Quy định mới về mã ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #383566 16/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Quy định mới về mã ngân hàng

  Thông tư quy định về hệ thống mã ngân hàng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng sẽ có hiệu lực trong năm 2015, sẽ thay thế Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2014.

  Theo đó, Thông tư này có một số điểm mới sau:

  1. Thủ tục cấp mới mã ngân hàng

  - Được thực hiện khi đối tượng được cấp mã ngân hàng thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi mô hình và các thay đổi khác dẫn đến phải cấp mới mã ngân hàng.

  - Đối với hội sở chính tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi được cấp giấy phép thành lập mới, thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị cấp mới mã ngân hàng gửi hồ sơ qua thư điện tử đến Ngân hàng Nhà nước kèm theo 01 bộ hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp mã, bao gồm:

    + Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo Phụ lục 01.

    + Quyết định của đơn vị chủ quản về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất.

    + Giấy phép hoạt động của NHNN về việc thành lập mới; văn bản chấp thuận của NHNN về việc sáp nhập, hợp nhất.

    + Văn bản đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo mẫu tại Phụ lục 04.

  - Đối với đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đơn vị chủ quản thực hiện lập mới hồ sơ cấp mã ngân hàng qua mạng như sau:

    + Lập đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.

    + Đính kèm văn bản chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

  - Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có Quyết định thành lập do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện lập hồ sơ cấp mã ngân hàng qua mạng như sau:

     + Lập đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.

     + Đính kèm Quyết định thành lập của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

  - Đối với Kho bạc Nhà nước, khi có nhu cầu cấp mã ngân hàng, đơn vị chủ quản thực hiện lập hồ sơ cấp mã ngân hàng qua mạng như sau:

     + Lập đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.

     + Đính kèm Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền.

  - Trong trường hợp cần thiết phục vụ cho hoạt động báo cáo, trao đổi dữ liệu điện tử, NHNN chủ động thực hiện cấp mã ngân hàng cho các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến NHNN.

  2. Thủ tục hủy bỏ mã ngân hàng

  - Được thực hiện khi đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động và các thay đổi khác dẫn đến phải huỷ bỏ mã ngân hàng và thông tin ngân hàng cho phù hợp.

  - Đối với hội sở chính tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động và các thay đổi khác dẫn đến phải huỷ bỏ mã ngân hàng, thủ trưởng Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thực hiện đề nghị huỷ mã ngân hàng qua mạng, như sau:

    + Lập đề nghị hủy mã ngân hàng theo Phụ lục 02.

    + Đính kèm Quyết định của NHNN về việc chấm dứt hoạt động của đơn vị hủy mã.

  - Đối với đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động của NHNN, đơn vị chủ quản thực hiện lập hồ sơ hủy mã ngân hàng qua mạng như sau:

     + Lập đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02.

     + Đính kèm Quyết định của NHNN về việc chấm dứt hoạt động của đơn vị hủy mã.

  - Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động do NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện lập hồ sơ hủy mã ngân hàng qua mạng như sau:

      + Lập đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02.

      + Đính kèm Quyết định của NHNN về việc chấm dứt hoạt động của đơn vị hủy mã.

  - Đối với Kho bạc Nhà nước, khi có nhu cầu hủy mã ngân hàng, đơn vị chủ quản thực hiện lập hồ sơ hủy mã ngân hàng qua mạng như sau:

      + Văn bản đề nghị hủy mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 02.

      + Đính kèm Quyết định sáp nhập, giải thể của cấp có thẩm quyền.

  - Khi không còn nhu cầu báo cáo, trao đổi dữ liệu điện tử với các tổ chức khác đã được cấp mã, NHNN chủ động thực hiện hủy mã ngân hàng và thông báo cho các đơn vị liên quan.

  Xem chi tiết tại đây.

   
  11523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận