Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #343805 11/09/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân

  Hiện nay, quy định về thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  1. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

  2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

  3. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  4. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

  5. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

  6. Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân.

  7. Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng.

  Tải văn bản hợp nhất các văn bản có quan hệ sửa đổi, bổ sung sau để thuận tiện tìm hiểu và thực hiện pháp luật.

  >Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật sửa đổi 2012.

  >Văn bản hợp nhất Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC.

   
  6428 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  SAdmin (11/09/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận