DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện về phát triển và quản lý báo chí TP.HCM

Sau khi sắp xếp, Thành phố còn 19 cơ quan báo chí gồm 07 báo in (02 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. 

Phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện về phát triển và quản lý báo chí TP.HCM

Ngày 22/5/2020 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1786/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM 2025.

Hiện nay TP. Hồ Chí Minh hiện tại có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động gồm: 16 báo in, 01 Đài truyền hình, 01 Đài phát thanh và 10 Tạp chí.

Số lượng cơ quan báo chí thành phố thực hiện sắp xếp: 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an.

Lộ trình thực hiện:

Giai đoạn 1: Từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020

- Các cơ quan báo chí chưa phải sắp xếp: 06 cơ quan

 

- Các cơ quan báo chí phải sắp xếp: 21 cơ quan

+ Giữ ổn định 1 cơ quan báo chí

+ Chuyển cơ quan chủ quản: 06 cơ quan báo chí

+ Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản: 08 cơ quan báo chí

+ Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản: 06 cơ quan báo chí

Kết quả sau sắp xếp: Còn 19 cơ quan báo chí, gồm: 07 báo in, 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 10 tạp chí. Giảm 08 cơ quan báo chí (chuyển thành 06 ấn phẩm phụ và 02 bản tin).

Giai đoạn 2: Từ 2021 đến hết 2025, hoàn thành việc sắp xếp

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các cơ quan báo chí thành phố nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nang cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng kế hoạch hoạt động theo yêu cầu mới.

Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm:

 

  •  1536
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…