Quán nhỏ trong nhà bị xã thu lệ phí quán hàng tháng có đúng không?

Chủ đề   RSS   
 • #564925 18/12/2020

  Quán nhỏ trong nhà bị xã thu lệ phí quán hàng tháng có đúng không?

  Xin hỏi luật sư:- Nhà em ở nông thôn miền núi làm phi nông nghiệp, có buôn bán nhỏ lẻ ở trong nhà để kiếm cải thiện đời sống hàng ngày. Thế nhưng, hàng tháng ủy ban xã đến thu lệ phí quán, mổi tháng 50.000 đồng. Em xin hỏi luật sư: tiền lệ phí đó do nhà nước ban hành bao giờ, đối tượng nào được thu, hay khoản lệ phí đó do cơ quan tự đặc ra để thu? Xin cảm ơn./.

   
  191 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn diemhonamdong@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận