Quan hệ giữa người tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sư là quan hệ gì? Quan hệ dân sự hay lao động?

Chủ đề   RSS   
  • #259753 07/05/2013

    Quan hệ giữa người tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sư là quan hệ gì? Quan hệ dân sự hay lao động?

    Mình đang tìm hiểu vấn đề quan hệ giữa người tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hiện nay là quan hệ pháp luật gì? Khi xảy ra tranh chấp thì luật nào điều chỉnh? Mình cám ơn những trao đổi chân thành.

     
    2897 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận