Phân loại tội phạm hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #427415 12/06/2016

  Phân loại tội phạm hình sự

  Các loại tội phạm hình sự căn cứ theo điều 8 Luật hình sự

  Loại tội phạm

  căn cứ vào tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội

  cơ sở xác định loại tội phạm

  Ít nghiêm trọng

  gây nguy hại không lớn cho xã hội

  mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là đến 3 năm tù

  Nghiêm trọng

  gây nguy hại lớn cho xã hội

  mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là đến 7 năm tù

   

   

   

  Rất nghiêm trọng

  gây nguy hại lớn cho xã hội

  mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là đến 15 năm tù

   

   

   

  Đặc biệt nghiêm trọng

  gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội

  mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là trê 15 năm tù, tù chung thân, tử hình.

   

   
  3170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận