Phí, lệ phí của cơ quan hành chính, lệ phí Tòa án

Chủ đề   RSS   
 • #23802 04/04/2009

  nguyenvanhien

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phí, lệ phí của cơ quan hành chính, lệ phí Tòa án

  Xin cho biết về việc đóng tiền "an ninh quốc phòng" nơi tam trú.

  tôi ở Vũng Tàu .Đã đóng tiền "an ninh quốc phòng " tại nơi đăng ký hộ khẩu.
  hiện tôi đang đăng ký tạm trú ở Thủ Đức .nơi căn phòng mua lại của Vợ chồng anh Hiệp đã có số nhà tạm cấp .Tôi đến ở được 2 tháng nay.Tổ trưởng khu phố vào kêu tôi đóng tiền "an ninh quốc phòng".Tôi không biết có nên đóng hay không ?Vì thường tôi chỉ đóng tiền nơi có hộ khẩu thường trú.Vui lòng cho tôi biết về điều luật này

  Xin cho tôi được biết.tôi xin chân thanh cảm ơn.
  Cập nhật bởi admin ngày 01/07/2010 11:05:55 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 11/05/2010 02:10:52 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 16/03/2010 10:01:33 AM
   
  17012 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #41031   07/03/2009

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Chậm nộp thuế môn bài

  Chào bạn

  Trường hợp của công ty bạn, bạn có thể tham khảo nội dung sau:

  Căn cứ điểm 2 Mục VII Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC quy định về khai thuế môn bài

  “ Khai thuế môn bài là loại khai thuế theo năm.

  Trường hợp đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.

  Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

  Đơn vị bạn thành lập từ năm 2007 thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng doanh nghiệp bạn bắt đầu đăng ký có hoạt động sản xuất kinh doanh (thông thường căn cứ tháng được cấp mã số thuế) thì đơn vị bạn phải thực hiện nộp thuế môn bài. Mức thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn đăng ký kinh doanh của bạn.

  Từ khi thành lập đến nay bạn chưa nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài thì bạn phải làm tờ khai thuế môn bài năm 2007, năm 2008 và năm 2009 để nộp cho cơ quan thuế nơi bạn đăng ký nộp thuế đồng thời bị phạt vi phạm hành chính về:

  -Hành vi nộp chậm tờ khai thuế: theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I Phần B Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  -Hành vi nộp chậm tiền thuế: Do bạn tự phát hiện ra, tự giác nộp tiền thuế, bạn  tự xác định mc x pht tin là 0,05% s tin thuế chm np tính trên mi ngày chm np theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục II Phần B Thông tư 61/2007/TT-BTC theo như thảo luận của bạn nqtrang ở trên

  Bạn có thể tham khảo thêm một số văn bản pháp quy liên quan hiện đang có sẵn trên Thuvienphapluat.com:

  +Thông tư  60/2007/TT-BTC tại địa chỉ:


  +Thông tư  61/2007/TT-BTC tại địa chỉ:

  http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=541C007

  +Thông tư số 42/2003/TT-BTC tại địa chỉ:

  http://www.thuvienphapluat.com/?CT=VC&LID=C688006

   
  Báo quản trị |  
 • #39403   23/08/2009

  cariot45
  cariot45

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Thu phí an ninh quốc phòng, luật này có còn hiệu lực hay không ?

  Ngày nay có mấy bác vừa gõ cửa bảo tôi đóng phí an ninh quốc phòng. Tôi thì nhớ là luật này đã được miễn từ năm 2008, để chắc ăn gọi điện hỏi tổng đài ai ngờ tổng đài lại nói luật vẫn còn hiệu lực. Không lẽ là tôi sai, nên thôi quyết định lên tra internet cho chắc, đọc báo nãy giờ thấy đúng là luật này đã được miễn. Nay nhờ thuvienphapluat trả lời giúp :" việc thu phí an ninh quốc phòng này có đúng không", chứ đóng thì cũng được, nhưng mà chỗ tôi ở sao thấy phức tạp, trộm ghé nhà mãi, chẳng biết mấy bác thu tiền xong đưa ai. Ngày mai chắc là mấy bác tới đòi lại. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, để bảo vệ quyền lợi cá nhân trong trường hợp mình biết luật mạnh mồm mà nói hơn, chứ giờ còn phân vân lắm.
  Cảm ơn các bạn, trả lời sớm được ngày nào thì tốt ngày đó lắm.
  Cập nhật bởi LawSoft01 vào lúc 11/09/2009 16:45:55
   
  Báo quản trị |  
 • #39404   23/08/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14629)
  Số điểm: 101335
  Cảm ơn: 3348
  Được cảm ơn 5195 lần
  SMod

  Bạn ở TP HCM có thể căn cứ theo quyết định sau đây  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 39/2008/QĐ-UBND

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2008

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC MIỄN THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUY ĐỊNH TẠI CHỈ THỊ SỐ 24/2007/CT-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
  Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
  Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
  Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;
  Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại công văn số 77/HĐND-TT ngày 02 tháng 5 năm 2008;
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2658/STC-NS ngày 17 tháng 3 năm 2008 về việc đề nghị miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thực hiện miễn thu các khoản phí, lệ phí sau:

  1. Lệ phí hộ tịch: Miễn thu lệ phí hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, gồm các việc khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo mức thu của Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

  + Miễn thu lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

  + Miễn thu lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn (không kể trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài).

  + Miễn thu lệ phí đăng lý khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.

  + Miễn thu lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi đối tượng.

  2. Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân:

  + Miễn thu lệ phí cấp sổ hộ khẩu lần đầu, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, tách sổ hộ khẩu.

  + Miễn thu khi cấp mới giấy chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng.

  3. Lệ phí địa chính: Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) tại các xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ (không kể trường hợp cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

  4. Miễn thu phí an ninh trật tự và phí phòng, chống thiên tai.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường – xã – thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   
  Báo quản trị |  
 • #39405   23/08/2009

  cariot45
  cariot45

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Mình đang ở HCM, đọc xong quyết định này mình an tâm rồi. In ra một bản luôn, chờ mấy bác tới đưa cho mấy bác xem.
  Một lần nữa xin cảm ơn.
  Cập nhật bởi cariot45 vào lúc 23/08/2009 23:34:22
   
  Báo quản trị |  
 • #50063   14/04/2010

  lanhuongnt
  lanhuongnt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lệ phí khi nộp đơn xin ly hôn

  khi nộp đơn xin ly hôn tôi có phải nộp lệ phí?nếu có là bao nhiêu?
  Cập nhật bởi LawSoft03 vào lúc 14/04/2010 09:51:02
   
  Báo quản trị |  
 • #50064   14/04/2010

  LawSoft01
  LawSoft01
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (175)
  Số điểm: 519
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Tùy vào bạn nộp đơn ly hôn có yêu cầu phân chia tài sản vợ chồng hay không. Bạn có thể đọc tại Nghị định 70-CP năm 1997 về án phí, lệ phí toà án 
   
  Báo quản trị |  
 • #50065   14/04/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi lanhuongnt!
  Khi nộp đơn xin ly hôn, kể cả trường hợp bạn có yêu cầu chia tài sản chung hay không thì bạn cũng chỉ phải nộp 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí (không phải là lệ phí), vì tranh chấp về hôn nhân và gia đình là loại tranh chấp không có giá nghạch. Nếu có tranh chấp về tài sản thì án phí chia tài sản sẽ được Tòa án quyết định trong bản án.
  Nghị định 70-CP năm 1997 về án phí, lệ phí toà án hết hiệu lực rồi bạn LawSoft01 à. Từ ngày 01/7/2009 trở đi được thực hiện theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 
  http://www.thuvienphapluat.vn/search/advanced.aspx?keyword=Ph%c3%a1p+l%e1%bb%87nh+%c3%a1n+ph%c3%ad%2c+l%e1%bb%87+ph%c3%ad+T%c3%b2a+%c3%a1n&area=1&match=True&type=0&org=0&signer=0&bdate=27/02/2009&edate=27/02/2009&sort=1&lan=1

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #50102   17/04/2010

  tuanxuan9891
  tuanxuan9891

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  lệ phí đăng kí tạm trú

  Em đi đăng ký tạm trú ,họ thu lệ phí là 30.000 và 1 hẹn 1 tháng sau mới đưa giấy tạm trú cho em.Các anh chị có thể cho em biết công an phường đã chấp hành đúng pháp luật chưa ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #50103   17/04/2010

  Tuanlawyer1298
  Tuanlawyer1298
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2009
  Tổng số bài viết (472)
  Số điểm: 2530
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 78 lần


  Em xin giấy hẹn và mang sang hỏi trưởng công an phường thì sẽ rõ ngay thôi mà!

  Luật Sư Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Công ty luật Nhật Chiêu - Đoàn luật sư Hà Nội

  - Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách.

  - Dịch vụ luật sư gia đình cho người giàu.

  - Các dịch vụ pháp lý khác.

  ĐT 0903293928; 043.7197039 Email: lstuannd@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #51568   06/05/2010

  huydang
  huydang

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về việc thu các loại lệ phí?

  Cho tôi hỏi là phường tôi đang ở vừa rồi họ có thu phí an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, theo tôi biết thì phí này đã được miễn bỏ hoàn toàn, vậy thì họ đã tự ý làm sai qui định của chính phủ có đúng không? Tôi đang ở vũng tàu , có quyết định nào của UBND thành phố Vũng Tàu về việc này không? Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #198742   04/07/2012

  BanmaiVN
  BanmaiVN

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


   

  Tôi muốn hỏi về lệ phí cho nhà đất được cấp GCN QSH đất và nhà, giấy được cấp năm tháng 9, 2001 bởi UBND TP Hà Nội. Trên giấy ghi nợ lệ phí trước bạ. Đất này là đền bù giải tỏa, còn nhà tự xây. Cái này cũng có người nói là xóa nợ lệ phí trên GCN QSDĐ&N

   
  Vậy lệ phí này được tính thế nào, theo như tìm hiểu thì nếu tính lệ phí sẽ lấy giá năm cấp GCN tức là năm 2001 có đúng k? Giá nhà tự xây được tính theo văn bản nào để xác định lệ phí trước bạ
   
   
  Trường hợp của tôi là đất nhà nước cấp để đền bù giải toả mở đường thì có được miễn lệ phí trước bạ k vì thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ tài chính có nhắc đến trường hợp này.
   
   
  Trân trọng cảm ơn,
   
   
   
  Minh
   
  Báo quản trị |  
 • #330472   27/06/2014

  thanh.ahk
  thanh.ahk

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào các bạn,

  Mình có một thắc mắc muốn hỏi. Nếu công ty mua 1 xe ô tô tải từ 1 cá nhân hay 1 công ty khác thì phí trước bạ mà công ty mình phải đóng có như nhau không ( Thỏa thuận là người mua nộp toàn bộ phí ). Phí trước bạ do cá nhân bán xe và do công ty bán xe có cùng 1 mức phí không ? Nếu không thì cụ thể mức phí cho 2 trường hợp là bao nhiêu? Nếu bằng nhau thì mức phí là bao nhiêu?

   
  Báo quản trị |