chịu trách nhiệm trước công ty mẹ và trước pháp luật (đối với trách nhiệm hình sự). Như vậy mặc dù Chi nhánh công ty bạn ký kết HĐ nhưng Công ty mẹ phải kế thừa quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng do chi nhánh ký kết (phù hợp với quy định tại Điều 618 Bộ luật dân sự).

  Trân trọng!
  danggiakien@gmail.com

  Trân Trọng.

  Luật sư Đặng gia Kiên

  Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

  Mobile: 0986 99 8668

  Email: kien.danggia@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #23388   18/11/2009

  dangkhoa251
  dangkhoa251

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi nhánh doanh nghiệp có được quyền ký hợp đồng thuê đất không?

  Công ty em là chủ đầu tư khu công nghiệp, cho đối tác thuê đất để đối tác xây dựng nhà máy, nhưng đối tác thuê đất để thành lập chi nhánh xây dựng nhà máy. Em muốn hỏi là bên em có thể ký hợp đồng thuê đất với chi nhánh không nên ký hợp đồng thuê đất với công ty mẹ. Vì theo em hiểu thì chi nhánh phụ thuộc vào công ty mẹ, theo luật doanh nghiệp thì không có tư cách pháp nhân. Việc ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với chi nhánh, đối tác  lấy với danh nghĩa ký kết, liệu có phù hợp với luật pháp không.
   
  Báo quản trị |  
 • #23389   18/11/2009

  vu07
  vu07

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2009
  Tổng số bài viết (62)
  Số điểm: 1374
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Tư cách ký HD

  Chào bạn,
  Theo Luật DN mà cụ thể là
  Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
  ...2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  ...
  Như vậy, chi nhánh không có tư cách pháp nhân để ký HD thương mại với Công ty của bạn, mà phải ký trực tiếp với Công ty mở chi nhánh; hoặc thông qua việc Công ty ủy quyền cho Chi nhánh ký HD.

  Cập nhật bởi vu07 vào lúc 18/11/2009 12:02:32
   
  Báo quản trị |  
 • #42387   21/01/2010

  namxg209
  namxg209

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách làm báo cáo của đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thuộc??????

  Xin luật sư giúp đỡ . Công ty tôi là công ty cổ phần có chi nhánh hạch toán theo hình thức phụ thuộc có con dấu và mã số thuế riêng nhưng chưa mua hóa đơn . Vì thế mà chi nhánh không phát sinh doanh thu cuối tháng chỉ có chi phí tiền lương và văn phòng phẩm . NHư vậy chi nhánh có cần mở  sổ sách không?? Và việc hạch toán trên công ty sẽ làm thế nào ?????
   
  Báo quản trị |  
 • #42388   21/01/2010

  andela
  andela
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2009
  Tổng số bài viết (102)
  Số điểm: 600
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Theo mình được biết
  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: nghĩa vụ về thuế GTGT sẽ độc lập giữa chi nhánh và công ty mẹ. Còn lại, nghĩa vụ các loại thuế khác sẽ thuộc công ty mẹ. Nói gọn lại một chút: thuế GTGT sẽ do chi nhánh kê khai và nộp, doanh thu và chi phí sẽ đưa về công ty mẹ để công ty mẹ hạch toán và tính lợi nhuận, thuế TNDN phải nộp
  Xin chào.
   
  Báo quản trị |  
 • #14369   23/10/2008

  luonglaw
  luonglaw

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho tôi hỏi hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần?

  cho tôi hỏi hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần?
   
  Báo quản trị |  
 • #14370   19/09/2008

  Lucy_3112
  Lucy_3112
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2008
  Tổng số bài viết (253)
  Số điểm: 807
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Chi nhánh công ty CP

  Theo mình biết thì Hồ sơ, thủ tục đối với chi nhánh Công ty CP bạn có thể nghiên cứu trong Chương IV, Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ  và Thông tư SỐ 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
   
  Báo quản trị |  
 • #14371   23/09/2008

  ngochuong99
  ngochuong99

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2008
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 380
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi nhánh Cty CP.

  Cụ thể là bạn muốn làm hồ sơ cho chi nhánh tại tỉnh, thành nào? Theo kinh nghiệm của tôi làm thủ tục cho Công ty tại nhiều Tỉnh, Thành lắm rồi? Mỗi nơi mỗi kiểu khác nhau, mặc dù Nghị định nói vậy nhưng khi làm thủ tục thì họ bắt từng chữ và đòi từng loại VB mặc dù mẫu giống nhau nhưng nội dung bên trong có nơi qui định là A, có nơi là B. Rắc rối lắm.
  HIện nay một số Tỉnh thành có đăng ký qua mạng đó. Bạn lên google tìm trang web của sở KHĐT tỉnh đó, sau đó vào đo lấy mẫu và gửi qua mạng luôn. Họ duỵêt nội dung, sau đó họ cần sửa gì họ sẽ báo,. Rồi bạn lên Sở nộp bản chính là lẹ nhất.
  Chúc bạn may mắn nhe.
   
  Báo quản trị |  
 • #45896   05/03/2010

  dientuthaithang
  dientuthaithang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin được tư vấn về thủ tục mở chi nhánh công ty

  Xin các luật sư tư vấn giúp tôi.Công ty tôi đang có trụ sở chính đặt tại hà nội chúng tôi muốn mở thêm chi nhánh tại tp.HCM thì chúng tôi cần làm những thủ tục gì.Rất mong nhận được sự tư vấn từ các luật sư.Xin chân thành cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #45897   05/03/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục mở chi nhánh công ty
  Bạn phải cho biết loại hình công ty của bạn là gì thì mọi người mới tư vấn cụ thể được

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #45898   05/03/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi dientuthaithang!

  Nếu Cty của bạn là Cty TNHH thì thủ tục như sau:

  Đầu tiên, Cty bạn phải ra quyết định lập chi nhánh.

  Trong hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, bạn phải  cho Phòng Đăng ký kinh doanh TP HCM một bộ hồ sơ gồm:

  - Thông báo thành lập chi nhánh gồm có các nội dung: tên và địa chỉ trụ sở chính của Cty; ngành, nghề kinh doanh của Cty; tên chi nhánh dự định thành lập (VD: Cty bạn là Cty TNHH A, thì tên chi nhánh phải là: Chi nhánh Cty TNHH A); địa chỉ trụ sở của chi nhánh; nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; họ, tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cty.

  - Quyết định về việc thành lập chi nhánh.

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cty.

  - Bản sao Điều lệ Cty.

  - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (nếu Cty của bạn là TNHH hai thành viên trở lên); của chủ sở hữu Cty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Cty (nếu Cty của bạn là TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu); của chủ sở hữu Cty hoặc Chủ tịch Cty (nếu Cty của bạn là TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu)  về việc thành lập chi nhánh.

  - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, CMND hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

  - Nếu chi nhánh mà Cty bạn dự định thành lập kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

  Thời hạn để Phòng Đăng ký kinh doanh TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Lưu ý là trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, bạn phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #57813   12/08/2010

  huongtkh
  huongtkh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/02/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  văn bản nào quy định chi nhánh được có con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại ngân hàng
   
  Báo quản trị |  
 • #57832   12/08/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

   
  Báo quản trị |  
 • #58270   19/08/2010

  Thuy.water
  Thuy.water

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Các anh chị cho em hỏi nhờ tí ah.

  Hiện tại Cty em đang là VPĐD tại VN, & cty có ý định thành lập Cty. Nhưng cũng đang băn khoăn là nên thành lập Cty hay Chi nhánh. Vậy cho em hỏi là nên thành lập Cty hay Chi nhánh ạ? Vì em ko biết là Cty ở nước ngoài có được phép mở Chi nhánh tại VN ko?

  Rất mong các anh chị tư vấn giúp.

  Xin chân thành cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #101301   09/05/2011

  vanngoc1109
  vanngoc1109

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/05/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Văn phòng đại diện của Cty CP có dấu tròn và MST không. Ai giúp mình với!!!
   
  Báo quản trị |  
 • #109078   09/06/2011

  mactrang19
  mactrang19

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi xin hỏi
  Công ty tôi thay đổi đăng ký kinh doanh như sau: thay Tên, Trụ sở, Ngành nghề KD 
  Vậy, Chi nhánh của Công ty (hạch toán phụ thuộc) cần làm những thủ tục gì với cơ quan Thuế và Sở KH ĐT và thời hạn thực hiện các thủ tục này là bao lâu ạ.
  Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #109328   10/06/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 103 lần


  Khi Công ty thay đổi Tên, Trụ sở, Ngành nghề Kinh doanh thì Chi nhánh của Công ty cũng phải làm thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh.
  - Tên Chi nhánh được đặt phù hợp với Tên Công ty;
  - Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với Ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  Hồ sơ bạn gửi lên phòng đăng ký kinh doanh. Thời hạn thực hiện thủ tục sau 5 ngày làm việc.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #178069   12/04/2012

  conghuan007
  conghuan007

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2010
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 990
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 12 lần


  chào bạn!
  khoản 2 Điều 37. Luật doanh nghiệp

   "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp."

  theo đó chí nhánh công ty có thể được đứng ra ký hợp đồng nếu có ủy quyền, hoặc có quy định khác của công ty về chi nhánh đó.
  thân!

  hot: 0975077851

  “Thà cứu một kẻ có tội còn hơn kết án một kẻ vô tội" .

  VOLTAIRE

   
  Báo quản trị |  
 • #213199   12/09/2012

  hoang_giang99
  hoang_giang99

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2012
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn!

  Theo hiểu biết của tôi thì Chi nhánh, VPĐD, là đơn vị hạch toán phụ thuộc ko thể hạch toán độc lập vì vẫn mang pháp nhân công ty.

  Tuy nhiên, vẫn có thể hoạt động độc lập về ngành nghề kinh doanh (nếu công ty ủy quyền), ký kết các hợp đồng kinh tế (kể cả ký các hợp đồng lấy pháp nhân công ty nếu ủy quyền), hạch toán thuế, đăng ký mở tại khoản tại ngân hàng...

   
  Báo quản trị |