phân chia thừa kế thế nào???

Chủ đề   RSS   
 • #103202 17/05/2011

  suongheo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 405
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  phân chia thừa kế thế nào???

  Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà tòa án đã áp dụng để quyết định như vậy.


  Ghi chú: Các mục 1) và 2) đều nằm trong cùng một tình huống.


  1)    Chia di sản của C:


  C = 720.000.000 đồng : 2 = 360.000.000 đồng;

  A = 360.000.000 đồng :5 x 2/3 = 48.000.000 đồng;

  B = 360.000.000 đồng : 4 = 90.000.000 đồng;

  B = T= L =M = 222.000.000 đồng : 4 = 55.500.000 đồng.


  2)    Chia di sản của A:


  A = 960.000.000 đồng : 2 = 480.000.000 đồng;

  A = 480.000.000 đồng + 48.000.000 đồng = 528.000.000 đồng;

  D nhận lại 30.000.000 đồng.

  A = 528.000.000 đồng – 30.000.000 đồng = 498.000.000 đồng.

  B = 498.000.000 đồng : 4 = 124.500.000 đồng;

  L = M = E = K = (498.000.000 đồng – 124.500.000 đồng) : 4 = 93.375.000 đồng.


  Các anh chị gợi ý giúp em xây dựng tình huống phân chia với nhé! tks mọi người!!!

  Cập nhật bởi boyluat ngày 17/05/2011 03:40:40 CH
   
  5238 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #103272   17/05/2011

  Im_lawyerx0
  Im_lawyerx0
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2009
  Tổng số bài viết (729)
  Số điểm: 5940
  Cảm ơn: 110
  Được cảm ơn 374 lần


  1) A và C là vợ chồng có các con là B, T, L, M (đã trưởng thành) và các con đã ra ở riêng (B và T là con riêng  của C và đã ra ở riêng trước khi A lấy C). A và C có  khối tài sản chung là 720 triệu. Năm 2006, C chết. C có  để lại  một bản di chúc theo đó, để lại cho B 1/4 khối di  sản của minh và truất quyền hưởng thừa kế của A. Hãy chia khối di sản mà C  để lại.

  +Khối di sản của C để lại: 720 triệu : 2 = 360 triệu

  + A là người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc (Điều 669, BLDS 2005) và A không đuợc hưởng di sản được định định trong di chúc hay một phần di sản đuợc định đoạt theo pháp luật vì C đã truất  quyền thừa kế của A. Chúng ta sẽ chia cho A trước một phần di sản bằng 2/3 một suất kỷ phần theo pháp luật:

  A =(720 triệu : 5) x 2/3 = 48 triệu

  + Theo di chúc, B được hưởng 1/4 di sản thừa kế :

  B = 360 triệu : 4 = 90 triệu

  + Sau khi chia , còn lại một phần di sản chưa được định đoạt là :

  360 triệu - (48 triệu + 90 triệu) = 222 triệu
  được chia  theo pháp luật.

  + Do A bị truất quyền thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất bây giờ chỉ còn B, T, L, M:

  B = T = L = M = 222 triệu : 4 = 55,5 triệu

  Kết luận:

  A = 48 triệu, B = 145,5 triệu, T = L = M = 55,5 triệu

  2)Sau một thời gian C chết, có hai người tìm về tự xưng là con của  A là E và K mất tích từ lâu.  A xác nhận điều này.  Sau khoảng 1 năm C chết. Trước khi  A chết,A có để lại di chúc cho B hưởng 1/4 di sản của mình (sau khi đã thanh toán các nghĩa vụ tài sản của A) vì sau khi C chết, A thường xuyên qua thăm hỏi quan tâm đến C. Sau khi nhận 2 người con mất tích trước đây, A có ý định viết lại di chúc  với nội  dung chia toàn bộ di sản cho L, M, E và K nhưng chưa kịp thì đột ngột bị cảm mà qua đời. A có khoản nợ với D là 30 triệu đồng.

  Trước khi lấy C, A có một mảnh đất riêng và đã hùn vốn với X, theo đó, X sẽ xây nhà, nhà và đất là sở hữu chung của A và X, mỗi người một nửa giá trị của bất động sản đó.  Sau khi A chết, các con của A phát hiện ra khối tài sản này đã yêu cầu X bán để lấy phần của A chia thừa kế. Bất động sản chung đó bán được  960 triệu. Hãy chia thừa kế với di  sản A để lại.


  + Sau khi mất, A để lại khối di sản có giá trị là (960 triệu : 2) + 48 triệu  = 528 triệu

  + D được trích ra từ khối di sản 30 triệu đã cho A vay: D = 528 - 30 = 498 triệu

  +Di chúc của A để lại cho B 1/4 di sản có hiệu lực và từ lúc lập bản di chúc đó đến lúc A mất không có thêm bất cứ một  bản di chúc nào khác: B = 498 triệu : 4 = 124,5 triệu

  + Sau khi chia , còn lại một phần di sản chưa được định đoạt là :

  498 triệu - 124,5 triệu = 373,5 triệu

  +Hàng thừa kế thứ nhất của A có L, M, E và K. Khối di sản còn lại được chia đều cho 4 người:

  L = M = E = K = 373,5 triệu :4 = 93,375 triệu

  Kết luận:

  + B = 124,5 triệu,  L = M = E = K = 93,375 triệu

  Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

  Dịch nghĩa:

  Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #103292   17/05/2011

  thuhanglhk33
  thuhanglhk33

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 315
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  suongheo viết:

  Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà tòa án đã áp dụng để quyết định như vậy.


  Ghi chú: Các mục 1) và 2) đều nằm trong cùng một tình huống.


  1)    Chia di sản của C:


  C = 720.000.000 đồng : 2 = 360.000.000 đồng;

  A = 360.000.000 đồng :5 x 2/3 = 48.000.000 đồng;

  B = 360.000.000 đồng : 4 = 90.000.000 đồng;

  B = T= L =M = 222.000.000 đồng : 4 = 55.500.000 đồng.


  2)    Chia di sản của A:


  A = 960.000.000 đồng : 2 = 480.000.000 đồng;

  A = 480.000.000 đồng + 48.000.000 đồng = 528.000.000 đồng;

  D nhận lại 30.000.000 đồng.

  A = 528.000.000 đồng – 30.000.000 đồng = 498.000.000 đồng.

  B = 498.000.000 đồng : 4 = 124.500.000 đồng;

  L = M = E = K = (498.000.000 đồng – 124.500.000 đồng) : 4 = 93.375.000 đồng.


  Các anh chị gợi ý giúp em xây dựng tình huống phân chia với nhé! tks mọi người!!!  Mình xây dựng tình huống như sau:
  Ông A có  các con là C, L,K,E, tất cả đều thành niên. C có vợ là B, có các con là T,L,M. Vợ chồng C và B có khối tài sản chung là 720.000.000 triệu đồng.
  Ngày 1/1/2010 C chết có để lại di chúc với nội như sau : Không cho A hưởng di sản thừa kế, cho B 1/4 khối di sản thừa kế của mình.
  Ngày 10/10/2010 ông A chết, biết rằng lúc còn sống ông A góp chung vốn với ông D để kinh doanh, khối tài sản chung này có giá trị 960.000.000 triệu, trong đó mỗi người đóng góp một nữa.
  Khi ông A chết ông D đã bỏ ra 30.000.000 để lo mai táng cho ông A.
  Ông A chết để lại di chúc với nội dung như sau:
  Cho B hưởng 1/4 trong tổng số khối di sản của mình, phần còn lại cho L,M,E,K hưởng.
   
  Báo quản trị |  
 • #103906   20/05/2011

  suongheo
  suongheo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 405
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơn mọi người nhiều nhé!!!
   
  Báo quản trị |