Phân tích tội Nhận hối lộ trong BLHS

Chủ đề   RSS   
 • #312679 06/03/2014

  Huan.Ta

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Phân tích tội Nhận hối lộ trong BLHS

  Tội nhận hối lộ được cấu thành do lỗi của người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng  đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

   

  Theo Điều 279 BLHS sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội nhận hối lộ được quy định như sau:

   

  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng  đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

   

  A) Gây hậu quả nghiêm trọng;

   

  B) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

   

  C) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

   

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   

  A) Có tổ chức;

   

  B) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

   

  C) Phạm tội nhiều lần;

   

  D) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

   

  Đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;

   

  E) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

   

  G) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

   

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

   

  A) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

   

  B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

   

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

   

  A) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

   

  B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

   

  5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   

  Những dấu hiệu cấu thành tội nhận hối lộ:

   

  Về chủ thể và Hành vi:

  Người phạm tội nhận hối lộ phải là người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ. Như vậy, người phạm tội phải là người có chức vụ, quyền hạn. Chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.

  Người phạm tội phải trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ hoặc Người phạm tội qua trung gian để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ: Người nhận hối lộ phải có hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất của người đưa hối lộ, hành vi này có thể trực tiếp hoặc qua trung quan (người thứ 3 hoặc nhiều người khác).Điểm mấu chốt ở đây, là cuối cùng người nhận hối lộ nhận tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.

  Đã nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác: người nhận hối lộ đã chiếm hữu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác

  Sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác: Người nhận hối lộ và người đưa hối lộ mới thỏa thuận với nhau về tiền/tài sản hối lộ nhưng chưa giao nhận.

  Để làm hoặc không làm một việc gì vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ: Đây là dấu hiệu rất quan trọng thuộc mặt khách quan của tội phạm này.

  Đã làm một việc vì lợi ích cua người đưa hối lộ là hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giải quyết cho người đưa hối lộ một việc nào đó mà việc đó có lợi cho chính người đưa hối lộ.

  Không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ: Là trường hợp vì đã nhận hối lộ nên người phạm tội không thực hiện một việc mà lẽ ra họ phải thực hiện và do không thực hiện nhiệm vụ đó nên đã đem lại lợi ích cho người đưa hối lộ.

  Không làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ: Là trường hợp cũng tương tự như trường hợp không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ, chỉ khác ở chỗ: lợi ích mà người nhận hối lộ mang lại không phải cho người đưa hối lộ mà là cho người khác mà người đưa hối lộ quan tâm, có thể là những người thân của người đưa hối lộ nhưng cũng có thể là bạn bè của người đưa hối lộ.

  - Về Hậu quả:

  Hậu quả của hành vi nhận hối lộ không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là, dù hậu quả chưa xảy ra thì hành vi của người phạm tội vẫn cấu thành tội phạm.

  Đối với tội nhận hối lộ, giá trị của hối lộ từ 2 triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu dưới 2 triệu đồng thì phải có thêm những điều kiện như: gây hậu quả nghiêm trọng; đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Quy định này không có nghĩa là trong mọi trường hợp người phạm tội nhận hối lộ mà của hối lộ 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng có kèm theo điều kiện thì mới cấu thành tội phạm, mà quy định này chỉ đối với trường hợp người phạm tội có ý định nhận hối lộ 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng và ngay cả với hai trường hợp này nếu người phạm tội chưa nhận hối lộ thì hành vi của họ vẫn cấu thành tội phạm nhưng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

  Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy, nếu người phạm tội mới có ý định nhận hối lộ 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng và đã làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc yêu cầu của người đưa hối lộ nhưng chưa nhận được của hối lộ thì người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  Nếu người phạm tội nhận hối lộ dưới 2 triệu đồng ngoài những điều kiện: đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích đã nêu ở phần các dấu hiệu thuộc về nhân thân người phạm tội thì còn phải gây hậu quả nghiêm trọng thì mới cấu thành tội phạm. Trong trường hợp này thì hậu quả nghiêm trọng là các dấu hiệu bắt buộc của cấu thành nhận hối lộ.

  Hậu quả nghiêm trọng do hành vi hối lộ gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và những thiệt hại vật chất cho xã hội.

  http://www.luatsurieng.net/

  Website: www.luatsurieng.net. .Email: info@luatsurieng.net. .Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com

  “Luật sư, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Luật sư cho người nghèo, luat su, luatsu, Công ty luật, Văn phòng luật, Văn phòng luật sư, luatsurieng, lawyer, lawfirm, Luật sư riêng, Thành lập doanh nghiệp, tư vấn bản quyền, đăng ký nhãn hiệu, Tư vấn Luật thường xuyên, Luật sư tranh tụng , đăng ký kết hôn nước ngoài, tư vấn đầu tư,

  Thu hồi nợ, luật sư cho gia đình ..."

   
  30578 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Huan.Ta vì bài viết hữu ích
  lyquangthanh (07/03/2014) danusa (06/03/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #312708   06/03/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  Sau bài này chắc sẽ có bài tội tham ô nhỉ?

  Mình có một thắc mắc là bảo vệ trong những cơ quan nhà nước mà nhận tiền thì có bị coi là hối lộ không? Thí dụ như muốn vào cửa và gặp được người cần gặp thì nhiều cơ quan cần phải bước qua bảo vệ trước.

   
  Báo quản trị |  
 • #377473   03/04/2015

  Xin vui lòng giải đáp dùm : Nếu đã nhận tiền hối lộ, nhưng sau đó 1 tháng đã trả lại cho người đưa, sau khi nhận lại đủ tiền thì 2 tuần lễ sau người đưa tiền lại  làm đơn tố cáo gửi công an !  Như vậy người nhận tiền hối lộ có bị đưa ra truy tố xét xử không ạ ?  Rất biết ơn về các ý kiến trả lời thắc mắc.

  Cập nhật bởi lshunglongan ngày 03/04/2015 04:38:48 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #377491   03/04/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1940 lần


  Chào bạn,

  Nếu nhận số tiền trên 2 triệu là đã phạm tội từ khi nhận.

   
  Báo quản trị |  
 • #377586   04/04/2015

  Rất cám ơn ý kiến phản hồi . Ở đây có 1 chi tiết là người nhận tiền hối lộ đã trả lại toàn bộ số tiền, trước khi các cơ quan hữu quan hay người thứ ba biết việc nhận tiền này ! Hay nói cách khác là người nhận tiền đã tự ý chấm dứt nửa chừng việc thực hiện tội phạm, trước khi bị phát giác! Chỉ sau khi nhận lại đủ số tiền đã đưa, người đưa mới làm đơn tố cáo ... !  Bạn có ý kiến gì về chi tiết này và về việc truy tố xét xử người nhận tiền ?  Rất mong đón nhận ý kiến của bạn. Xin cám ơn . 

   
  Báo quản trị |  
 • #377620   04/04/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1940 lần


  Chào bạn,

  Khách thể của tội nhận hối lộ không phải là quyền sở hữu mà là tham nhũng. Số tiền hối lộ là tang vật nên sẽ bị tịch thu chứ không trả lại.

  Ngay khi nhận tiền hối lộ thì hành vi vi phạm đã thực hiện (hoàn thành).

  Trước đây, báo pháp luật có đưa ra một tình huống trong mục "À ra thế" là: một công chức nhận hối lộ 2 triệu đồng, sau đó khi nói chuyện với người đưa hối lộ đã trả lại 100 ngàn về xe vì biết họ hết tiền. Câu hỏi đặt ra là họ nhận hối lộ 1triệu 9 (không phạm tội) hay 2 triệu (phạm tội). Đáp án là phạm tội vì việc nhận 2 triệu xong là tội phạm đã hoàn thành.  

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 04/04/2015 10:19:24 CH Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 04/04/2015 07:02:22 CH
   
  Báo quản trị |