Quy định pháp luật về việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #561538 30/10/2020

  danluan123
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 1910
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Quy định pháp luật về việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

  Hiện nay có thể thấy, chế độ hôn nhân và gia đình ngoài những giá trị tốt đẹp gắn kết giữa vợ và chồng trong hôn nhân và gia đình, thì còn có rất nhiều trường hợp, rất nhiều hoàn cảnh rơi vào tình trạng bạo lực, nạn nhân của việc này không ai khác lại chính là những người vợ,,người chông con cái thân nhân tong gia đình, thậm chí những quan hệ máu mủ với nhau.
   
  Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách để hạn chế cũng như tác động mạnh đến vấn đề bạo lực gia đình bằng các phương pháp và lối tuyên truyền khác nhau, tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả thì lại không có tác dụng mấy đối với một số gia đình. Như vậy, việc tuyên truyền này để nhằm mục đích như thế nào.
   
  Căn cứ Điều 9 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định như sau:
   
  - Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.
   
  - Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
   
  + Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;
   
  + Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo;
   
  + Không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia đình và các thành viên khác trong gia đình.
   
  Như vậy, có thể thấy việc tuyên truyền mang lại nhiều lợi ích và giá trị khác nhau. Nhà nước luôn quan tam nhất là những chính sách về gia đình. Chính vì thế mà nhiều vấn đề đặt ra như gia đình văn hóa, thôn văn hóa..để nhằm phát triển trong gia đình và xã hội.
   
  244 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561571   30/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2224
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 49 lần


  Đồng ý với quan điểm của bạn. Việc tuyên truyền phòng chống bạo lực cũng là một phần quan trọng. Đặc biệt giáo dục, phổ biến tới mọi giai đình, nhất là trẻ nhỏ. Từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ, tiếp xúc với môi trường tốt thì sau này sẽ có hành động đúng đắn cũng như văn minh!

   
  Báo quản trị |  
 • #561678   31/10/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (185)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 9 lần


  Pháp luật có quy định là thế nhưng theo mình thấy thì hiện nay chính sách tuyên truyền này chưa được chú trọng lắm. Có chỗ có chỗ không có. Vẫn đề bạo lực gia đình đâu đó vẫn đang tiềm ẩn trong xã hội này, ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

   
  Báo quản trị |