DanLuat 2015

PHÁT TÁN HÌNH ẢNH, CLIP GHI HÌNH NGƯỜI KHÁC LÊN MẠNG INTERNET LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Chủ đề   RSS   
 • #257052 23/04/2013

  dadang
  Top 150
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2009
  Tổng số bài viết (370)
  Số điểm: 2465
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 194 lần
  Lawyer

  PHÁT TÁN HÌNH ẢNH, CLIP GHI HÌNH NGƯỜI KHÁC LÊN MẠNG INTERNET LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

  Với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự nhanh nhạy của công nghệ thông tin, trong thời gian gần đây có rất nhiều những hình ảnh của cá nhân, những clip ghi hình, những đoạn ghi âm được phát tán trên mạng internet. Sự lan truyền trong các trang mạng xã hội nhanh đến mức chóng mặt, những bình luận đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến người có hình ảnh, clip bị phát tán.

  Theo những quy định của Pháp luật thì hành vi của người phát tán hình ảnh, clip có được xem là vi phạm pháp luật hay không? Và mức độ xử lý như thế nào?

  Bài viết mang tính chất dẫn cứ những Điều luật quy định về hành vi này và xử lý đối với người có hành vi vi phạm.

  1. Hành vi phát tán clip không được xem là việc tố cáo và người phát tán không phải là người tố cáo

  Đối với những hình ảnh, clip được người đăng nhằm mục đích tố giác hành vi vi phạm của người có hình ảnh và có mặt trong nội dung clip được phát tán trên mạng internet mà không được gửi đến các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý có xem là hành vi vi phạm pháp luật thì không được xem là việc tố cáo.

  Theo Luật Tố cáo 2011 có hiệu lực 01/7/2012 định nghĩa về khái niệm Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức”

  “Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

  1. Người tố cáo có các quyền sau đây:

  Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

  …………….

  2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

  b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

  c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình”

  2. Người phát tán hình ảnh, clip là hành vi vi phạm và phải bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi

  Việc tuỳ tiện đưa hình ảnh của người khác lên mạng sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm bí mật đời tư.

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Bộ luật Dân sự "Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác".

  Khoản 3 Điều 31 còn quy định: “Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”

  “Điều 38 (BLDS). Quyền bí mật đời tư

  1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”

  Bộ luật Dân sự cũng quy định về việc bồi thường những thiệt hại do dnah dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

  “Điều 611. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

  1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm…

  Người có hành vi vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra và phải xin lỗi, cải  chính công khai:

  “Điều 307. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

  2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

  3. Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại”

  3. Hành vi phát tán hình ảnh, clip có thể xem xét để xử lý Hình sự

  Luật Công nghệ thông tin đã có những quy định rõ ràng, cụ thể hơn về trách nhiệm đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng. Đối với việc đưa thông tin, hình ảnh trái phép lên mạng máy tính gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự

  “Điều 226. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu  đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”

  Với những clip đánh ghen, lột quần áo mang những yếu tố nhạy cảm, phản cảm nhưng người đưa lên mạng internet phát tán đã có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác, xâm phạm danh dự, uy tín của người khác. Theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Hình sự:

  “Điều 121.  Tội làm nhục người khác

  1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của ngƣời khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai   năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”

  Đối với trường hợp người phát tán những clip mang tính chất nhằm lưu truyền và phổ biến văn hóa phạm đồi trụy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ Theo quy định tại Điều 253 Bộ Luật Hình sự:

  Điều 253. Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ

  1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trừơng hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

  Ngoài ra, hành vi phát tán hình ảnh, clip ghi hình người khác lên mạng nhằm mục đích “tống tiến”, chiếm đoạt tài sản thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự:

  “Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản

  1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác  uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”

  Nhận thức được đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật sẽ ngăn chặn sớm được những hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

  LS. Đinh Xuân Hồng

  Công ty Luật Luật Sư Riêng

   

  Luật sư Đinh Xuân Hồng

  Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

  Mail: xuanhonglaw@gmail.com - hong.dinh@luatsurieng.net

  Website: www.luatsurieng.net - www.luatsurieng.com.vn

  Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

  Phone: 0907 71 93 81

  Skype: xuanhonglaw

  "Luật sư riêng, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Luật sư cho người nghèo, luat su, luatsu, Công ty luật, Văn phòng luật, Văn phòng luật sư, luatsurieng, lawyer, lawfirm, luat su rieng"

   
  16486 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn dadang vì bài viết hữu ích
  thitava (13/08/2018) hocluat_gB776010 (23/04/2013) themiracle (23/04/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #257057   23/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6832)
  Số điểm: 77778
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3728 lần


  Có mấy thắc mắc từ bài viết của Luật sư:

  1/ Tôi đi dự sinh nhật của bạn, thấy bạn "đẹp" nên tôi chộp mấy tấm hình, có thể chộp trộm, sau đó về đưa lên face cho mọi người xem; người yêu của bạn thấy được ghen nên chia tay.

  2/ Tôi cùng nhóm bạn đi nhậu, chộp mấy hình ảnh của bạn chén chú chén anh với cô bồ; sau đó gửi lên Dân luật và vợ của bạn nhìn thấy, chơi một tăng.

  ...

  Giả sử như, hai trường hợp này người bị tung ảnh tố rằng bị tôi phát tán hình ảnh khi chưa được sự cho phép. Tôi có bị trách nhiệm gì không?

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
 • #257075   23/04/2013

  dadang
  dadang
  Top 150
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2009
  Tổng số bài viết (370)
  Số điểm: 2465
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 194 lần
  Lawyer

  nguyenkhanhchinh viết:

  Có mấy thắc mắc từ bài viết của Luật sư:

  1/ Tôi đi dự sinh nhật của bạn, thấy bạn "đẹp" nên tôi chộp mấy tấm hình, có thể chộp trộm, sau đó về đưa lên face cho mọi người xem; người yêu của bạn thấy được ghen nên chia tay.

  2/ Tôi cùng nhóm bạn đi nhậu, chộp mấy hình ảnh của bạn chén chú chén anh với cô bồ; sau đó gửi lên Dân luật và vợ của bạn nhìn thấy, chơi một tăng.

  ...

  Giả sử như, hai trường hợp này người bị tung ảnh tố rằng bị tôi phát tán hình ảnh khi chưa được sự cho phép. Tôi có bị trách nhiệm gì không?

  1/ Tôi đi dự sinh nhật của bạn, thấy bạn "đẹp" nên tôi chộp mấy tấm hình, có thể chộp trộm, sau đó về đưa lên face cho mọi người xem; người yêu của bạn thấy được ghen nên chia tay.

  Nguyenkhachchinh phải đền cho cô người yêu mới :)

  2/ Tôi cùng nhóm bạn đi nhậu, chộp mấy hình ảnh của bạn chén chú chén anh với cô bồ; sau đó gửi lên Dân luật và vợ của bạn nhìn thấy, chơi một tăng.

  Nguyenkhachchinh phải đền 1 chầu chén chú chén anh mới :)

  Luật sư Đinh Xuân Hồng

  Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

  Mail: xuanhonglaw@gmail.com - hong.dinh@luatsurieng.net

  Website: www.luatsurieng.net - www.luatsurieng.com.vn

  Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

  Phone: 0907 71 93 81

  Skype: xuanhonglaw

  "Luật sư riêng, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Luật sư cho người nghèo, luat su, luatsu, Công ty luật, Văn phòng luật, Văn phòng luật sư, luatsurieng, lawyer, lawfirm, luat su rieng"

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dadang vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (23/04/2013) themiracle (23/04/2013)
 • #257089   23/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6832)
  Số điểm: 77778
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3728 lần


  Cảm ơn Luật sư!

  Gì chứ trách nhiệm bồi thường kiểu này nói thiệt là "không, quá khó" đối với tui, vậy là tui có quyền xả láng chộp hình người khác tung lên mạng rồi he he.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
 • #257125   23/04/2013

  themiracle
  themiracle
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2013
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 4057
  Cảm ơn: 287
  Được cảm ơn 264 lần


  Gần đây có nhiều clip về sai phạm của CSGT. Như vậy là người phát tán clip đã phạm luật phải không luật sư?

  Nhưng nếu như tố cáo đến cơ quan chức năng thì video đó sẽ bị dấu nhẹm đi và không ai biết  ^_^

  Cập nhật bởi themiracle ngày 23/04/2013 05:03:52 CH

  the uncertainty

   
  Báo quản trị |  
 • #498641   03/08/2018

  Phát tán clip "mây mưa" của khách tại nơi công cộng

  Sự việc được cho là xảy ra tại 1 cơ sở trà sữa T. có địa chỉ tại đường Bắc Sơn, TP. Thái Nguyên. Theo hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội, camera an ninh của quán đã ghi lại được toàn bộ hành động "mây mưa" của đôi bạn trẻ ngay tại quán.

  Đồng thời, trong 1 clip khác, khi phát hiện sự việc, nhân viên của quán cũng đã có mặt ngay sau đó bắt quả tang đôi bạn trẻ này. Nữ nhân viên lên tiếng chỉ trích hành động của đôi bạn, yêu cầu cả 2 hãy rời ngay khỏi quán.

  "Chị đã lên 1 lần để cảnh cáo rồi. 2 cốc trà sữa không nhất thiết chị phải bán cho các em, chị cũng đủ tiền để mua lại 2 cốc trà sữa này của các em để các em đừng làm chuyện này trong quán chị. Chị mời các em ra khỏi quán và bọn chị cũng không hoan nghênh các em vào quán của bọn chị nữa" - nữ nhân viên nói.

  Đáp lại lời nữ nhân viên, bạn nam nhiều lần nói xin lỗi.

  Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc trên đã nhanh chóng thu hút rất đông sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai cũng phải bất ngờ khi đôi bạn trẻ lại có hành động nhạy cảm như thế ngay tại nơi công cộng. Một số người còn truy lùng ra 2 FB của nhân vật chính tuy nhiên do sự việc quá nghiêm trọng nên cặp đôi này đã khóa nick.

  Dù rằng hành vi thân mật thái quá nơi công cộng của cặp đôi là sai, tuy nhiên nhiều người đã đặt câu hỏi về việc tại sao lại rò rỉ lên Facebook clip từ camera an ninh quán? Ai là người có quyền kiểm soát clip từ camera an ninh và ai là người đăng tải lên Facebook?

  Sự việc lần này tương tự với việc nhân viên CGV phát tán hình ảnh “mây mưa” của khách.

  Nếu người nào phát tán các thông tin về đời tư cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của họ hoặc pháp luật không cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 2 điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP (mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm).

  Trường hợp các hình ảnh nhạy cảm của khách được các cơ quan chuyên môn giám định là thuộc danh mục văn hóa phẩm đồi trụy thì những người làm ra và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích phổ biến cho người khác, nếu thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm sẽ bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS 2015.

  Ở trường hợp này, người gây ra vụ việc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  Ngoài ra, đôi nam nữ bị phát tán hình ảnh có quyền yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại về danh dự, quyền nhân thân đối với hình ảnh, bí mật đời tư của mình, yêu cầu những bên phát tán hình ảnh trên mạng xã hội phải gỡ hình ảnh đó.

  Mặt khác, cặp đôi thực hiện hành vi phản cảm, khó chấp nhận giữa nơi công cộng. Tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội thì hành vi "Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác" sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

  Như vậy, có quá nhẹ cho các cặp đôi thực hiện các hành vi đồi trụy ở nơi công cộng hay không? Thực sự khi người nhân viên nhìn những hành động kia họ rất bức xúc, ghê tởm nên với thực hiện hành vi trái pháp luật như vậy. Vậy nên có quy định riêng các hành vi phảm cảm trên và có hình thức phạt tăng nặng hơn nữa, nhằm răn đe ý thức của một phần giới trẻ phong túng hiện nay.

   
  Báo quản trị |  
 • #498723   05/08/2018

  Thời gian gần đây nổi cộm lên vụ clip thân mật của cặp đôi ở quán trà sữa Tocotoco thái nguyên bị phát tán lên mạng, dân tình bắt đầu xôn xao ném đá. Tuy nhiên, mọi người lại không để ý đến rằng hành vi phán tát clip của người khác như vậy là vi phạm pháp luật. Không ai được xâm phạm đời tư của người khác cũng như tiết lộ các hình ảnh, đời tư của họ nếu không nhận được sự đồng ý. Dù họ có những hành vi lệch lạc, vi phạm chuẩn mực nhưng cũng không được xâm phạm quyền lợi của họ.

   
  Báo quản trị |  
 • #499309   11/08/2018

  Việc phát tán hình ảnh của người khác là vi phạm quyền công dân được quy định tại điều 20 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm."

  Do đó đôi khi có những trường hợp bạn nghĩ bình thường nhưng thực tế có thể vi phạm luật, thậm chí là hình sự.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-