DanLuat
×

Thêm bình luận

Quy định không làm việc cho đối thủ sau khi nghỉ việc có đúng luật.

(cto_bk)

  •  22138
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…