Quỹ đầu tư và phát triển

Chủ đề   RSS   
  • #514062 22/02/2019

    Quỹ đầu tư và phát triển

    Các anh chị cho hỏi công ty mình là cổ phần. Có phát sinh nghiệp vụ mua TSCĐ bằng quỹ đầu tư phát triển mình có bút toán tăng vốn Nợ 414 Có 4118. Cho hỏi như vậy mình có đăng ký lại giấy phép kinh doanh không?? Xin cám ơn!

     
    790 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận