Phí quản lý của công ty

Chủ đề   RSS   
 • #520144 07/06/2019

  Phí quản lý của công ty

  Chào các luật sư và các bạn trên DÂN Luật.

  Tôi có làm việc cho một công ty dịch vụ hàng hải. và ký hợp đồng lao động và hợp đồng chuyến đi làm việc trên tàu có thời hạn là 10 tháng, và khi đi được ký thêm hợp đồng ITF là 9 tháng, khi đi làm được hơn 2 tháng trên tàu và công ty gửi quyết định hồi hương theo yêu cầu của chủ tàu. về tới nhà sau hơn 1 tuần tôi có gửi đơn xin chấm dứt hdld và sao hơn 49 ngày tôi mới được gọi lên công ty để quyết toán thì tôi bị công ty bắt nộp thêm hơn 99 triệu sau khi đã trừ tiền ký quỹ(tiền đặt cọc 1500 đô la mỹ) từ khi tôi vào công ty tới giờ là 9 năm 3 tháng và tiền lương tháng 3 là đô la mỹ, và còn tiền lương trên tầu gửi về cty tôi chưa được lĩnh là 570 đô. tổng cộng tôi phải mất 1 khoản tiền là gần 176 triệu cùng với 570 đô tôi chưa được nhận trên tàu. Theo như hợp đồng lao động chuyến thì tôi ko mắc phải lỗi gì,( tiền công ty bắt tôi nộp và còn thiếu là tiền phí quản lý và đào tạo và phí cho người thay thế tôi...) Vậy theo luật lao động và luật hàng hải cùng với công ước MLC 2006 thì tôi phải giải quyết sao.

  xin cảm ơn mọi người giúp đỡ,

   
  705 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NGOTATTHANG vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #520151   07/06/2019

  Sự mâu thuẫn giữa 2 điều 61.2 và 66.2 trong luật hàng hải

  Điều 61. Chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên

   

  2. Trường hợp chủ tàu hoặc thuyền trưởng yêu cầu thuyền viên phải rời tàu biển thì chủ tàu có trách nhiệm chu cấp mọi chi phí sinh hoạt và đi đường cần thiết để thuyền viên hồi hương; trong trường hợp thuyền trưởng yêu cầu thuyền viên rời tàu biển thì thuyền trưởng phải báo cáo chủ tàu.

  Điều 66. Hồi hương thuyền viên

   

  2. Trường hợp thuyền viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải thì chủ tàu vẫn phải có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên về đúng nơi quy định trong hợp đồng lao động của thuyền viên nhưng thuyền viên phải hoàn trả chi phí cho chủ tàu.

  xin mọi người cho nhận xét

  bởi vì mình đang trong trường hợp như trên bị chủ tầu cho về trước thời hạn, và bị công ty quản lý thuyền viên bắt nộp chi phí hồi hương của bản thân và của người sang thay cùng với phí quản lý và phí đào tạo lên tới 176 triệu đồng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NGOTATTHANG vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/06/2019)
 • #520153   07/06/2019

  theo MLC 2006 

  CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI, 2006

  MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

   Quy định 2.5 - Hồi hương

  Mục đích: Đảm bảo thuyền viên được trở về nhà

  1. Thuyền viên có quyền hồi hương mà không phải chịu chi phí trong các trường hợp và theo các điều kiện được quy định tại Bộ luật.

  2. Mỗi Thành viên phải yêu cầu tàu mang cờ quốc gia của họ cung cấp an ninh tài chính để đảm bảo rằng thuyền viên được hồi hương phù hợp với Bộ luật.

  Tiêu chuẩn A2.5 - Hồi hương

  1. Mỗi Thành viên phải đảm bảo thuyền viên trên tàu mang cờ quốc gia của mình có quyền hồi hương trong các trường hợp sau đây:

  (a) khi thỏa thuận tuyển dụng của thuyền viên hết hạn trong khi họ trên tàu;

  (b) khi thỏa thuận tuyển dụng của thuyền viên bị chấm dứt bởi:

  (i) chủ tàu; hoặc

  (ii) thuyền viên do có lý do chính đáng; và

  (c) khi thuyền viên không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình theo thỏa thuận tuyển dụng của thuyền viên, hoặc khi cho rằng họ không thể thực hiện được nhiệm vụ trong các trường hợp cụ thể.

  2. Mỗi thành viên phải đảm bảo có các điều khoản phù hợp trong các văn bản pháp luật và các quy định của mình, hoặc các biện pháp khác, hoặc trong các thỏa ước tập thể, nêu rõ:

  (a) các trường hợp thuyền viên được quyền hồi hương phù hợp với mục 1(b) và (c) của Tiêu chuẩn này;

  (b) thời gian làm việc tối đa trên tàu, mà sau đó thuyền viên được quyền hồi hương - khoảng thời gian đó phải dưới 12 tháng; và

  (c) các vấn đề cụ thể liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên mà chủ tàu phải giải quyết, bao gồm những vấn đề về nơi hồi hương, chế độ đi lại, các khoản chi phí phải trả và các vấn đề khác chủ tàu phải chịu.

  3. Mỗi Thành viên phải nghiêm cấm việc chủ tàu đòi hỏi thuyền viên trả trước chi phí hồi hương tại thời điểm họ bắt đầu được tuyển dụng, và cũng không được đòi lại khoản thu chi phí hồi hương từ tiền lương của thuyền viên hoặc thu nhập khác, trừ khi thuyền viên vi phạm các lỗi nghiêm trọng thuộc về trách nhiệm tuyển dụng của mình, phù hợp với các văn bản pháp luật hoặc quy định quốc gia, hoặc các biện pháp khác, hoặc thoả ước tập thể có thể áp dụng.

  4. Các văn bản pháp luật và quy định quốc gia không được làm tổn hại đến bất kỳ quyền nào của chủ tàu trong việc lấy lại chi phí hồi hương theo các hợp đồng với bên thứ ba.

  5. Nếu một chủ tàu không bố trí được hoặc đáp ứng chi phí hồi hương cho thuyền viên được quyền hồi hương:

  (a) cơ quan có thẩm quyền của Thành viên có tàu mang cờ phải bố trí hồi hương cho thuyền viên đó; nếu không thực hiện được điều này, Quốc gia mà thuyền viên được hồi hương về đó hoặc Quốc gia thuyền viên mang quốc tịch có thể bố trí hồi hương cho thuyền viên và đòi chi phí từ Thành viên mà tàu mang cờ;

  (b) các chi phí phải trả trong việc hồi hương thuyền viên được Thành viên có tàu mang cờ đòi chủ tàu;

  (c) các chi phí hồi hương trong mọi trường hợp không thuộc trách nhiệm của thuyền viên, ngoài trừ trường hợp được quy định tại mục 3 của Tiêu chuẩn này.

  6. Lưu ý đến các văn kiện quốc tế hiện hành, gồm cả Công ước quốc tế về bắt giữ tàu, 1999, một Thành viên đã trả chi phí hồi hương theo Bộ luật này có thể lưu giữ, hoặc yêu cầu lưu giữ, các tàu của chủ tàu liên quan cho đến khi việc hoàn trả cho phí được thực hiện phù hợp với mục 5 của Tiêu chuẩn này.

  7. Mỗi Thành viên phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương thuyền viên làm việc trên tàu, khi tàu ghé vào các cảng của mình hoặc đi qua lãnh hải hoặc vùng nước nội thủy của mình, cũng như việc thay thế thuyền viên trên tàu.

  8. Đặc biệt, một Thành viên không được từ chối quyền hồi hương của bất kỳ thuyền viên nào vì các lý do tài chính của chủ tàu, hoặc vì chủ tàu không có khả năng hoặc không có thiện chí thay thế thuyền viên.

  9. Mỗi thành viên phải yêu cầu các tàu mang cờ quốc tịch của mình có sẵn trên tàu một bản sao các quy định quốc gia phải áp dụng liên quan đến việc hồi hương bằng ngôn ngữ phù hợp.

  Hướng dẫn B2.5 - Hồi hương

  Hướng dẫn B2.5.1 - Quyền hồi hương

  1. Thuyền viên có quyền hồi hương:

  (a) trong trường hợp nêu tại Tiêu chuẩn A2.5, mục 1(a), khi hết thời hạn thông báo đưa ra phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận tuyển dụng của thuyền viên;

  (b) trong các trường hợp nêu tại Tiêu chuẩn A2.5, mục 1(b) và (c):

  (i) trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương, hoặc các điều kiện phải chăm sóc y tế khác, đòi hỏi phải hồi hương nếu sức khoẻ cho phép đi lại;

  (ii) trong trường hợp tàu đắm;

  (iii) trong trường hợp chủ tàu không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, hoặc các nghĩa vụ trong hợp đồng của họ với tư cách là người tuyển dụng lao động của thuyền viên bởi lý do mất khả năng thanh toán, bán tàu, thay đổi đăng ký tàu hoặc bất kỳ lý do nào tương tự khác;

  (iv) trong trường hợp tàu phải đi đến vùng có chiến sự, như định nghĩa trong các văn bản pháp luật hoặc quy định quốc gia, hoặc các thỏa thuận tuyển dụng mà thuyền viên không chấp nhận; và

  (v) trong trường hợp kết thúc hoặc ngắt quãng việc tuyển dụng theo quyết định của ngành công nghiệp hoặc thoả ước tập thể, hoặc sự kết thúc việc tuyển dụng bởi bất kỳ lý do tương tự nào khác.

  2. Khi xác định thời gian làm việc tối đa trên tàu, để theo đó thuyền viên có quyền hồi hương theo Bộ luật này, phải xét đến các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường làm việc của thuyền viên. Mỗi Thành viên phải tìm kiếm các biện pháp, nếu có thể được, để rút ngắn thời gian này dựa trên các thay đổi và phát triển công nghệ, và có thể tham khảo bất kỳ khuyến nghị nào về vấn đề này của Ủy ban Hàng hải kết hợp.

  3. Chủ tàu phải chịu các chi phí hồi hương theo tiêu chuẩn A2.5 ít nhất bao gồm:

  (a) việc đi đến đến địa điểm hồi hương đã chọn phù hợp với mục 6 của Hướng dẫn này;

  (b) ăn và ở từ thời điểm thuyền viên rời tàu cho đến khi đến được địa điểm hồi hương;

  (c) các khoản tiền và các trợ cấp từ thời điểm thuyền viên rời tàu cho đến khi đến địa điểm hồi hương, nếu được quy định trong các văn bản pháp luật hoặc các quy định quốc gia, hoặc thoả ước tập thể;

  (d) vận chuyển 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên tới nơi hồi hương; và

  (e) điều trị y tế nếu cần thiết cho đến khi thuyền viên có đủ sức khoẻ để đi đến địa điểm hồi hương.

  4. Thời gian chờ hồi hương và thời gian đi đến nơi hồi hương không được tính vào thời gian nghỉ phép có lương của thuyền viên.

  5. Chủ tàu được yêu cầu tiếp tục chịu chi phí hồi hương cho đến khi thuyền viên đến được địa điểm quy định phù hợp với Bộ luật này, hoặc khi thuyền viên được tuyển dụng làm việc phù hợp trên tàu hành trình vào một hoặc những điểm đến đó.

  6. Mỗi Thành viên phải yêu cầu các chủ tàu chịu trách nhiệm đối với các thu xếp hồi hương thuyền viên bằng các phương tiện phù hợp và nhanh chóng. Phương thức di chuyển thông thường là bằng máy bay. Thành viên có thể quy định những địa điểm hồi hương cho thuyền viên. Các địa điểm hồi hương là những nước mà thuyền viên có người thân bao gồm:

  (a) địa điểm thuyền viên chấp thuận việc tuyển dụng;

  (b) địa điểm quy định trong thoả ước tập thể; hoặc

  (c) quốc gia cư trú của thuyền viên; hoặc

  (d) các địa điểm khác có thể được thỏa thuận song phương tại thời điểm tuyển dụng.

  7. Thuyền viên có quyền chọn trong số các địa điểm hồi hương đã quy định.

  8. Thuyền viên có thể mất quyền hồi hương nếu không khiếu nại về vấn đề này trong khoảng thời gian phù hợp được quy định tại các văn bản pháp luật hoặc quy định quốc gia, hoặc các thoả ước tập thể.

  Hướng dẫn B2.5.2 - Việc thực hiện của các Thành viên

  1. Phải tạo mọi khả năng hỗ trợ thực tế có thể cho thuyền viên bị kẹt tại một cảng nướcngoài trong quá trình hồi hương và trong trường hợp chậm trễ hồi hương. Cơ quan có thẩm quyền tại cảng nước ngoài phải đảm bảo việc thông báo kịp thời cho lãnh sự hoặc đại diện địa phương của quốc gia có tàu mang cờ và quốc gia thuyền viên mang quốc tịch, hoặc quốc gia thuyền viên cư trú, nếu thích hợp.

  Vậy mà công ty tôi vẫn đè tôi bắt nộp hết mọi chi phí của bản thân và chi phí cho người sang thay tôi. 1 khoản tiền lớn đối với người lao động, và còn thêm tiền phí quản lý và phí đào tạo những tháng còn lại của hợp đồng chuyến của tôi lên tới 4500 đô la mỹ nữa

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NGOTATTHANG vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/06/2019)