Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #384112 20/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4218 lần


  Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP.HCM

  Mấy hôm nay, mình nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bài viết này sẽ giải đáp cho các câu hỏi liên quan về vấn đề trên tại khu vực Thành phố Hồ Chí minh.

  1. Lưu ý các trường hợp không áp dụng với các quy định tại bài viết này

  - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhà ở để cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

  - Nhà ở công vụ, nhà ở xã hội được đầu tư bằng NSNN.

  - Ký túc xá sinh viên, nhà ở sinh viên có vốn NSNN.

  - Nhà ở không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí để ở từ ngày 19/01/2007 trở về sau.

  - Cộng đồng dân cư xây dựng vì lợi ích cộng đồng từ vốn NSNN hay vốn khác.

  - Trường hợp đất tặng, hiến để Nhà nước sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh…

  2. Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở

  Đối tượng

  Điều kiện

  Bồi thường

  - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở.

  - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

   

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

   

   

  - Thu hồi hết đất ở hay phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND TP.HCM (không đủ điều kiện cấp phép xây dựng) mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác tại địa bàn có đất bị thu hồi => Bồi thường bằng đất hay nhà ở tái định cư.

  - Thu hồi hết đất ở hay phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND TP.HCM mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở => Bồi thường bằng tiền.

  (Nếu quận huyện có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét bồi thường bằng đất)

  - Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng chung sống nếu đủ điều kiện tách khẩu theo pháp luật cư trú.

  - Nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng đất

   

  UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế để xem xét bán nhà tái định cư cho từng hộ đủ điều kiện tách hộ.

  (Nếu có hoàn cảnh khó khăn được xem xét trả góp, trả chậm)

  - Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

  Bồi thường bằng tiền (nếu không có nhu cầu bồi thường đất, nhà ở tái định cư)

  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở

  Không có Giấy chứng nhận hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

  Nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn, Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hay giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  Giá bán, giá cho thuê, tiền sử dụng đất được tính theo quy định của UBND TP.HCM.

  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở

  Có Giấy chứng nhận hay đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

  - Thu hồi một phần,và phần còn lại vẫn đủ điều kiện thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền với phần diện tích đất bị thu hồi.

  - Thu hồi toàn bộ hay phần còn lại không đủ điều kiện thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện dự án hay bồi thường bằng tiền.

  - Dự án đưa vào kinh doanh thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

  * Trường hợp thửa đất bị thu hồi có phần diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất với phần diện tích đất đó trong hạn mức giao đất ở theo quy định.

  (Nếu mục đích sử dụng đất này phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thì được UBND TP.HCM phê duyệt)

  Đồng thời, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

  * Trường hợp tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất bị thu hồi:

  - Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở khi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định.

  - Nếu không đủ điều kiện tách thửa thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi hay người sử dụng đất tiếp tục sử dụng phần còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp không đủ điều kiện tách thửa phải được thể hiện trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  3. Bồi thường đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  (Áp dụng với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

  Việc xác định thời điểm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là từ thời điểm có Thông báo thu hồi đất.

  Được bồi thường đất hoặc tiền. Với trường hợp được bồi thường bằng tiền thì phải trừ đi nghĩa vụ tài chính gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

  4. Bồi thường với những người đang đồng quyền sử dụng đất

  - Nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sở hữu riêng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thì bồi thường chung có các đối tượng đồng quyền sử dụng đất.

  Nếu có giấy tờ xác định diện tích thuộc sở hữu riêng của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thì phải được cấp trước khi có Thông báo thu hồi.

  - Việc phân chia bồi thường đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng đất không thể phân chia hay chưa phân chia thì có thể thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Hội đồng bồi thường của dự án phải xác định số tiền bồi thường phần diện tích đồng quyền sử dụng và đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục gửi tiền vào Ngân hàng theo quy định.

  5. Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khác của hộ gia đình, cá nhân

  Bồi thường

  Hỗ trợ

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có giấy tờ hợp pháp

  Mức bồi thường = 100% giá trị xây dựng (theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TP.HCM quy định)

  - Nhà ở, công trình không đủ điều kiện được bồi thường nhưng được hỗ trợ:

  Nếu được hỗ trợ về đất (điểm a k.1 Đ.21) và xây dựng trước 01/7/2006, hỗ trợ 80% giá trị xây dựng.

  Nếu chỉ được hỗ trợ về đất (điểm b k.1 Đ.21), hỗ trợ 70% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà trước 15/10/1993, 50% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà từ 01/7/1993 đến trước 01/7/2004, 30% giá trị xây dựng nếu xây dựng nhà từ  01/7/2004 đến trước 01/7/2006.

  - Nhà ở, công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường và xây dựng trước 01/7/2006.

  Mức bồi thường = 100% giá trị xây dựng (theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TP.HCM quy định)

  - Nhà ở, công trình không hợp pháp trên kênh, sông, rạch, kể cả nhà, công trình xây dựng 01 phần trên kênh, sông, rạch.

  Mức hỗ trợ như trường hợp hỗ trợ về đất (điểm b k.1 Đ.21

  - Nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ 01 phần nhưng phần còn lại không sử dụng được.

  Bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình.

  - Nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ 01 phần nhưng phần còn lại sử dụng được.

  Bồi thường giá trị phá dỡ và các chi phí để sửa chữa, hoàn thiện và hỗ trợ 50% đơn giá xây dựng (áp dụng cho công trình giải tỏa) nhân với diện tích mặt dựng của công trình để sửa chữa, hoàn thiện.

  - Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt xây dựng từ ngày 01/7/2006 sẽ không được hỗ trợ.

   

  6. Hỗ trợ chi phí di chuyễn chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất với gia đình chính sách

  - Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân, Anh hùng lao động: 6 triệu đồng/hộ.

  - Thương binh, gia đình liệt sĩ (cha mẹ, vợ chồng, con liệt sỹ): 4 triệu đồng/hộ.

  - Gia đình có công Cách mạng, gia đình Cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác: 2 triệu đồng/hộ.

  Trường hợp một hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng chính sách thì chỉ tính mức trợ cấp cao nhất.

  7. Mức thưởng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt di dời

  Nếu thu hồi toàn bộ:

  - Với tổ chức: 10.000đ/m2 và giới hạn 15 triệu đồng =< mức thưởng =< 200 triệu đồng. (áp dụng với đất có xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc).

  - Với cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất ở: 15 triệu đồng/lần.

  - Với cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp: 7.5 triệu đồng/lần.

  Nếu thu hồi 01 phần: mức thưởng bằng 50% mức thưởng trên với trường hợp tương ứng.

   
  57477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #542521   31/03/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Thông tin bạn cung cấp rất hữu ích. Tuy nhiên nếu như chủ sở hữu mảnh dất không có giấy tờ mà chỉ có vi bằng được lập của Thừa phát lại thì việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp đó nhà  nưỡ sẽ bồi thường bằng tái định cư hay tiền mặt.

   
  Báo quản trị |  
 • #554976   15/08/2020

  kimtuyen1997
  kimtuyen1997

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Cho em hỏi, nhà em có một xây ban công trước năm 2006 (không phép), diện tích là 3.48m2; Trong CGN ghi rõ không công nhận một phần diện tích ban công là 0.3m2 do không phù hợp quy chuẩn xây dựng.

  Em nghe nói là không được bồi thường mà chỉ hỗ trợ, vậy tính hỗ trợ phần ban công như thế nào ạ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kimtuyen1997 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2020)