Phụ lục hợp đồng lao động trong Bộ Luật lao động 2019

Chủ đề   RSS   
 • #552530 23/07/2020

  Phụ lục hợp đồng lao động trong Bộ Luật lao động 2019

  Phụ lục hợp đồng lao động được xem như là phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của Hợp đồng lao động. Nó được xem như một bộ phận của Hợp đồng và có hiệu lực giống như hợp đồng lao động.

  Khoản 2 Điều 24 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.” Theo quy định này, Phụ lục hợp đồng lao động có thể quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung bất kì điều khoản, khía cạnh nào của Hợp đồng lao động.

  Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung này phải hướng đến việc thực hiện hợp đồng và không được có cách hiểu khác với hợp đồng. Bộ luật Lao động năm 2019 sắp có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 có quy định về Phụ lục khác với Bộ luật cũ, theo đó, “Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động” (Khoản 2 Điều 22).

  Có thể thấy, với quy định này, bắt đầu từ ngày 01/01/2021 phạm vi sửa đổi của Hợp đồng lao động bị thu hẹp. Thời hạn của hợp đồng không còn được sửa đổi thông qua Phụ lục. Việc thay đổi thời hạn hợp đồng đồng nghĩa với việc ký lại hợp đồng mới hoặc tuân theo các quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019.

  Ngoài ra, Bộ luật lao động năm 2019 còn có cách ghi cụ thể hơn. “Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực” (Khoản 2 Điều 22).

  Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 thì “…phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động…”. Việc quy định cụ thể này tránh cho người sử dụng nhầm lẫn đối tượng của Phụ lục hợp đồng lao động. Thống nhất giữa các điều khoản với nhau, đối tượng của Phụ lục hợp đồng lao động là điều, khoản hợp đồng, không phải là sửa đổi, bổ sung toàn bộ hợp đồng.

   
  1945 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552640   25/07/2020

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động hoặc người lao động có thể có mong muốn thay đổi một hoặc một số thỏa thuận trong hợp đồng lao động như tiền lương, các chế độ thưởng, công việc hoặc địa điểm làm việc,…Lúc này, hai bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi những nội dung mà mình mong muốn.

   
  Báo quản trị |  
 • #553141   28/07/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 270 lần


  Hi bạn, bài viết của bạn có một số chỗ chưa đúng. Mình không đồng ý với ý kiến: “Khoản 2 Điều 24 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.” Theo quy định này, Phụ lục hợp đồng lao động có thể quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung bất kì điều khoản, khía cạnh nào của Hợp đồng lao động”.
   
  Bởi lý do sau đây:
   
  Theo Khoản 1d Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
   
  Thời hạn của hợp đồng lao động.
   
  => Ở đây nó có thể là hữu hạn (HĐ xác định thời hạn) hoặc vô hạn (HĐ không xác định thời hạn).
   
  Và theo Khoản 2 Điều 24 Bộ luật này thì: Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động...
   
  Ngoài ra, Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:
   
  Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.
   
  Như vậy, ở đây không thể khẳng định theo quy định hiện hành việc sửa đổi phụ lục hợp đồng là sửa đổi sửa đổi bất kì điều khoản, khía cạnh nào của Hợp đồng lao động. Bởi vì chúng ta không thể sửa đổi loại hợp đồng đã giao kết mà loại hợp đồng là căn cứ vào nội dung thời hạn của hợp đồng. Do đó, khẳng định như bạn là chưa đúng.
   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  thaopham.010498@gmail.com (31/07/2020)