DanLuat 2015

Quy định về Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #418966 18/03/2016

  Quy định về Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị

  Nhờ luật sư và các ban tư vấn:

  Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về mô hình tổ chức của công ty Cổ phần, trong đó mô hình: "Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc" có quy định về việc phải co Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Vậy mình muốn hỏi:

  - Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thì thành viên Ban kiểm toán có bắt buộc phải là thành viên Ban quản trị?

  - Ban kiểm toán nội bộ thị hoạt động theo quy chế nào? phải có bao nhiêu thành viên? Có văn bản pháp luật nào hướng dẫn củ thể hơn không?

  Cảm ơn mọi người nhiều.

   
  8343 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #423882   07/05/2016

  Dothuydunglaw
  Dothuydunglaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn,

  Về vấn đề của bạn mình xin chia sẻ như sau:

  Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP:

  “CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

  a) ĐHĐCĐ, HĐQT, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp CTCP có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát;

  b) ĐHĐCĐ, HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty”.

  Luật Doanh nghiệp 2014 đã bổ sung thêm 1 mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, cho phép CTCP có thể lựa chọn mô hình không có ban kiểm soát (mô hình quy định tại mục b). Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có nghị định hướng dẫn thi hành, chi tiết cụ thể về Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên ban kiểm toán nội bộ cũng như quyền và nghĩa vụ của ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT… trong trường hợp doanh nghiệp lưa chọn mô hình không có ban kiểm soát. Điều này, khiến cho nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, chưa thể áp dụng mô hình này trong thực tiễn.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Dothuydunglaw vì bài viết hữu ích
  Khoavacongsu (14/05/2016)
 • #423941   09/05/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Dothuydunglaw viết:

  Chào bạn,

  Về vấn đề của bạn mình xin chia sẻ như sau:

  Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý CTCP:

  “CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

  a) ĐHĐCĐ, HĐQT, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp CTCP có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát;

  b) ĐHĐCĐ, HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty”.

  Luật Doanh nghiệp 2014 đã bổ sung thêm 1 mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, cho phép CTCP có thể lựa chọn mô hình không có ban kiểm soát (mô hình quy định tại mục b). Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có nghị định hướng dẫn thi hành, chi tiết cụ thể về Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên ban kiểm toán nội bộ cũng như quyền và nghĩa vụ của ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT… trong trường hợp doanh nghiệp lưa chọn mô hình không có ban kiểm soát. Điều này, khiến cho nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, chưa thể áp dụng mô hình này trong thực tiễn.

  Trân trọng!

  Mình không đồng ý với ý kiến của bài viết này. Tư duy luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, thông tư chờ công văn, công văn chờ ... chỉ đạo miệng v.v... đã lỗi thời rồi. Luật doanh nghiệp thiết kế theo đó tất cả những gì quy định được thì đều quy định ở mức luật, không cho phép các nghị định, thông tư quy định tiếp nữa (trừ những điều khoản mà Luật giao cho quy định chi tiết). Thế nên không có quy định tại luật mà luật cũng không giao cho Chính phủ thì Chính phủ cũng không có thẩm quyền quy định chi tiết. Nên những gì đã quy định ở luật thì đó là chỉ có thế thôi, không chờ hướng dẫn gì nữa. Chả có gì là khó khăn, chưa áp dụng được mô hình này cả. Người ta vẫn áp dụng ầm ầm ra đấy thôi. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Mickeycute vì bài viết hữu ích
  Khoavacongsu (14/05/2016)

0 Thành viên đang online
-