Quan lấy đất, dân lấn nhà vì nghèo phải kêu ở đâu cho thấu?

Chủ đề   RSS   
 • #417752 07/03/2016

  Quan lấy đất, dân lấn nhà vì nghèo phải kêu ở đâu cho thấu?

  Kính thưa: Các vị đại biểu 
   
  Ban chủ tọa cuộc họp 
   
  Cùng toàn thể hội nghị
   
  Hôm nay, tôi xin có một vài ý kiến với hội nghị.
   
  Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình: Cảm ơn tất cả các cá nhân, tập thể từ tổ 9, 
   
  tới tập thể phường Mỏ Chè, tập thể thị xã, tập thể thành phố Sông Công đã quan 
   
  tâm giúp đỡ gia đình tôi một cách nhiệt tình và sâu sát quá mức nên đã khiến gia 
   
  đình tôi phải chịu cảnh đói nghèo đến tận bây giờ.
   
  Để toàn thể hội nghị hiểu rõ được sự việc, tôi xin được trình bày về nguồn gốc 
   
  mảnh đất hiện nay gia đình tôi đang cư trú: Tôi được cấp quyền sử dụng đất từ ngày 
   
  09 tháng 11 năm 1982 do UBND xã Bá Xuyên cấp (nay là thành phố Sông Công – 
   
  Thái Nguyên). Đến năm 1989, UBND phường Mỏ Chè tiến hành đo đạc toàn bộ đất 
   
  đai cho những người dân sống trên tổ 22 (nay là tổ dân phố 9) để cấp giấy chứng 
   
  nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân ở đây đã nộp lệ phí đo đạc để chờ nhận giấy 
   
  chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân đó chưa kịp nhận giấy chứng nhận 
   
  quyền sử dụng đất thì các lãnh đạo cấp trên lại đưa đất đai ở khu vực tổ 22 vào diện 
   
  quy hoạch treo. Sau khi tôi nhượng bớt một phần đất cho 03 gia đình: Tâm Tường, 
   
  Miên Ty, Trường Thái thì gia đình tôi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 
   
  đất từ ngày 15 tháng 01 năm 1994 do UBND thị xã Sông Công – Thái Nguyên cấp.
   
  Và đây là những sự quan tâm, giúp đỡ sâu sát của cá nhân và tập thể tới gia 
   
  đình tôi:
   
  Thứ nhất: Việc cấp đất làm quán bán hàng của hai gia đình bà Thân và cô 
   
  Thương năm 1991 của UBND phường Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên
   
  Hai gia đình bà Thân Lương và cô Thương Đàn đã nhờ tới ông Na chủ tịch, ông 
   
  Hiếu phó chủ tịch UBND thị xã Sông Công và các cán bộ phường Mỏ Chè là ông 
   
  Dương Văn Khải chủ tịch, ông Dũng phó chủ tịch, ông Nga cán bộ địa chính suốt 
   
  ngày mời tôi ra phường. Tôi phải nghỉ cả việc rất nhiều lần đến phường nghe các 
   
  đồng chí cán bộ thuyết trình bằng đủ mọi hình thức và cũng ép bằng mọi cách cảnh 
   
  mẹ góa con côi chúng tôi để lấy mảnh đất tăng gia của gia đình tôi cấp cho hai gia 
   
  đình bà Thân và cô Thương nhưng tôi không đồng ý. Khi tôi không có nhà ông 
   
  Dũng phó chủ tịch, ông Nga cán bộ địa chính UBND phường Mỏ Chè đã đến tiến 
   
  hành đo đạc và ép bằng được tôi phải giao mảnh đất đó cho gia đình bà Thân và cô 
   
  Thương.
   
  Thứ hai: Việc bán đất cho các doanh nghiệp vào đóng tại địa bàn phường 
   
  năm 2003 của UBND phường Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên
   
  Với sự việc này gia đình tôi lại được các cấp có thẩm quyền múc và lấy toàn bộ 
   
  tài sản bao gồm đất và ½ bụi tre để mở rộng ngõ 39 đường Cách mạng tháng 10 (do 
   
  cấp trên bán đất cho các doanh nghiệp tư nhân để xây dựng thành phố Sông Công 
   
  thành thành phố công nghiệp nên đầu ngõ 39 đường Cách mạng tháng 10 chỗ hố ga 
   
  cống nước thải nhà máy Diezel chỉ còn 2m nay được mở rộng thành hơn 5m) mà 
   
  không hề đền bù hay hỗ chợ cho gia đình tôi tí chút nào. Nhưng cùng năm này các 
   
  hộ gia đình về đây sinh sống sau nhà tôi và đến tận bây giờ vẫn chưa có quyền sử 
   
  dụng đất đều được đền bù như:
   
  + Ông Duy được đền bù 2.000.000đ quán sửa xe.
   
  + Bà Phố được đền bù 2.000.000đ múc đất để làm mương.
   
  + Ông Kiểm Thủy được đền bù 3.600.000đ mà cây sấu và hoa màu đến nay 
   
  hiện vẫn đang trồng trọt sử dụng trên mảnh đất đó.
   
  + Ông Lực được đền bù 4.000.000đ mà bụi tre vẫn được chặt bán và đất đến 
   
  nay vẫn đang được tăng gia.
   
  Tôi xin hỏi việc làm này là đúng hay sai? Đây chính là sự quan tâm của chính 
   
  quyền với gia đình tôi phải không? Đây là sự công bằng của xã hội đối với gia đình 
   
  tôi có đúng không?
   
  Thứ ba: Việc mở rộng lòng mương tuyến mương hở Diezel tháng 3 năm 
   
  2013 của UBND phường Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên
   
  Các cấp lãnh đạo lại một lần nữa lấy đi nốt ½ bụi tre còn lại, múc hai xe bò ma 
   
  đất tại vị trí gốc tre làm nứt tường nhà tôi gây nguy hiểm đến tính mạng con người 
   
  để mở rộng lòng mương mà không hề đền bù cho gia đình tôi. Vì không có bất kì 
   
  biện pháp bảo đảm an toàn nào cho việc sống và sinh hoạt của gia đình tôi nên tôi 
   
  không đồng ý cho thi công tiếp, đồng thời yêu cầu cấp có thẩm quyền kiểm tra lại 
   
  mức độ nguy hiểm đến tính mạng con người trong đó có người tàn tật nên việc thi 
   
  công mở rộng lòng mương đã dừng lại. Sau khi kiểm tra, các cấp lãnh đạo đã tiến 
   
  hành cho xây bờ kè tuyến mương hở Diezel.
   
  Việc lấy đi tài sản của gia đình tôi, làm nứt tường nhà tôi gây nguy hiểm đến 
   
  tính mạng con người là việc làm đúng hay sai? Đây là hành động của cơ quan chức 
   
  năng đối với người được gọi là công dân như tôi sao?
   
  Thứ tư: Việc thi công xây bờ kè tuyến mương hở Diezel tháng 11 năm 2014 
   
  của UBND phường Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên
   
  Vào hồi 7h00’ sáng ngày 08 tháng 11 năm 2014 âm lịch, lại một lần nữa khi tôi 
   
  không có nhà và không hề nhận được bất kì một loại giấy tờ nào về việc xây dựng 
   
  bờ kè, các cấp có thẩm quyền đã cho người chặt cây, đào đất chỗ bụi tre để thi công 
   
  xây kè mương phần tiếp giáp với đất nhà tôi. Khi tôi về nhà thấy việc làm không 
   
  đúng, tôi yêu cầu những người đó dừng lại và tôi mời ông Lê Đắc Quỳ tổ trưởng tổ 
   
  dân phố 9 cùng bà Phan Thị Thu nhóm trưởng nhóm 4 - tổ dân phố 9 đến chứng 
   
  kiến sự việc trên.
   
  Tôi xin hỏi chủ tọa hội nghị việc làm của chính quyền địa phương đối với gia 
   
  đình tôi là đúng hay sai?
   
  Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A231378, số tờ bản đồ 48.I, số 
   
  thửa 4, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5463 QSDĐ/1994 từ ngày 
   
  15 tháng 01 năm 1994 do UBND thị xã Sông Công – Thái Nguyên cấp thì mảnh đất 
   
  nhà tôi phía Bắc tiếp giáp với đường Cách mạng tháng 10 có chiều dài là 8,77m bây 
   
  giờ chỉ còn lại 7,6m. 
   
  Việc đơn vị thi công đào và xây kênh mương thoát nước thải tự nhiên đã xâm 
   
  lấn một phần diện tích đất ở của gia đình tôi dọc theo sườn nhà phía đông mà không 
   
  thực hiện trình tự thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất đối với gia đình 
   
  tôi.
   
  Thứ năm: Việc đập, phá nhà tôi để xây lấn sang đất nhà tôi của gia đình 
   
  nhà Trường Thái vào ngày 23 tháng 3 năm 2010.
   
  Rất quan tâm tới gia đình tôi, chú Trường đã giục tôi nhanh chóng đưa cháu 
   
  Tuyền đi viện. Trong lúc tôi đưa con đi viện cấp cứu trưa ngày 23 tháng 3 năm 
   
  2010, vào buổi chiều giữa ban ngày vợ chồng cô giáo Thái chú Trường cho người 
   
  đập phá tường và chiếu nghỉ nhà tôi xây năm 1988 để lấn đất xây nhà tầng sang 
   
  phần diện tích đất nhà tôi 0,23m phía Bắc tiếp giáp với đường Cách mạng tháng 10 
   
  (cạnh nhà mái bằng - nhà gia đình tôi đã xây dựng trước khi tôi bán đất cho nhà cô 
   
  giáo Thái Trường). Việc đập phá tường và chiếu nghỉ của vợ chồng cô giáo Thái 
   
  chú Trường đã làm nứt tường, nứt trần nhà tôi; việc xây dựng nhà cao tầng đè lên 
   
  móng nhà mái bằng của gia đình tôi làm các vết nứt tường, nứt trần nhà tôi càng 
   
  ngày càng gây nguy hiểm tính mạng con người trong gia đình tôi. Trong quá trình 
   
  xây dựng nhà vợ chồng cô giáo Thái Trường đã gác cốt pha làm hỏng mái ngói 
   
  proximăng mà người tàn tật đang ở. Vợ chồng cô giáo Thái chú Trường đã hứa nếu 
   
  làm hỏng mái ngói sẽ sửa chữa nhưng không hề sửa chữa cho chúng tôi. Tôi đã gửi 
   
  đơn nhờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết cho gia đình tôi nhưng 
   
  cho đến tận bây giờ gia đình tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
   
  Vậy để có câu trả lời thỏa đáng tôi phải gặp cơ quan chức năng nào? Xin chủ 
   
  tọa hội nghị hãy cho tôi được biết?
   
  Thứ sáu: Công tác hòa giải của cán bộ tổ dân phố 9 phường Mỏ Chè – 
   
  Sông Công – Thái Nguyên
   
  Khi nhận được đơn kiếu nại của gia đình tôi, đã có đồng chí Quỳ - tổ trưởng tổ 
   
  dân phố - trưởng ban hòa giải, đồng chí Đẳng - Thanh tra tổ, đồng chí Ngoại - Hội 
   
  trưởng hội nông dân tập thể của phường, của tổ, đồng chí Ba - Bí thư đảng ủy tổ, 
   
  đồng chí Thông – Hội trưởng hội phụ nữ, cán bộ mặt trận của tổ trong ban hòa giải 
   
  của tổ dân phố 9 đến kiểm tra thực tế xác nhận sự việc trên là đúng sự thật nhưng 
   
  không hề tiến hành hòa giải. Đối với vụ việc trên, người bị đập nhà cướp đất như tôi 
   
  thì được nhóm 4 tổ 9 phường Mỏ Chè – Sông Công – Thái Nguyên đưa ra kiểm 
   
  điểm, còn người đi đập nhà cướp đất người khác thì lại được nêu gương.
   
  Tôi xin hỏi các đồng chí những hành động trên có phải đang nên cao khẩu hiệu 
   
  Công bằng – Dân chủ - Văn minh mà thị xã, thành phố Sông Công đang treo cao 
   
  khắp các ngả đường hay không?
   
  Thứ bảy: Việc làm đường ngõ 39 tổ dân phố 9 phường Mỏ Chè – Sông 
   
  Công – Thái Nguyên
   
  Đây là việc đóng góp đối ứng, nhà nước và nhân dân cùng làm so với con 
   
  đường tổ 7 cùng phường, thi công trước mà con đường ở tổ 9 đã xuống cấp nghiêm 
   
  trọng.
   
  Xin hỏi chủ tọa hội nghị trả lời cho nhân dân chúng tôi được biết?
   
  Tôi phát biểu đến đay là hết. Tôi xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp, chúc các 
   
  vị đại biểu và toàn thể hội nghị sức khỏe dồi dào…
   
  2355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận