Quy định nào cho phép thuê kế toán trưởng cho bệnh viện công

Chủ đề   RSS   
 • #536211 31/12/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1103)
  Số điểm: 11374
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 159 lần


  Quy định nào cho phép thuê kế toán trưởng cho bệnh viện công

  Thứ nhất, đơn vị kế toán được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 3 Luật kế toán 2015 như sau:

  “4. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính.”

  Như vậy, đơn vị kế toán gồm tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

  - Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

  - Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

  - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Điều 56 Luật kế toán 2015. Theo đó:

  Đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước được thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

  Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

   
  852 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận