Phần vượt lương ngoài giờ của hợp đồng thử việc hay dưới 3 tháng có được miễn thuế

Chủ đề   RSS   
 • #304593 31/12/2013

  Phần vượt lương ngoài giờ của hợp đồng thử việc hay dưới 3 tháng có được miễn thuế

  Xin chào Luật sư,

  Tôi có thắc mắc về việc tính lương ngoài giờ của hợp đồng thử việc như sau:

  Theo Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế (TT 111/2013)

  i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  Như vậy, tôi hiểu là phần vượt của lương ngoài giờ sẽ được miễn thuế.

   

  Nhưng tôi đọc Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   

  Như vậy, tôi hiểu là phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập, không quan tâm là thu nhập chịu thuế hay thu nhập tính thuế.

   

  Xin hỏi quí Luật sư, trong trường hợp là hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì sẽ tính thuế TNCN như thế nào, phần vượt lương ngoài giờ có được miễn không hay phải tính 10% thuế TNCN trên tổng thu nhập.

   

  Mong nhận được sự giúp đỡ của quí Luật sư. Trân trọng kính chào.

   
  4115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận