Quá bán, không quá bán trong bầu cử tại HNNCC và thành phần tham dự HNNCC thường niên

Chủ đề   RSS   
 • #507939 18/11/2018

  Quá bán, không quá bán trong bầu cử tại HNNCC và thành phần tham dự HNNCC thường niên

  Thưa diễn đàn.
  Tôi có 2 thắc mắc sau đây rất mong nhận được sự giải đáp của các thành viên ạ.

  CÂU HỎI SỐ 1 như sau:
  Tại hội nghị nhà chung cư, nếu đưa vào quy chế bầu cử Ban qản trị điều khoản sau đây thì có đúng quy định hay không?
  - Phải bầu đủ số lượng người dự kiến vào Ban Quản trị (BQT). Nếu kết quả bầu không đủ số lượng người đạt tỷ lệ quá bán (trên 50%) để đưa vào Ban quản trị thì sẽ tiếp tục bầu các thành viên BQT dựa vào kết quả bầu đã có. Ban kiểm phiếu thông qua HNNCC ngay tại chỗ để chọn 1 trong 2 hình thức bầu tiếp sau đây:
  1. Đọc tên tất cả các ứng cử viện còn lại theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao đến thấp để lấy biểu quyết tại chỗ bằng tay. Ai nhận được nhiều biểu quyết hơn sẽ vào BQT. Thực hiện việc đọc và lấy biểu quyết đến khi nào đủ số lượng thành viên dự kiến của BQT thì kết thúc việc bầu cử.
  2. Theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, lần lượt chọn các ứng cử viên vào BQT cho đến khi nào đủ số lượng thành viên dự kiến của BQT thì kết thúc việc bầu cử.

  CÂU HỎI SỐ 2 như sau:
  Điều 16 / Khoản 2/ Mục b của thông tư 02 Bộ Xây dựng có quy định về thành phần tham gia hội nghị nhà chung cư như sau:

  "b) Trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường niên thì thành phần tham dự bao gồm đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản lý vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê đơn vị quản lý vận hành) và mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp phường."

  Đồng thời tại khoản 9, điều 3 của chính thông tư này cũng định nghĩa đại diện chủ sở hữu căn hộ như sau:

  "9. Đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư là người đại diện cho chủ sở hữu của mỗi căn hộ, mỗi phần diện tích khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư hoặc người sử dụng hợp pháp nếu chủ sở hữu không sử dụng và có ủy quyền hợp pháp (sau đây gọi chung là đại diện chủ sở hữu căn hộ).


  Tòa nhà mà tôi đang muốn áp dụng là một tổ hợp tòa nhà đa năng (một tòa nhà - một BQT).

  Các điểm thắc mắc:
  - Theo những căn cứ trên thì rõ ràng chủ sở hữu các sàn văn phòng hay trung tâm thương mại có được tham gia, đề cử, ứng cử tại HNNCC.
  Thế nhưng ở một số chung cư họ đã thực hiện được việc: không cho chủ sở hữu các diện tích văn phòng, thương mại (phần không phải của chủ đầu tư) tham gia HNNCC vì không phải là "Cư dân sinh sống tại tòa nhà". Tôi chưa hiểu họ căn cứ vào đâu để làm được điều đó.

  - Khái niệm: "Diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư" có bao gồm những phần điện tích mà Chủ đầu tư đã bán hay không? Hay chỉ tính các phần diện tích còn lại (chưa bán) của chủ đầu tự tại tòa nhà. 

   

   
  4410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận