Phí bảo trì đường bộ 2013.

Chủ đề   RSS   
 • #294804 01/11/2013

  Phí bảo trì đường bộ 2013.

  Chào các bạn.

  Hiện tại xe công ty mình sắp hết hạn đăng kiểm. Mình mới vào nên chưa hiểu lắm về việc phải nộp phí bảo trì đường bộ cùng với đăng kiểm xe. Anh chị nào hiểu rõ chỉ mình mức phí bảo trì đường bộ nộp theo năm là bao nhiêu và cách nộp như thế nào không?

  Cảm ơn nhiều.

   
  16602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #294814   01/11/2013

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4333 lần


  Chào bạn, bạn không nói rõ loại xe của bạn là gì nên mình không thể trả lời chính xác được. Vì vậy, bạn tham khảo những thông tin sau:

  Điều 6. Phương thức thu, nộp phí

  1. Đối với xe ô tô

  1.1. Kỳ tính phí và thời điểm khai, nộp phí

  a) Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng quy định tại điểm c khoản này)

  Phí sử dụng đường bộ tính theo năm (12 tháng) và theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Chủ phương tiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cơ quan đăng kiểm khi đăng kiểm xe. Cơ quan đăng kiểm dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí. Cụ thể như sau:

  a.1) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống: Chủ phương tiện thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ đăng kiểm và được dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

  Ví dụ 1: Xe ô tô của ông A có chu kỳ đăng kiểm 6 tháng (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013). Ngày 01/01/2013, ông A mang xe đến đăng kiểm, nộp phí sử dụng đường bộ cho cơ quan đăng kiểm. Cơ quan đăng kiểm thực hiện đăng kiểm xe, thu phí sử dụng đường bộ và cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ 6 tháng.

  a.2) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18, 24 và 30 tháng): Chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng).

  Trường hợp nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng): Cơ quan đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian đăng kiểm.

  Trường hợp nộp phí theo năm (12 tháng): Cơ quan đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí 12 tháng. Hết thời hạn nộp phí (12 tháng), chủ phương tiện phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí và được dán Tem nộp phí của thời gian tiếp theo (12 tháng hoặc thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm).

  Ví dụ 2: Xe ô tô của ông B có chu kỳ đăng kiểm 30 tháng (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2015). Ngày 01/01/2013, ông B mang xe đến đăng kiểm. Ông B được lựa chọn nộp phí 01 năm (12 tháng) hoặc nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm (30 tháng).

  Trường hợp ông B nộp phí cho cả chu kỳ đăng kiểm, được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ 30 tháng.

  Trường hợp ông B chọn nộp phí theo năm: Cơ quan đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ có thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, ngày 01/01/2014, ông B phải đến nộp phí sử dụng đường bộ cho thời gian tiếp theo 12 tháng (hoặc có thể nộp cho thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm là 18 tháng) và được dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho thời gian nộp phí tương ứng (12 tháng hoặc 18 tháng). Nếu nộp phí 12 tháng thì đến ngày 01/01/2015, ông B phải đến nộp phí cho thời gian 6 tháng còn lại (từ 01/01/2015 đến 30/6/2015) và được cấp Tem nộp phí 6 tháng. Ngày 01/7/2015, ông B đến đăng kiểm xe và nộp phí cho chu kỳ tiếp theo.

  a.3) Trường hợp chủ phương tiện đến đăng kiểm sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ đăng kiểm quy định, cơ quan đăng kiểm kiểm tra xe và tính tiền phí sử dụng đường bộ nối tiếp từ thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí sử dụng đường bộ lần trước. Trường hợp thời gian tính phí không tròn tháng thì số phí phải nộp sẽ tính bằng số ngày lẻ chia 30 ngày nhân với mức phí của 1 tháng.

  Ví dụ 3: Về trường hợp đăng kiểm sớm, xe của ông C có chu kỳ đăng kiểm 6 tháng tính từ ngày 01/3/2013 đến 31/8/2013. Ngày 01/3/2013, ông C mang xe đến đăng kiểm và nộp phí 06 tháng. Theo định kỳ thì đến ngày 01/9/2012 ông C mới phải đến đăng kiểm xe nhưng vì lý do nào đó ngày 20/8/2013 ông C mang xe đến đăng kiểm và nộp phí (đăng kiểm sớm 10 ngày).

  Cơ quan đăng kiểm thực hiện đăng kiểm xe, cấp Tem đăng kiểm cho chu kỳ 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 20/8/2013 đến ngày 19/02/2014. Do ông C đã nộp phí tính đến ngày 01/9/2013 nên Cơ quan đăng kiểm sẽ tính và thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/9/2013 đến ngày 19/02/2014 (5 tháng 20 ngày), cụ thể như sau:

  Số phí phải nộp = 5 tháng x 180.000 đồng/tháng + (20/30 ngày) tháng x 180.000 đồng/tháng = 1.020.000 đồng.

  Ví dụ 4: Về trường hợp đăng kiểm muộn, vẫn các giả định như trường hợp ví dụ 3 nêu trên nhưng đến ngày 15/9/2013, ông C mới mang xe đến đăng kiểm (đăng kiểm chậm 15 ngày).

  Cơ quan đăng kiểm kiểm tra và cấp Tem đăng kiểm 6 tháng tính từ ngày 15/9/2013 đến 14/3/2014. Do ông C mới nộp phí đến ngày 01/9/2013 nên cơ quan đăng kiểm sẽ tính và thu phí sử dụng tính từ ngày 01/9/2013 đến ngày 14/3/2014 (6 tháng 15 ngày), cụ thể như sau:

  Số phí phải nộp = 6 tháng x 180.000 đồng/tháng + (15/30ngày) tháng x 180.000 đồng/tháng = 1.170.000 đồng.

  a.4) Đối với xe đăng kiểm trước ngày 01/01/2013 (ngày hiệu lực của Thông tư) thì:

  Trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh trong thời gian từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 thì chủ phương tiện phải đến đăng kiểm nộp phí cho thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến kỳ đăng kiểm tiếp theo.

  Trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh sau ngày 31/12/2013 thì chậm nhất đến ngày 30/6/2013, chủ phương tiện phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí cho thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 hoặc đến kỳ đăng kiểm tiếp theo.

  Ví dụ 5: Ông D có xe đăng kiểm ngày 01/02/2012, chu kỳ đăng kiểm là 12 tháng thì đến ngày 01/02/2013, ông D đến đăng kiểm xe nộp phí đối với thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/01/2014 (13 tháng).

  Ví dụ 6: Ông M có xe đăng kiểm ngày 01/9/2012 chu kỳ đăng kiểm là 30 tháng, chậm nhất đến ngày 30/6/2013, ông M phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí. Ông M có thể lựa chọn nộp phí 12 tháng (từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013) hoặc nộp phí cho thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm (26 tháng). Trường hợp ông M nộp phí 12 tháng thì đến ngày 01/01/2014 ông M phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí cho thời gian tiếp theo.

  a.5) Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định, thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước. Cơ quan đăng kiểm sẽ truy thu số phí phải nộp của chu kỳ trước, số phí phải nộp bằng mức thu phí của 01 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

  b) Đối với xe ô tô nhập cảnh lưu hành tại Việt Nam

  Kỳ tính phí là khoảng thời gian được phép lưu hành tại Việt Nam. Thời điểm nộp phí là khi nộp hồ sơ xin nhập cảnh lưu hành tại Việt Nam.

  Ví dụ 7: Ông E là chủ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ được nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 10/7 đến hết ngày 19/7/2013. Khi nộp hồ sơ xin nhập cảnh, phải nộp phí sử dụng đường bộ như sau: 10/30 ngày x 180.000 đồng/30 ngày = 60.000 đồng.

  c) Đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, an ninh: Phí nộp theo năm và mức thu theo quy định tại Biểu mức thu phí tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Và biểu thuế:

  1. Mức thu phí đối với ô tô

  Số tt

  Loại phương tiện chịu phí

  Mức thu (nghìn đồng)

  1 tháng

  3 tháng

  6 tháng

  12 tháng

  18 tháng

  24 tháng

  30 tháng

  1

  Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân

  130

  390

  780

  1.560

  2.280

  3.000

  3.660

  2

  Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg

  180

  540

  1.080

  2.160

  3.150

  4.150

  5.070

  3

  Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg

  230

  690

  1.380

  2.760

  4.030

  5.300

  6.470

  4

  Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg.

  270

  810

  1.620

  3.240

  4.730

  6.220

  7.600

  5

  Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg

  350

  1.050

  2.100

  4.200

  6.130

  8.060

  9.850

  6

  Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên

  390

  1.170

  2.340

  4.680

  6.830

  8.990

  10.970

  7

  Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg

  430

  1.290

  2.580

  5.160

  7.530

  9.960

  12.100

  8

  Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg

  590

  1.770

  3.540

  7.080

  10.340

  13.590

  16.600

  9

  Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên

  620

  1.860

  3.720

  7.740

  10.860

  14.290

  17.450

  10

  Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg

  720

  2.160

  4.320

  8.640

  12.610

  16.590

  20.260

  11

  Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên

  1.040

  3.120

  6.240

  12.480

  18.220

  23.960

  29.260

  Ghi chú:

  - Mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất.

  - Mức thu của 1 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất.

  Bạn có thể xem thông tư 197/2012/TT-BTC để biết thêm.

   
  Báo quản trị |  
 • #294825   01/11/2013

  Dear Hữu,

  Cảm ơn Hữu đã giúp đỡ nhiều. 

  Bên công ty mình có xe Innova 6 chỗ, sẽ đến hạn đăng kiểm cuối tháng 11 này. Trước đây, công ty chưa nộp phí bảo trì đường bộ lần nào. Nếu bây giờ mình muốn đăng kiểm mới và nộp phí theo chu kỳ 12 tháng thì phải nộp như thế nào vậy bạn?

  Mong bạn giúp đỡ vì mình đọc nhưng cũng không rõ lắm về thông tư này.

  Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #294881   01/11/2013

  RUBY1974
  RUBY1974

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2011
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Thân gửi bạn

  Nếu bạn đi đăng kiểm xe Inova bạn sẽ hết:

  340K phí đăng kiểm

  130K/tháng phí bảo trì đường bộ nếu đăng ký cá nhân và 180 K nếu đăng ký tên doanh nghiệp

  Trước đây xe công ty bạn chưa nộp phí đường bộ sẽ bi truy thu 12 tháng của năm 2013, phần phí của năm tiếp theo bạn có thể đóng theo 3 tháng hoặc 6 tháng.

   

  Trân trọng,

  VIETSKY INTERNATIONAL LAW FIRM

  vietskylaw.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #305875   10/01/2014

  SOGTVTBT
  SOGTVTBT

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:14/08/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  sao bạn không hỏi xe bạn bị hư và hết đăng kiểm đang nằm nhà 1-2 năm gì đó, khi đi đăng kiểm lại thì họ truy thu phí sử dụng đường bộ mà nằm nhà hoặc nằm ga ra luôn, thực tế mình bị như vậy đó. họ truy thu mình một năm nằm nhà không lăn bánh vì xe mình hư và hết hạn đăng kiểm LH: 0918210899

   
  Báo quản trị |  
 • #305876   10/01/2014

  SOGTVTBT
  SOGTVTBT

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:14/08/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  họ nói muốn miễn truy thu phải có xác nhận của công an và hóa đơn sửa chữa thì ai làm cho được hả bạn, đâu có tai nạn đâu mà có công an, tự tung hoặc sài lâu nó hư thì công an nào mà xác nhận, hóa đơn tay thì ai mà chấp nhận. Đã vậy còn gởi hồ sơ ra Hà Nội nữa chứ. Thật là phiền phức và ép dân quá bạn ơi

   

   
  Báo quản trị |