DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy định mới về sắp xếp nhà, đất tại đơn vị quân sự

Bộ Tài Chính và Bộ Quốc phòng đang trong những ngày hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà, đất. Thông tư này có một số nội dung chính lưu ý như sau:

1. Phương án sắp xếp nhà:

- Giữ lại tiếp tục sử dụng vào mục đích quốc phòng: Áp dụng đối với các cơ sở nhà, đất đang sử dụng đúng mục đích (kể cả các cơ sở nhà, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh nhưng tạm thời chưa sử dụng), đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, biên chế sử dụng nhà, đất quốc phòng.

- Chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sang mục đích khác để tạo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định 69/2014/QĐ-TTg.

Đối với các cơ sở nhà, đất xử lý theo các phương án trên mà có diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định thì phải di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở, đất ở, chấm dứt việc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh không đúng quy định.

- Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý: Áp dụng đối với các cơ sở nhà, đất thỏa mãn các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

2. Số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất

- Tiền thu từ bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

    + Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện bán chỉ định, tiền thu được là giá bán tài sản gắn liền với đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất quyết định theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 39/2011/TT-BTC.

    + Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện bán đấu giá, tiền thu được là giá trúng đấu giá và khoản tiền đặt cọc (đặt trước) thuộc về người có tài sản trong trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

- Tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất là khoản nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 39/2011/TT-BTC.

- Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất quốc phòng hồi để sử dụng vào mục đích an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Trường hợp phát sinh các khoản chậm nộp tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất thì khoản tiền chậm nộp thuộc về ngân sách địa phương.

3. Quản lý tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất

- Số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà, đất được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản.

- Thời hạn nộp tiền:

   + 90 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với trường hợp bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá); trường hợp không có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thì thời hạn (90 ngày) được tính từ ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành.

   + 90 ngày, kể từ ngày Sở Tài chính nơi có nhà, đất ban hành Thông báo về giá bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với trường hợp bán chỉ định.

   + 90 ngày, kể từ ngày Sở Tài chính nơi có nhà, đất Thông báo về tiền chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất.

Quá thời hạn trên mà chưa nộp tiền vào tài khoản tạm giữ do nguyên nhân tổ chức, cá nhân được mua tài sản, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đơn vị được giao thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất chưa nộp tiền thì tổ chức, cá nhân được mua tài sản, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đơn vị được giao thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp này, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có cơ sở nhà, đất bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất có văn bản và hồ sơ gửi Cục thuế (nơi có cơ sở nhà, đất bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất) để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Số tiền chậm nộp thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất).

Trường hợp quá thời hạn này mà chưa nộp đủ số tiền vào tài khoản tạm giữ của Bộ Quốc phòng thì người mua được tài sản, đơn vị được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp; trường hợp việc chậm nộp tiền vào tài khoản tạm giữ do nguyên nhân tổ chức, cá nhân mua tài sản chưa nộp tiền thì tổ chức, cá nhân mua tài sản phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Số tiền chậm nộp thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương.

4. Sử dụng số tiền thu được

Theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thanh toán chi phí liên quan đến sắp xếp nhà, đất, gồm:

a) Chi phí kiểm kê, đo vẽ nhà, đất.

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá.

c) Chi phí tiêu hủy gồm: Chi phí tháo dỡ, hủy bỏ, làm biến dạng tài sản.

d) Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị (nếu phải di chuyển) và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

đ) Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất (bao gồm cả việc di dời các hộ gia đình, cá nhân tại các cơ sở nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng cho mục đích quốc phòng) và chi phí cưỡng chế, di dời (nếu có).

e) Giá trị tài sản gắn liền với đất đã được xác định giá trị để giao vốn cho doanh nghiệp trong trường hợp bán.

g) Chi phí đầu tư vào đất còn lại.

h) Các chi phí khác có liên quan.

- Hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án theo quy định.

  •  4109
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…