DanLuat
×

Thêm bình luận

Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, văn phòng thuộc tổng cục thuộc bộ

(MinhPig)

  •  3234
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…