Quy định cơ bản về tạm nhập tái xuất hàng hóa triển lãm

Chủ đề   RSS   
 • #495283 28/06/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Quy định cơ bản về tạm nhập tái xuất hàng hóa triển lãm

  Theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định: Thương nhân được tạm nhập hàng hóa để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP); hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

  Thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

  Thương nhân đảm bảo tuân thủ các quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Mục 3, Mục 4 Chương IV Luật thương mại 2005.

  Như vậy, hàng hóa anh muốn tạm nhập tái xuất để chưng bày hội thảo thương mại thì chỉ cần làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan, không cần giấy phép tạm nhập, tái xuất.

   
  920 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận