Phân biệt xử lý kỷ luật lao động với xử lý kỷ luật hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #484059 31/01/2018

  thaonguyen27
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2017
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 2676
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 68 lần


  Phân biệt xử lý kỷ luật lao động với xử lý kỷ luật hành chính

   

  Nội dung

  Xử lý KLLĐ

   

  Xử lý kỷ luật hành chính

  Công chức

  Viên chức

  Cơ sở pháp lý

  Điều 123 BLLĐ 2012

  Điều 2 NĐ 34/2011/NĐ - CP

  Điều 3 NĐ 27/2012/NĐ - CP

  Nguyên tắc cơ bản

  Dựa trên sự thống nhất giữa người SDLĐ với đại diện tập thể người lao động và người lao động.

  Khách quan, công bằng; nghiêm minh, đúng pháp luật.

  Chứng minh lỗi

  người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.

  Việc xem xét lỗi thuộc về cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

  Người có mặt xử lý kỷ luật

   phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

   người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

   

  Chủ tịch Hội đồng kỷ luật ra quyết định tổ chức họp hội đồng kỷ luật và gửi giấy triệu tập họp tới viên chức có hành vi vi phạm pháp luật chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày tiến hành cuộc họp. Ngoài ra có thể mời thêm  đại diện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị có viên chức vi phạm kỷ luật dự họp

  Số lượng áp dụng

  - Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

  - Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

   

  Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu công chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

  Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

  Thái độ sửa chữa, khắc phục hậu quả

  Không được xem xét cho hình thức kỷ luật

  Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của công chức có hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật.

  Các trường hợp chưa xử lý kỷ luật

  Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

  Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

  + Đang bị tạm giữ, tạm giam;

  + Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm như đánh bạc, trộm cắp, tham ô, cố ý gâng thương tích...

  + Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

  Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật

   

  Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.

   

  Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

   

  Công chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

   

  Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật. 

  Các trường hợp không xử lý kỷ luật

  Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

   

  Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật

  Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật.

  Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức.

  Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm pháp luật trong tình thế bất khả kháng khi thi hành công vụ. 

  Các trường hợp được miễn xử lý kỷ luật

   

  Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật.

  Được cấp có thẩm quyền xác nhận có hành vi vi phạm pháp luật trong tình thế bất khả kháng khi thực hiện công việc, nhiệm vụ.

   

   

   
  7916 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận