Phát hành trái phiếu

Chủ đề   RSS   
 • #280358 09/08/2013

  hazumi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Phát hành trái phiếu

  Tôi xin hỏi các bạn về vấn đề phát hành trái phiếu. Theo tôi được biết thì theo luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán nào (có nghĩa là không được phát hành trái phiếu)

  Nhưng trong 53/2009/NĐ-CP có đoạn 


   

  Điều 6. Điều kiện phát hành

  Trái phiếu quốc tế chỉ được phát hành khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có đề án phát hành trái phiếu được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

  Đối với trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ, đề án phát hành phải được Chính phủ phê duyệt, bao gồm cả phát hành trái phiếu để cơ cấu lại danh mục nợ của Chính phủ.

  Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, đề án phát hành trái phiếu phải được Hội đồng quản trị thông qua và phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương.

  Đối với các đề án phát hành trái phiếu của các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, đề án phát hành phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên, đại diện chủ sở hữu vốn thông qua.


  Vậy 2 điều luật này có mâu thuẫn với nhau không? Việc phát hành trái phiếu có liên quan gì đến tư cách pháp nhân của doanh nghiệp hay không?

   
  5650 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #280588   11/08/2013

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  1. Không có mâu thuẫn trong 2 quy định này.

  NĐ 59  điều chỉnh quy định về  trái phiếu quốc tế là loại trái phiếu bị kiểm soát chặt chẽ hơn do phát hành ở thị trường ngoài VN, liên quan đến ngoại hối, nợ công (nếu trái phếu doanh nghiệp  được CP bảo lãnh), đây là loại trái phiếu có điều kiện phát hành khắt khe hơn trái phiếu doanh nghiệp thông thường. Diện đối tượng được phát hành trái phiếu quốc tế hẹp hơn và nằm trong diện đối tượng được phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành ngay cả trái phiếu doanh nghiệp thông thường, đương nhiên không được phát hành trái phiếu quốc tế.

  2. Theo tôi là có mối liên hệ giữa tư cách pháp nhân và việc phát hành trái phiếu.

   
  Báo quản trị |