Phạt 20 triệu đồng khi tự ý cho thuê ô tô công

Chủ đề   RSS   
 • #549239 15/06/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Phạt 20 triệu đồng khi tự ý cho thuê ô tô công

  Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản  lý, sử dụng tài sản công.

  Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2019. Trong đó Bộ tài chính quy định về xử phạt vi phạm về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính tri – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, kinh doanh, liên kết quy định tại Điều 13 Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

  Riêng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì việc sử phạt thực hiện thao quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

  Theo đó, Các tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô  sử dụng cho thuê hay vì mục đích kinh doanh dịch vụ thì sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000. Cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 29/2020/TT-BTC:

  Điều 6. Vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

  1. Việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP. Riêng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của tổ chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì việc xử phạt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.”

  Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực ngày 02/6/2020

   
  680 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận