Quy định mới về thẩm quyền ký các văn bản tố tụng, văn bản hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #479082 19/12/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Quy định mới về thẩm quyền ký các văn bản tố tụng, văn bản hành chính

  Đây là một trong những điểm mới tại Quyết định 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, theo đó quy định các nội dung sau:

  - Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

  - 35 mẫu văn bản thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

  - Phụ lục về thẩm quyền ký, ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền văn bản tố tụng, văn bản hành chính - tư pháp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

  Xem chi tiết tại file đính kèm.

   

   
  6743 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  nhnam32 (20/12/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #479084   19/12/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Cụ thể quy định mới về thẩm quyền ký các văn bản tố tụng, văn bản hành chính trong công tố, kiểm sát vụ án hình sự như sau:

  1. Viện trưởng VKSNDTC có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của VKSNDTC trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục A.

  Viện trưởng VKSNDTC ủy quyền cho Phó Viện trưởng VKSNDTC ký thay (KT.) đối với văn bản thuộc thẩm quyền ký của Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục A.

  Phụ lục A

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 02

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  02

  Mẫu số 03

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

  03

  Mẫu số 04

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án hình sự

  04

  Mẫu số 05

  Quyết định thay đổi KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/ tái thẩm) án hình sự

  05

  Mẫu số 06

  Quyết định rút Quyết định truy tố

  06

  Mẫu số 07

  Quyết định huỷ Quyết định rút quyết định truy tố

  07

  Mẫu số 08

  Quyết định huỷ Quyết định rút Quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án

  08

  Mẫu số 11

  Công văn đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

  09

  Mẫu số 15

  Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  10

  Mẫu số 17

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  11

  Mẫu số 18

  Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị phúc thẩm

  12

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  13

  Mẫu số 25

  Trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)

  14

  Mẫu số 26

  Quyết định xác minh tình tết mới theo thủ tục tái thẩm

  15

  Mẫu số 27

  Yêu cầu cơ quan điều tra xác minh tình tết mới theo thủ tục tái thẩm

  16

  Mẫu số 28

  Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm

  17

  Mẫu số 29

  Quyết định Kháng nghị tái thẩm

  18

  Mẫu số 30

  Quyết định tạm đình chỉ thi hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  19

  Mẫu số 31

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  20

  Mẫu số 32

  Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  21

  Mẫu số 34

  Quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) Bản án tử hình

  22

  Mẫu số 35

  Tờ trình Về đơn xin ân giảm hình phạt tử hình

  23

   

  Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử vụ án hình sự.

  Viện trưởng VKSNDTC ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC, Kiểm sát viên VKSNDTC ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản tại Phụ lục B.

  Phụ lục B

  Số TT

  Mẫu

  Tên Mẫu

  01

  Mẫu số 09

  Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án

  02

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  03

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  04

  Mẫu số 22

  Tóm tắt diễn biến phiên tòa

  05

  Mẫu số 24

  Phát biểu của KSV tại phiên tòa giám đốc thẩm/tái thẩm vụ án hình sự

  06

  Mẫu số 25

  Thông báo trả lời đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về việc không có căn cứ kháng nghị

  07

  Mẫu số 27

  Yêu cầu xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm

  08

  Mẫu số 33

  Thông báo kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm/tái thẩm

  09

   

  Báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết đơn do Đại biểu Quốc hội chuyển đến

  10

   

  Văn bản trả lời thỉnh thị, đề nghị của Viện kiểm sát cấp dưới

  11

   

  Văn bản trao đổi nghiệp vụ với Tòa án án nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an

  12

   

  Văn bản yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới báo cáo về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự

  13

   

  Kế hoạch xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm

  14

   

  Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử vụ án hình sự

  Thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC có thể ủy quyền cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản quy định tại tại Phụ lục B. Người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về tính có căn cứ và hợp pháp của văn bản mà mình đã ký.

  2. Viện trưởng VKSND cấp cao có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục C.

  Viện trưởng VKSND cấp cao ủy quyền cho Phó Viện trưởng VKSND cấp cao ký thay (KT.) đối với văn bản thuộc thẩm quyền ký của Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục C.

  Phụ lục C

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 03

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

  02

  Mẫu số 04

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) vụ án hình sự

  03

  Mẫu số 05

  Quyết định thay đổi KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/ tái thẩm) án hình sự

  04

  Mẫu số 06

  Quyết định rút Quyết định truy tố

  05

  Mẫu số 07

  Quyết định huỷ Quyết định rút quyết định truy tố

  06

  Mẫu số 08

  Quyết định huỷ Quyết định rút Quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án

  07

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  08

  Mẫu số 11

  Công văn đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

  09

  Mẫu số15

  Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  10

  Mẫu số 17

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  11

  Mẫu số 18

  Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị phúc thẩm

  12

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  13

  Mẫu số 23

  Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm/tái thẩm

  14

  Mẫu số 25

  Trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)

  15

  Mẫu số 26

  Quyết định xác minh tình tết mới theo thủ tục tái thẩm

  16

  Mẫu số 27

  Yêu cầu cơ quan điều tra xác minh tình tết mới theo thủ tục tái thẩm

  17

  Mẫu số 28

  Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm

  18

  Mẫu số 29

  Quyết định Kháng nghị tái thẩm

  19

  Mẫu số 30

  Quyết định tạm đình chỉ thi hành Bản án (hoặc Quyết định) hình sự bị kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  20

  Mấu số 31

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  21

  Mẫu số 32

  Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm)

  22

   

  Kế hoạch xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm

  23

   

  Văn bản trao đổi nghiệp vụ

  24

   

  Báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết đơn do Đại biểu Quốc hội chuyển đến

  25

   

  Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử vụ án hình sự

  Viện trưởng VKSND cấp cao ủy quyền cho Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Kiểm sát viên cao cấp thuộc VKSND cấp cao ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản tại Phụ lục D.

  Phụ lục D

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 09

  Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án

  02

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  03

  Mẫu số 12

  Đề cương xét hỏi

  04

  Mẫu số 14

  Đề cường tranh luận

  05

  Mẫu số 19

  Phát biểu của KSV tại phiên tòa phúc thẩm

  06

  Mẫu số 20

  Thông báo kết quả THQCT, KSXX phúc thẩm

  07

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  08

  Mẫu số 22

  Tóm tắt diễn biến phiên tòa

  09

  Mẫu số 24

  Phát biểu của KSV tại phiên tòa giám đốc thẩm/tái thẩm vụ án hình sự

  10

  Mẫu số 25

  Thông báo trả lời đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về việc không có căn cứ kháng nghị

  11

  Mẫu số 33

  Thông báo kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm/tái thẩm

  12

   

  Yêu cầu triệu tập người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đến phiên tòa

  13

   

  Yêu cầu thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, người bào chữa, người phiên dịch, dịch thuật

  3. Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Viện kiểm sát cấp mình trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục E.

  Viện trưởng VKSND cấp tỉnh ủy quyền cho Phó Viện trưởng VKSND cấp mình ký thay (KT.) đối với văn bản thuộc thẩm quyền ký của Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục E.

  Phụ lục E

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 02

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  02

  Mẫu số 03

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

  03

  Mẫu số 05

  Quyết định thay đổi KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) án hình sự

  04

  Mẫu số 06

  Quyết định rút Quyết định truy tố

  05

  Mẫu số 07

  Quyết định huỷ Quyết định rút quyết định truy tố

  06

  Mẫu số 08

  Quyết định huỷ Quyết định rút Quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án

   

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  07

  Mẫu số 11

  Công văn đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

  08

  Mẫu số 15

  Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  09

  Mẫu số 17

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  10

  Mẫu số 18

  Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị phúc thẩm

  11

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  12

  Mẫu số 23

  Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm/tái thẩm

  13

  Mẫu số 25

  Trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)

  14

   

  Kế hoạch các minh theo thủ tục phúc thẩm

  15

   

  Văn bản trao đổi nghiệp vụ

  16

   

  Báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết đơn do Đại biểu Quốc hội chuyển đến

  Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân công cho Trưởng Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét phúc thẩm xử hình sự (Phòng 7), Kiểm sát viên trung cấp ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản thuộc tại Phụ lục G.

  Phụ lục G

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 09

  Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án

  02

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  03

  Mẫu số 12

  Đề cương xét hỏi

  04

  Mẫu số13

  Bản luận tội

  05

  Mẫu số 14

  Đề cường tranh luận

  06

  Mẫu số 16

  Báo cáo kết quả THQCT, KSXX sơ thẩm

  07

  Mẫu số 19

  Phát biểu của KSV tại phiên tòa phúc thẩm

  08

  Mẫu số 20

  Thông báo kết quả THQCT, KSXX phúc thẩm

  09

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  10

  Mẫu số 22

  Tóm tắt diễn biến phiên tòa

  11

   

  Yêu cầu triệu tập người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đến phiên tòa

  12

   

  Yêu cầu thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, người bào chữa, người phiên dịch, dịch thuật

  4. Viện trưởng VKSND cấp huyện có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của VKS cấp mình trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục H.

  Viện trưởng VKSND cấp huyện ủy quyền cho Phó Viện trưởng VKSND cấp mình ký thay (KT.) đối với văn bản thuộc thẩm quyền ký của Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại Phụ lục H.

  Phụ lục H

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 02

  Quyết định phân công KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  02

  Mẫu số 05

  Quyết định thay đổi KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

  03

  Mẫu số 06

  Quyết định rút Quyết định truy tố

  04

  Mẫu số 07

  Quyết định huỷ Quyết định rút quyết định truy tố

  05

  Mẫu số 08

  Quyết định huỷ Quyết định rút Quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án

  06

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  07

  Mẫu số 11

  Công văn đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

  08

  Mẫu số 15

  Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  09

  Mẫu số 17

  Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

  10

  Mẫu số 18

  Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị phúc thẩm

  11

  Mẫu số 21

  Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hình sự

  12

  Mẫu số 25

  Trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị)

  13

   

  Văn bản trao đổi nghiệp vụ

  14

   

  Kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử vụ án hình sự

  Viện trưởng VKSND cấp huyện phân công cho Kiểm sát viên ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản thuộc tại Phụ lục I.

  Phụ lục I

  Số TT

  Mẫu

  Tên mẫu

  01

  Mẫu số 09

  Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án

  02

  Mẫu số 10

  Văn bản yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ

  03

  Mẫu số 12

  Đề cương xét hỏi

  04

  Mẫu số 13

  Bản luận tội

  05

  Mẫu số 14

  Đề cường tranh luận

  06

  Mẫu số 16

  Báo cáo kết quả THQCT, KSXX sơ thẩm

  07

  Mẫu số 22

  Tóm tắt diễn biến phiên tòa

  08

   

  Yêu cầu triệu tập người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đến phiên tòa

  09

   

  Yêu cầu thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án, người bào chữa, người phiên dịch, dịch thuật

  5. Viện trưởng VKS quân sự trung ương có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Viện kiểm sát quân sự trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự tại Phụ lục C.

  Viện trưởng VKS quân sự cấp quân khu có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của VKS quân sự trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự tại Phụ lục E.

  Viện trưởng VKS quân sự khu vực có thẩm quyền ký tất cả các văn bản tố tụng, văn bản hành chính – tư pháp và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của VKS quân sự trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự tại Phụ lục H.

  Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp ủy quyền cho Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình ký thay (KT.) đối với văn bản thuộc thẩm quyền ký của Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự tại các Phụ lục C, phụ lục E, Phụ lục H.

  Viện trưởng VKS quân sự trung ương phân công cho Kiểm sát viên cao cấp ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản thuộc Phụ lục D.

  Viện trưởng VKS quân sự cấp quân khu phân công cho Kiểm sát viên trung cấp ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản thuộc Phụ lục G.

  Viện trưởng VKS quân sự khu vực phân công cho Kiểm sát viên ký thừa lệnh (TL.), ký thừa ủy quyền (TUQ.) các văn bản thuộc Phụ lục I.

   
  Báo quản trị |