DanLuat 2015

phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

Chủ đề   RSS   
 • #38652 02/12/2008

  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2648)
  Số điểm: 18652
  Cảm ơn: 843
  Được cảm ơn 1014 lần
  SMod

  phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

  Hiện nay việc phân loại nhóm gỗ có 2 quy định đó là trong Tiêu chuẩn Việt Nam và của Bộ Lâm nghiệp ban hành. trong 2 quy định trên có sự khác biệt nhau như đối với gỗ Sấu Bộ Lâm nghiệp quy định thuộc nhóm VI còn trong TCVN thì nhóm III. Như các công trình xây dựng khi thiết kế đều ghi chung chung phần gỗ trong xây dựng (cửa, khuôn bao) là phải nhóm III. Vậy nhóm III ở đây là nhóm trong quy định nào?còn nữa. Nghị định của Chính phủ về xử phạt đối với các loại gỗ thuộc nhóm khác nhau thì mức xử phạt cũng khác nhau như từ nhóm I đến nhóm III là 1 khung, từ nhóm IV đến nhóm VIII là 1 khung. Vậy phải áp dụng cái nào cho đúng? Chính phủ quy định về xử phạt theo nhóm gỗ ở đây là theo TCVN hay theo bảng phân loại nhóm gỗ của Bộ LN? các công trình XD cũng ghi là gỗ nhóm III là theo nhóm III trong quy định nào?
   
  55331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #38653   20/09/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Phân loại nhóm gỗ: Quy định khác nhau-Áp dụng cái nào?

  Không có Bộ Lâm nghiệp. Tốt nhất, bạn nên nêu tên văn bản quy phạm pháp luật và ngày tháng năm ban hành để mọi người tiện tham khảo và trao đổi cùng bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #38654   02/10/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2648)
  Số điểm: 18652
  Cảm ơn: 843
  Được cảm ơn 1014 lần
  SMod

  Phân loại nhóm gỗ

  Xin chào tất cả các bạn và đặc biệt là bạn nganhhong.
  Bạn căn cứ vào đâu mà bạn bảo không có bộ Lâm nghiệp? tôi đưa ra đây cái phân loại nhóm gỗ của Bộ Lâm nghiệp cho bạn và mọi người xem nhé.Cái QĐ này là của Bộ LN và hiện tại đang có hiệu lực mà chưa có văn bản nào thay thế, sửa đổi bổ sung đâu bạn ah!Cái  tiêu chuẩn VN thì tôi không rõ lắm là của cơ quan nào ban hành nhưng cái Phân loai  nhóm gỗ này là của Bộ Lâm nghiệp hẳn hoi đấy.

  __________________________________________

  BỘ LÂM NGHIỆP

   

  Số: 2198/CNR

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----- o0o -----

  Hà Nội , Ngày 26 tháng 11 năm 1977


  QUYẾT ĐỊNH

  CỦA BỘ LÂM NGHIỆP SỐ 2198/CNR NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1977
  BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI TẠM THỜI CÁC LOẠI GỖ SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC

  BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

  - Căn cứ bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 1-1-1973 của Hội đồng Chính phủ;

  - Căn cứ Nghị định số 76-CP ngày 25-3-1977 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước;

  - Căn cứ Nghị định số 10-CP ngày 26-4-1960 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ tiết kiệm gỗ;

  - Để tạm thời thống nhất việc phân loại gỗ sử dụng trong cả nước;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay xếp các loại gỗ sử dụng ở các tỉnh phía Nam và bảng phân loại 8 nhóm gỗ ban hành kèm theo Quyết định số 42-QĐ ngày 9/8/1960 của Tổng cục Lâm nghiệp và tổng hợp lại thành "Bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước" ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Kể từ ngày 01/01/1978 việc phân loại gỗ sử dụng sẽ áp dụng thống nhất trong cả nước theo bảng phân loại ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Các ông Thủ trưởng, các Cục, Vụ, Viện có liên quan, các ông Giám đốc các Công ty Cung ứng và Chế biến lâm sản, các ông Trưởng Ty Lâm nghiệp và Giám đốc các Lâm trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Số TT

  Tên gỗ

  Tên khoa học

  Tên địa phương

  1

  2

  3

  4

   

  NHÓM I:

   

   

  1

  Bàng Lang cườm

  Lagerstroemia angustifolia Pierre

   

  2

  Cẩm lai

  Dalbergia Oliverii Gamble

   

  3

  Cẩm lai Bà Rịa

  Dalbergia bariensis Pierre

   

  4

  Cẩm lai Đồng Nai

  Dalbergia dongnaiensis Pierre

   

  5

  Cẩm liên

  Pantacme siamensis Kurz

  Cà gần

  6

  Cẩm thị

  Diospyros siamensis Warb

   

  7

  Dáng hương

  Pterocarpus pedatus Pierre

   

  8

  Dáng hương căm-bốt

  Pterocarpus cambodianus Pierre

   

  9

  Dáng hương mắt chim

  Pterocarpus indicus Willd

   

  10

  Dáng hương quả lớn

  Pterocarpus macrocarpus Kurz

   

  11

  Du sam

  Keteleeria davidiana

  Bertris Beissn

  Ngô tùng

  12

  Du sam Cao Bằng

  Keteleeria calcaria Ching

   

  13

  Gõ đỏ

  Pahudia cochinchinensis

  Hồ bì

   

   

  Pierre

  Cà te

  14

  Gụ

  Sindora maritima Pierre

   

  15

  Gụ mật

  Sindora cochinchinensis Baill

  Gõ mật

  16

  Gụ lau

  Sindora tonkinensis A.Chev

  Gõ lau

  17

  Hoàng đàn

  Cupressus funebris Endl

   

  18

  Huệ mộc

  Dalbergia sp

   

  19

  Huỳnh đường

  Disoxylon loureiri Pierre

   

  20

  Hương tía

  Pterocarpus sp

   

  21

  Lát hoa

  Chukrasia tabularis A.Juss

   

  22

  Lát da đồng

  Chukrasia sp

   

  23

  Lát chun

  Chukrasia sp

   

  24

  Lát xanh

  Chukrasia var. quadrivalvis Pell

   

  25

  Lát lông

  Chukrasia var.velutina King

   

  26

  Mạy lay

  Sideroxylon eburneum A.Chev.

   

  27

  Mun sừng

  Diospyros mun H.Lec

   

  28

  Mun sọc

  Diospyros sp

   

  29

  Muồng đen

  Cassia siamea lamk

   

  30

  Pơ mu

  Fokienia hodginsii A.Henry et thomas

   

  31

  Sa mu dầu

  Cunninghamia konishii Hayata

   

  32

  Sơn huyết

  Melanorrhoea laccifera Pierre

   

  33

  Sưa

  Dalbergia tonkinensis Prain

   

  34

  Thông ré

  Ducampopinus krempfii H.Lec

   

  35

  Thông tre

  Podocarpus neriifolius D.Don

   

  36

  Trai (Nam Bộ)

  Fugraea fragrans Roxb.

   

  37

  Trắc Nam Bộ

  Dalbergia cochinchinensis Pierre

   

  38

  Trắc đen

  Dalbergia nigra Allen

   

  39

  Trắc căm bốt

  Dalbergia cambodiana Pierre

   

  40

  Trầm hương

  Aquilaria Agallocha Roxb.

   

  41

  Trắc vàng

  Dalbergia fusca Pierre

   

   

  NHÓM II

   

   

  1

  Cẩm xe

  Xylia dolabriformis Benth.

   

  2

  Da đá

  Xylia kerrii Craib et Hutchin

   

  3

  Dầu đen

  Dipterocarpus sp

   

  4

  Dinh

  Markhamia stipulata Seem

   

  5

  Dinh gan gà

  Markhamia sp.

   

  6

  Dinh khét

  Radermachera alata P.Dop

   

  7

  Dinh mật

  Spuchodeopsis collignonii P.Dop

   

  8

  Dinh thối

  Hexaneurocarpon brilletii P.Dop

   

  9

  Dinh vàng

  Haplophragma serratum P.Dop

   

  10

  Dinh vàng Hòa Bình

  Haplophragma hoabiensis

   

   

   

  P.Dop

   

  11

  Dinh xanh

  Radermachera brilletii P.Dop

   

  12

  Lim xanh

  Erythrophloeum fordii Oliv.

   

  13

  Nghiến

  Parapentace tonkinensis Gagnep

  Kiêng

  14

  Kiền kiền

  Hopea pierrei Hance

  (Phía Nam)

  15

  Săng đào

  Hopea ferrea Pierre

   

  16

  Sao xanh

  Homalium caryophyllaceum Benth.

  Nạp ốc

  17

  Sến mật

  Fassia pasquieri H.Lec

   

  18

  Sến cát

  Fosree cochinchinensis Pierre

   

  19

  Sến trắng

   

   

  20

  Táu mật

  Vatica tonkinensis A.chev.

   

  21

  Táu núi

  Vatica thorelii Pierre

   

  22

  Táu nước

  Vatica philastreama Pierre

   

  23

  Táu mắt quỷ

  Hopea sp

   

  24

  Trai ly

  Garcimia fagraceides A.Chev

   

  25

  Xoay

  Dialium cochinchinensis Pierre

  Nai sai mét

  26

  Vắp

  Mesua ferrea Linn

  Dõi

   

  NHÓM III

   

   

  1

  Bàng lang nước

  Lagerstroemia flos-reginae Retz

   

  2

  Bàng lang tía

  Lagerstroemia loudoni Taijm

   

  3

  Bình linh

  Vitex pubescens Vahl.

   

  4

  Cà chắc

  Shorea Obtusa Wall

  Cà chí

  5

  Cà ổi

  Castanopsis indica A.DC.

   

  6

  Chai

  Shorea vulgaris Pierre

   

  7

  Chò chỉ

  Parashorea stellata Kury.

   

  8

  Chò chai

  Shorea thorelii Pierre

   

  9

  Chua khét

  Chukrasia sp

   

  10

  Chự

  Litsea longipes Meissn

  Dự

  11

  Chiêu liêu xanh

  Terminalia chebula Retz

   

  12

  Dâu vàng

   

   

  13

  Huỳnh

  Heritiera cochinchinensis Kost

  Huẩn

  14

  Lát khét

  Chukrasia sp

   

  15

  Lau táu

  Vatica dyeri King

   

  16

  Loại thụ

  Pterocarpus sp

   

  17

  Re mit

  Actinodaphne sinensis Benth

   

  18

  Săng lẻ

  Lagerstroemia tomentosa Presl

   

  19

  Sao đen

  Tepana odorata Roxb

   

  20

  Sao hải nam

  Hopea hainanensis Merr et Chun

  Sao lá to
  (Kiền kiền

  Nghệ Tĩnh)

  21

  Tếch

  Tectona grandis Linn

  Gia tỵ

  22

  Trường mật

  Paviesia anamonsis

   

  23

  Trường chua

  Nephelium chryseum

   

  24

  Vên vên vàng

  Shorea hypochra Hance

  Dên Dên

   

  NHÓM IV

   

   

  1

  Bời lời

  Litsea laucilimba

   

  2

  Bời lời vàng

  Litsea Vang H.Lec.

   

  3

  Cà duối

  Cyanodaphne cuneata Bl.

   

  4

  Chặc khế

  Disoxylon translucidum Pierre

   

  5

  Chau chau

  Elacorarpus tomentosus DC

  Côm lông

  6

  Dầu mít

  Dipterocarpus artocarpifolius Pierre

   

  7

  Dầu lông

  Dipterocarpus sp

   

  8

  Dầu song nàng

  Dipterocarpus dyeri Pierre

   

  9

  Dầu trà beng

  Dipterocarpus obtusifolius Teysm

   

  10

  Gội nếp

  Aglaia gigantea Pellegrin

   

  11

  Gội trung bộ

  Aglaia annamensis Pellegrin

   

  12

  Gội dầu

  Aphanamixis polystachya J.V.Parker

   

  13

  Giổi

  Talauma giổi A.Chev.

   

  14

  Hà nu

  Ixonanthes cochinchinensis Pierre

   

  15

  Hồng tùng

  Darydium pierrei Hickel

  Hoàng

  đàn gia

  16

  Kim giao

  Podocarpus Wallichianus Presl.

   

  17

  Kháo tía

  Machilus odoratissima Nees.

  Re vàng

  18

  Kháo dầu

  Nothophoebe sp.

   

  19

  Long não

  Cinamomum camphora Nees

  Dạ hương

  20

  Mít

  Artocarpus integrifolia Linn

   

  21

  Mỡ

  Manglietia glauca Anet.

   

  22

  Re hương

  Cinamomum parthenoxylon Meissn.

   

  23

  Re xanh

  Cinamomum tonkinensis Pitard

  Nhè xanh

  24

  Re đỏ

  Cinamomum tetragonum A.Chev.

   

  25

  Re gừng

  Litsea annanensis H.Lec.

   

  26

  Sến bo bo

  Shorea hypochra Hance

   

  27

  Sến đỏ

  Shorea harmandi Pierre

   

  28

  Sụ

  Phoebe cuneata Bl.

   

  29

  So đo công

  Brownlowia denysiana Pierre

  Lo bò

  30

  Thông ba lá

  Pinus khasya Royle

  Ngô 3 lá

  31

  Thông nàng

  Podocarpus imbricatus Bl

  Bạch tùng

  32

  Vàng tâm

  Manglietia fordiana Oliv.

   

  33

  Viết

  Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam.

   

  34

  Vên vên

  Anisoptera cochinchinensis Pierre

   

   

  NHÓM V

   

   

  1

  Bản xe

  Albizzia lucida Benth.

   

  2

  Bời lời giấy

  Litsea polyantha Juss.

   

  3

  Ca bu

  Pleurostylla opposita Merr. et Mat.

   

  4

  Chò lông

  Dipterocarpus pilosus Roxb.

   

  5

  Chò xanh

  Terminalia myriocarpa Henrila

   

  6

  Chò xót

  Schima crenata Korth.

   

  7

  Chôm chôm

  Nephelium bassacense Pierre

   

  8

  Chùm bao

  Hydnocarpus anthelminthica Pierre

   

  9

  Cồng tía

  Callophyllum saigonensis Pierre

   

  10

  Cồng trắng

  Callophyllum dryobalanoides Pierre

   

  11

  Cồng chìm

  Callophyllum sp.

   

  12

  Dải ngựa

  Swietenia mahogani Jaco.

   

  13

  Dầu

  Dipterocarpus sp.

   

  14

  Dầu rái

  Dipterocarpus alatus Roxb.

   

  15

  Dầu chai

  Dipterocarpus intricatus Dyer

   

  16

  Dầu đỏ

  Dipterocarpus duperreanus Pierre

   

  17

  Dầu nước

  Dipterocarpus jourdanii Pierre

   

  18

  Dầu sơn

  Dipterocarpus tuberculata Roxb.

   

  19

  Giẻ gai

  Castanopsis tonkinensis Seen

   

  20

  Giẻ gai hạt nhỏ

  Castanopsis chinensis Hance

   

  21

  Giẻ thơm

  Quercus sp.

   

  22

  Giẻ cau

  Quercus platycalyx Hickel et camus

   

  23

  Giẻ cuống

  Quercus chrysocalyx Hickel et camus

   

  24

  Giẻ đen

  Castanopsis sp.

   

  25

  Giẻ đỏ

  Lithocarpus ducampii Hickel et

  A.camus

   

  26

  Giẻ mỡ gà

  Castanopsis echidnocarpa A.DC.

   

  27

  Giẻ xanh

  Lithocarpus pseudosundaica

  (Kickel et A.Camus) Camus

   

  28

  Giẻ sồi

  Lithocarpus tubulosa Camus

  Sồi vàng

  29

  Giẻ đề xi

  Castanopsis brevispinula Hickel et camus

   

  30

  Gội tẻ

  Aglaia sp.

  Gội gác

  31

  Hoàng linh

  Peltophorum dasyrachis Kyrz

   

  32

  Kháo mật

  Cinamomum sp.

   

  33

  Nephelium sp.

  Khé

  34

  Kè đuôi dông

  Makhamia cauda-felina Craib.

   

  35

  Kẹn

  Aesculus chinensis Bunge

   

  36

  Lim vang

  Peltophorum tonkinensis Pierre

  Lim xẹt

  37

  Lõi thọ

  Gmelina arborea Roxb.

   

  38

  Muồng

  Cassia sp.

  Muồng

  cánh dán

  39

  Muồng gân

  Cassia sp.

   

  40

  Mò gỗ

  Cryptocarya obtusifolia Merr

   

  41

  Mạ sưa

  Helicia cochinchinensis Lour

   

  42

  Nang

  Alangium ridley king

   

  43

  Nhãn rừng

  Néphélium sp.

   

  44

  Phi lao

  Casuarina equisetifolia Forst.

  Dương liễu

  45

  Re bàu

  Cinamomum botusifolium Nees

   

  46

  Sa mộc

  Cunninghamia chinensis R.Br

   

  47

  Sau sau

  Liquidambar formosana hance

  Táu hậu

  48

  Săng táu

   

   

  49

  Săng đá

  Xanthophyllum colubrinum Gagnep.

   

  50

  Săng trắng

  Lophopetalum duperreanum Pierre

   

  51

  Sồi đá

  Lithocarpus cornea Rehd

  Sồi ghè

  52

  Sếu

  Celtis australis persoon

  Áp ảnh

  53

  Thành ngạnh

  Cratoxylon formosum B.et H.

   

  54

  Tràm sừng

  Eugenia chanlos Gagnep.

   

  55

  Tràm tía

  Sysygium sp.

   

  56

  Thích

  Acer decandrum Nerrill

  Thích 10

  57

  Thiều rừng

  Néphelium lappaceum Linh

  Vải thiều

  58

  Thông đuôi ngựa

  Pinusmassonisca Lambert

  Thông tầu

  59

  Thông nhựa

  Pinusmerkusii J et Viers

  Thông ta

  60

  Tô hạp điện biên

  Altmgia takhtadinanii V.T.Thái

   

  61

  Vải guốc

  Mischocarpus sp.

   

  62

  Vàng kiêng

  Nauclea purpurea Roxb.

   

  63

  Vừng

  Careya sphaerica Roxb.

   

  64

  Xà cừ

  Khaya senegalensis A.Juss

   

  65

  Xoài

  Mangifera indica Linn.

   

   

  NHÓM VI

   

   

  1

  Ba khía

  Cophepetalum wallichi Kurz

   

  2

  Bạch đàn chanh

  Eucalyptus citriodora Bailey

   

  3

  Bạch đàn đỏ

  Eucalyptus robusta Sm.

   

  4

  Bạch đàn liễu

  Eucalyptus tereticornis Sm.

   

  5

  Bạch đàn trắng

  Eucalyptus camaldulensis Deh.

   

  6

  Bứa lá thuôn

  Garcinia oblorgifolia Champ.

   

  7

  Bứa nhà

  Garcinia loureiri Pierre

   

  8

  Bứa núi

  Garcinia Oliveri Pierre

   

  9

  Bồ kết giả

  Albizzia lebbeckoides Benth.

   

  10

  Cáng lò

  Betula alnoides Halmilton

   

  11

  Cầy

  Ivringia malayana Oliver

  Kơ-nia

  12

  Chẹo tía

  Engelhardtia chrysolepis Hance

   

  13

  Chiêu liêu

  Terminalia chebula Roxb.

   

  14

  Chò nếp

   

   

  15

  Chò nâu

  Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.

   

  16

  Chò nhai

  Anogeissus acuminata Wall

  râm

  17

  Chò ổi

  Platanus Kerrii

  Chò nước

  18

  Da

  Cerlops divers

   

  19

  Đước

  Rhizophora conjugata Linh.

   

  20

  Hậu phát

  Cinamomum iners Reinw

  Quế lợn

  21

  Kháo chuông

  Actinodaphne sp.

   

  22

  Kháo

  Symplocos ferruginea

   

  23

  Kháo thối

  Machilus sp.

   

  24

  Kháo vàng

  Machilus bonii H.Lec.

   

  25

  Khế

  Averrhoa carambola Linn.

   

  26

  Lòng mang

  Pterospermum diversifolium Blume

   

  27

  Mang kiêng

  Pterospermum truncatolobatum Gagnep.

   

  28

  Mã nhâm

   

   

  29

  Mã tiền

  Strychosos nux - Vomica Linn.

   

  30

  Máu chớ

  Knemaconferta var tonkinensis Warbg.

  Huyết muông

  31

  Mận rừng

  Pranus triflora

   

  32

  Mắm

  Avicenia officinalis Linn.

   

  33

  Mắc niễng

  Eberhardtia tonkinensis H. Lec.

   

  34

  Mít nài

  Artocarpus asperula Gagret.

   

  35

  Mù u

  Callophyllum inophyllum Linn.

   

  36

  Muỗm

  Mangifera foetida Lour.

   

  37

  Nhọ nồi

  Diospyros erientha champ

  Nho nghẹ

  38

  Nhội

  Bischofia trifolia Bl.

  Lội

  39

  Nọng heo

  Holoptelea integrifolia Pl.

  Chàm ổi. Hôi

  40

  Phay

  Duabanga sonneratioides Ham.

   

  41

  Quao

  Doliohandrone rheedii Seen.

   

  42

  Quế

  Cinamomum cassia Bl.

   

  43

  Quế xây lan

  Cinamomum Zeylacicum Nees.

   

  44

  Ràng ràng đá

  Ormosia pinnata

   

  45

  Ràng ràng mít

  Ormosia balansae Drake

   

  46

  Ràng ràng mật

  Ormosia sp

   

  47

  Ràng ràng tía

  Ormosia sp.

   

  48

  Re

  Cinamomum albiflorum Nees.

   

  49

  Sâng

  Sapindus oocarpus Radlk.

   

  50

  Sấu

  Dracontomelum duperreanum Pierre

   

  51

  Sấu tía

  Sandorium indicum Cav.

   

  52

  Sồi

  Castanopsis fissa Rehd et Wils

   

  53

  Sồi phăng

  Quercus resinifera A.Chev.

  Giẻ phảng

  54

  Sồi vàng mép

  Castanopsis sp

   

  55

  Săng bóp

  Ehretia acuminata R.Br.

  Lá ráp

  56

  Trám hồng

  Canarium sp.

  Cà na

  57

  Tràm

  Melaleuca leucadendron Linn.

   

  58

  Thôi ba

  Alangium Chinensis Harms.

   

  59

  Thôi chanh

  Evodia meliaefolia Benth.

   

  60

  Thị rừng

  Diospyros rubra H.Lec.

   

  61

  Trín

  Schima Wallichii Choisy

   

  62

  Vẩy ốc

  Dalbengia sp.

   

  63

  Vàng rè

  Machilus trijuga

  Vàng danh

  64

  Vối thuốc

  Schima superba Gard et Champ.

   

  65

  Vù hương

  Cinamomum balansae H.Lec

  Gù hương

  66

  Xoan ta

  Melia azedarach Linn.

   

  67

  Xoan nhừ

  Spondias mangifera Wied.

   

  68

  Xoan đào

  Pygeum arboreum Endl. et Kurz

   

  69

  Xoan mộc

  Toona febrifuga Roen

   

  70

  Xương cá

  Canthium didynum Roxb.

   

   

  NHÓM VII

   

   

  1

  Cao su

  Hevea brasiliensis Pohl

   

  2

  Cả lồ

  Caryodapnnopsis tonkinensis

   

  3

  Cám

  Parinarium aunamensis Hance

   

  4

  Choai

  Terminalia bellirica roxb

  Bàng nhút

  5

  Chân chim

  Vitex parviflora Juss

   

  6

  Côm lá bạc

  Elaeocarpus nitentifolius Merr

   

  7

  Côm tầng

  Elaeocarpus dubius A.D.C

   

  8

  Dung nam

  Symplocos cochinchinensis Moore

   

  9

  Gáo vàng

  Adina sessifolia Hook

   

  10

  Giẻ bộp

  Castanopsis lecomtei Hickel et Camus

   

  11

  Giẻ trắng

  Quercus poilanei Hickel et Camus

   

  12

  Hồng rừng

  Diospyros Kaki Linn

   

  13

  Hoàng mang lá to

  Pterospermum lancaefolium Roxb

   

  14

  Hồng quân

  Flacourtia cataphracta Roxb

  Bồ quân, mùng quân

  15

  Lành ngạnh hôi

  Cratoxylon ligustrinum Bl

  Thành ngạnh hôi

  16

  Lọng bàng

  Dillenia heterosepala Finetet Gagnep

   

  17

  Lõi khoai

   

   

  18

  Me

  Tamarindus indica Linn

  Chua me

  19

  Lysidica rhodostegia Hance

   

  20

  Vitex glabrata R. Br

   

  21

  Mò cua

  Alstonia scholaris R.Br

  Mù cua, sữa

  22

  Ngát

  Gironniera subaequelis Planch

   

  23

  Phay vi

  Sarcocephalus orientalis Merr

   

  24

  Phổi bò

  Meliosma angustifolia Merr

   

  25

  Rù rì

  Calophyllum balansae Pitard

   

  26

  Răng vi

  Carallia sp

   

  27

  Săng máu

  Horfieldia amygdalina Warbg

   

  28

  Sảng

  Sterculia lanceolata Cavan

  Săng vè

  29

  Sâng mây

   

   

  30

  Sở bà

  Dillenia pantagyna Roxb

   

  31

  Sổ con quay

  Dillenia turbinata Gagnep

   

  32

  Sồi bộp

  Lithocarpus fissus Ocsted

  Var. tonlinensis H. et C

   

  33

  Sồi trắng

  Pasania hemiphaerica Hicket et Camus

   

  34

  Sui

  Antiaris toxicaria Lesch

   

  35

  Trám đen

  Canarium nigrum Engl

   

  36

  Trám trắng

  Canarium albrun Racusch

   

  37

  Táu muối

  Vatica fleuxyana tardieu

   

  38

  Thung

  Tetrameles nudiflora R. Br.

   

  39

  Tai nghé

  Hymenodictyon excelsum Wall

  Tai trâu

  40

  Thừng mực

  Wrightia annamensis

   

  41

  Thàn mát

  Millettia ichthyochtona Drake

   

  42

  Thầu tấu

  Aporosa microcalyx Hassh

   

  43

  Ưởi

  Storeulia lychnophlora Hance

   

  44

  Vang trứng

  Endospermum sinensis Benth

   

  45

  Vàng anh

  Saraca divers

  Hoàng anh

  46

  Xoan tây

  Delonix regia

  Phượng vĩ

   

  NHÓM VIII

   

   

  1

  Ba bét

  Mallotus cochinchinensis Lour

   

  2

  Ba soi

  Macaranga denticulata Muell-Arg

   

  3

  Bay thưa

  Sterculia thorelii Pierre

   

  4

  Bồ đề

  Styrax tonkinensis Pierre

   

  5

  Bồ hòn

  Sapindus mukorossi Gaertn

   

  6

  Bồ kết

  Gleditschia sinensis. Lam

   

  7

  Bông bạc

  Vernomia arborea Ham.

   

  8

  Bộp

  Ficus Championi

  Đa xanh

  9

  Bo

  Sterculia colorata Roxb

   

  10

  Bung bí

  Capparis grands

   

  11

  Chay

  Artocarpus tonkinensis A.Chev

   

  12

  Cóc

  Spondiaspinnata Kurz

   

  13

  Cơi

  Pterocarya tonkinensis Dode

   

  14

  Dâu da bắc

  Allospondias tonkinensis

   

  15

  Dâu da xoan

  Allospondias lakonensis Stapf

   

  16

  Dung giấy

  Symplocos laurina Wall

  Dung

  17

  Dàng

  Scheffera octophylla Hams

   

  18

  Duối rừng

  Coclodiscus musicatus

   

  19

  Đề

  Ficus religiosa Linn.

   

  20

  Đỏ ngọn

  Cratoxylon prunifolium Kurz.

   

  21

  Gáo

  Adina polycephala Benth

   

  22

  Gạo

  Bombax malabaricum D.C

   

  23

  Gòn

  Eriodendron anfractuosum D.C

  Bông gòn

  24

  Gioi

  Eugenia jambos Linn

  Roi,đào tiên

  25

  Hu

  Mallotus apelta Muell. Arg

  Thung

  26

  Hu lông

  Mallotus barbatus Muell. Arg

   

  27

  Hu đay

  Trema orientalis Bl.

   

  28

  Hu đay

  Trema orientalis Bl.

   

  29

  Lai rừng

  Aluerites moluccana Willd

   

  30

  Lai

  Alcurites fordii Hemsl

   

  31

  Lôi

  Crypeteronia paniculata

   

  32

  Mán đĩa

  Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep

   

  33

  Mán đĩa trâu

  Pithecolobium lucidum benth

   

  34

  Mốp

  Alstonia spathulata Blume

   

  35

  Muồng trắng

  Zenia insignis chun

   

  36

  Muồng gai

  Cassia arabica

  Muống mít

  37

  Nóng

  Sideroxylon sp

   

  38

  Núc nắc

  Oroxylum indicum Vent

   

  39

  Ngọc lan tây

  Cananga odorata Hook et Thor

   

  40

  Sung

  Ficus racemosa

   

  41

  Sồi bấc

  Sapium discolor Muell-Arg

   

  42

  So đũa

  Sesbania paludosa

   

  43

  Sang nước

  Heynea trijuga Roxb

   

  44

  Thanh thất

  Ailanthus malabarica D.C

   

  45

  Trẩu

  Aleurites montara willd.

   

  46

  Tung trắng

  Heteropanax fragans Hem.

   

  47

  Trôm

  Sterculia sp

   

  48

  Vông

  Erythrina indica Lam.

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  Những tên gỗ nào không có trong bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng này mà các địa phương phát hiện được sẽ đề xuất và gửi mẫu gỗ về Bộ để bổ sung.

  BỘ LÂM NGHIỆP  

  (Đã ký)

   

   

   

   

   

   

  Phạm Đình Sơn


   


   
  Báo quản trị |  
 • #38655   03/10/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 50
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Cụ X_men này là chuyên gia về lâm nghiệp rồi, do vậy, tôi tin rằng... cụ đúng khi cho biết cái văn bản trên đây vưỡn còn hiệu lực, cho dù các BỘ LÂM NGHIỆP thì đã trở thành "người thiên cổ" từ đời tám hoánh rùi!

  Thôi, cụ X-men ơi, đừng "đánh đố" làm đau đầu anh em nữa, cụ giải thích luôn xem nào: Tại sao Bộ LÂM NGHIỆP đã ngỏm củ tỏi từ lâu mà cái văn bản chỉ là tạm thời (" BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI TẠM THỜI") của họ ban hành từ năm 1977 đến nay vưỡn còn hiệu lực à?
   
  Báo quản trị |  
 • #38656   10/10/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2648)
  Số điểm: 18652
  Cảm ơn: 843
  Được cảm ơn 1014 lần
  SMod

  khác nhau

  Anh nhầm rồi. tôi muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận chứ không phải "đánh đố". tuy nó là cái "quy định tạm thời" nhưng chưa có cái nào thay thế cái "tạm thời" đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #70833   29/11/2010

  theWall
  theWall

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xmen_8711 viết:
  Hiện nay việc phân loại nhóm gỗ có 2 quy định đó là trong Tiêu chuẩn Việt Nam và của Bộ Lâm nghiệp ban hành. trong 2 quy định trên có sự khác biệt nhau như đối với gỗ Sấu Bộ Lâm nghiệp quy định thuộc nhóm VI còn trong TCVN thì nhóm III. Như các công trình xây dựng khi thiết kế đều ghi chung chung phần gỗ trong xây dựng (cửa, khuôn bao) là phải nhóm III. Vậy nhóm III ở đây là nhóm trong quy định nào?còn nữa. Nghị định của Chính phủ về xử phạt đối với các loại gỗ thuộc nhóm khác nhau thì mức xử phạt cũng khác nhau như từ nhóm I đến nhóm III là 1 khung, từ nhóm IV đến nhóm VIII là 1 khung. Vậy phải áp dụng cái nào cho đúng? Chính phủ quy định về xử phạt theo nhóm gỗ ở đây là theo TCVN hay theo bảng phân loại nhóm gỗ của Bộ LN? các công trình XD cũng ghi là gỗ nhóm III là theo nhóm III trong quy định nào?

  Vấn đề này thì rất đơn giản, nhằm để phân biệt đừng nên nhầm lẫn. Việc quản lý rừng, gỗ quý, cấm khai thác tài nguyên thì phải theo QĐ của Bộ Lâm nghiệp (sau này có bổ sung thêm 1 số loại gỗ). Còn công trình xây dựng bắt buộc phải áp dụng TCVN 1072:1971 rồi. Vì sao? Vì trong xây dựng nếu không áp dụng tiêu chuẩn làm sao mà đánh giá được chất lượng gỗ đầu vào, lúc đó không thể làm hồ sơ QLCLCT được. Hiện nay có biết bao loại gỗ tên tuổi không kiểm soát hết, còn các loại gỗ quý thì làm gì còn loại tốt mà dùng (chủ yếu là gỗ non, chưa đủ tuổi), không kiểm tra chất lượng đầu vào theo tính chất cơ lý thì sẽ rất khó kiểm soát chất lượng công trình. Đơn vị thí nghiệm kiểm tra tính chất cơ lý của gỗ là đơn vị chuyên ngành, họ sẽ đánh giá được gỗ thuộc nhóm nào theo trong quy định, lúc đó mới bổ sung được vào hồ sơ CLCT.
  Do đó mỗi văn bản đều có tính pháp lý của nó, chúng ta phải biết vận dụng cho hợp lý chứ không thì dễ đưa vào thế khó xử lý cho công việc và dễ tranh cãi những chuyện không đâu.
  THân!
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-