DanLuat 2015

Qui định về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #285609 11/09/2013

  Qui định về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo pháp luật

  Tôi xin hỏi một vấn đề như sau:

  Dự án được UBND Tỉnh phê duyệt ngày 30/3/2012, trong đó phương án móng (cho khối nhà 8 tầng) được giả định là móng bè (do chưa giải phóng mặt bằng nên chưa có kết quả khảo sát địa chất tại vị trí xây dựng công trình);  Về phần đầu tư thiết bị thì có danh mục đính kèm với 10 loại thiết bị.

  Sau khi giải phóng mặt bằng, có kết quả khảo sát địa chất, tư vấn xác định chuyển đổi phương án móng là móng cọc và hoàn chỉnh hồ sơ TKDT theo phương án này. Đồng thời theo yêu cầu Chủ đầu tư, để công trình đạt hiệu quả sử dụng tốt hơn, phần thiết bị được điều chỉnh: Giảm số lượng thiết bị theo DA phê duyệt còn 5 loại và bổ sung 4 loại khác.

  Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt TKBVTC và DT, phương án móng và nội dung đầu tư phần thiết bị thay đổi như trên với tổng mức đầu tư không thay đổi (có thay đổi các cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư)

  Đến khi trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, cơ quan thẩm định cho rằng: Quyết định phê duyệt TKDT của Chủ đầu tư là không hợp lệ, như vậy có đúng không?

  Chân thành cảm ơn!

   
  2543 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-