DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Phân chia tài sản không đều.

 Kính gửi LS.


Cháu có một thắc mắc về phân chia tài sản trong gia đình. Chỉ là hỏi để hiểu biết, trong gia đình cháu hiện nay không có tranh chấp tài sản.

- Ông bà ngoại cháu có 09 người con và có 15 công đất ruộng (khoảng 19400m2, trị giá hiện nay trên 01 tỷ VNĐ). Ông bà ngoại đứng tên sở hữu và nay đã ngoài 80 tuổi, còn minh mẫn.
- Vì một số tính toán riêng của ông bà ngoại mà hiện nay việc phân chia cho hàng thừa kế như sau:
+ Cậu thứ 9 được 02 công (trên 15 công)
+ Còn lại thuộc về cậu thứ 7.(Không có việc mua bán xãy ra)
+ Tất cả cậu/dì/mẹ cháu không được gì.
- Hiện nay ông bà ngoại đang tiến hành sang tên lại cho 2 cậu nói trên. Các cậu/dì còn lại và mẹ cháu không đồng ý nhưng không nói ra do sợ ông bà ngoại buồn.

Vậy cho cháu hỏi:

- Tất cả các cậu/dì/mẹ cháu khi chưa có gia đình đều có đóng góp rất lớn và tài sản chung và cho đến nay đều hiếu thuận. Vậy việc ông bà chia tài sản không mấy công bằng như vậy. Có cách nào can thiệp không? Có luật nào quy định việc này không? Cháu tìm đọc mãi mà vẫn không thấy luật nào liên quan cả.
- Do không muốn ông bà ngoại phiền lòng, nên dù ông bà đang tiến hành thủ tục sang tên, mọi người vẫn không ý kiến (không có ký tên gì cả, chuyển sở hữu tài sản không cần chữ ký của hàng thừa kế). Vậy nếu đến một ngày nào đó, ông bà qua đời thì hàng thừa kế thứ 1 của ông bà có còn quyền thừa kế không? (Vì lúc này không còn là tài sản của ông bà - cháu nghĩ là không)
- Về tình, cháu mong một lời khuyên từ Luật sư. Không phải ham muốn tài sản thừa kế của ông bà nhưng cháu thấy có sự bất công ở đây. Cháu giả sữ trường hợp nữa là các cậu/dì/mẹ cháu đều không hay biết, đến khi ông bà qua đời mới vỡ lẽ ra là tài sản thừa kế chung đã thuộc về một người. Lúc này có Luật nào quy định không ạ?
  •  6593
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…