Phạt chậm nộp thuế do kê khai sai

Chủ đề   RSS   
 • #286925 18/09/2013

  Phạt chậm nộp thuế do kê khai sai

  Tôi có tình huống như sau: 

  tờ khai thuế GTGT tháng 4/2012 
  20/5/2012: Nộp tờ khai: số thuế còn được khấu trừ 20.000.000 
  20/4/2013: điều chỉnh lần 1: số thuế phải nộp: 15.000.000, 
  03/09/2013: điều chỉnh lân2: số thuế còn được khấu trừ 25.000.000 
  Chưa nộp khoản thuế GTGT 4/2012 nào 

  Hỏi: Số tiền phạt nộp chậm sẽ tính thế nào 
  Mong luật sư tư vấn cho tôi, tôi có phải nộp phạt từ ngày 20/5/2012 đến 03/09/2013 cho khoản 20.000.000đ hay không?

  Trân Trọng!

   
  4189 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #287307   20/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này bạn tham khảo quy định tại Mục II, Phần B Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế 

  1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

  1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.

  1.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

  Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

  3. Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp. Việc xác định số tiền phạt chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức xử phạt theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục này.

  Số tiền phạt  chậm nộp

   =

  Số tiền thuế chậm nộp

     x

     0,05%

             x

   Số ngày chậm nộp tiền thuế                 

  Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

  4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

  Cơ quan thuế hàng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền phạt còn phải nộp tính đến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau mà người nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các tháng trước đó.

   
  Báo quản trị |