Quy định số lượng thành viên Hội đồng lương

Chủ đề   RSS   
 • #520188 08/06/2019

  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 73 lần


  Quy định số lượng thành viên Hội đồng lương

  Theo Điều 4 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định số lượng thành viên Hội đồng lương cụ thể như sau:

  • Đối với Hội đồng lương của Bộ gồm có 07 thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập, gồm:

  - Chủ tịch Hội đồng: 01 Lãnh đạo Bộ;

  - Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

  - Các ủy viên:

  + Đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ;

  + Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Bộ;

  + Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách công tác tiền lương;

  + Chánh Văn phòng Bộ;

  - Thư ký Hội đồng lương: 01 công chức Vụ Tổ chức cán bộ được phân công trực tiếp làm công tác nâng bậc lương;

  • Đối với Hội đồng lương của đơn vị gồm có 05 thành viên do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập, gồm:

  - Chủ tịch Hội đồng: 01 Lãnh đạo đơn vị;

  - Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo bộ phận Tổ chức cán bộ;

  - Các ủy viên:

  + Đại diện cấp ủy;

  + Đại diện Ban chấp hành Công đoàn;

  - Thư ký Hội đồng: là công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ được phân công phụ trách công tác tiền lương.

  Đối với Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ, Phó chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng được thay thế bằng đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên môn (đối với đơn vị có phòng, ban) hoặc công chức có kinh nghiệm chuyên môn, thâm niên công tác lâu năm (đối với đơn vị không có phòng, ban).

  Đối với các Vụ và các đơn vị thuộc Bộ chưa được giao thực hiện công tác tổ chức cán bộ không thành lập Hội đồng lương. Thủ trưởng đơn vị trao đối với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn để trình Bộ xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.

  Lưu ý: Thành viên Hội đồng lương phải được ghi tên và chức danh cụ thể trong quyết định thành lập Hội đồng lương. Trường hợp có sự thay đổi về thành viên Hội đồng lương, Thủ trưởng đơn vị ký quyết định thay thế.

   

   

   
  453 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận