phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #15918 20/04/2009

  namhai3990

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

  tôi có vấn đề mong được giải đáp:phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan nhà nước ban hành để áp dụng pháp luật
   
  229496 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn namhai3990 vì bài viết hữu ích
  hungkrt (19/12/2014) thaochau (17/04/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #15919   08/11/2008

  VietThuong
  VietThuong
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 3221
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 60 lần


  phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

  Vấn đề này bạn có thể tham khảo tại http://thuvienphapluat.com phần "thuật ngữ pháp lý" bạn sẽ tìm kiếm được .
  Bạn tìm theo cụm từ " văn bản pháp luật " và " áp dụng pháp luật" sẽ cho bạn nhiều cách hiểu khác nhau.
  Chuc bạn thành công.   
  Báo quản trị |  
 • #15920   08/11/2008

  hungd12t
  hungd12t

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Một số gợi ý về phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

  Phân biệt là đi tìm sự khác nhau:
    - Khái niện;
    - Hình thức ban hành, trình tự ban hành; thẩm quyền; phạm vi điều chỉnh;
     - Ký hiệu của các loại vă bản;...
  "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
   Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

  1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

  2. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

  3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

  4. Nghị định của Chính phủ.

  5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

  7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

  9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

  11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

  12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân."
          Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản tổ chức triển khai thực hiện văn bản QPPL trên.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #15921   25/11/2008

  Troublemaker
  Troublemaker

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi

  Nếu nói rằng 'Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản tổ chức triển khai thực hiện văn bản QPPL' thì chưa chính xác vì các loại văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư, Nghị quyết, Thông tư liên tịch của các cơ quan Kiểm sát nd tối cao, Toà án nd tối cao, Thông tư của Bộ, cơ quan ngang bộ đều là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để hướng dẫn áp dụng Luật, Pháp lệnh, nghị định của Chính phủ. Do đó, khi đã ban hành Nghị quyết, Thông tư, Thông tư liên tịch rồi thì cơ quan được luật giao nhiệm vụ ban hành những văn bản quy phạm pháp luật này sẽ không ban hành thêm các văn bản khác để hướng dẫn áp dụng nó. Ví dụ không thể có chuyện ban hành Thông tư để hướng dẫn thực hiện thông tư được.
   
  Báo quản trị |  
 • #15922   27/11/2008

  nghiencuu21
  nghiencuu21

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:27/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  so sánh bản quy phạm phát luật

  so sánh bản quy phạm phát luật và văn bản áp dụng pháp luật và nêu mối quan hệ giữa hai văn bản
   
  Báo quản trị |  
 • #15923   25/11/2008

  kissofdeath_toyou12
  kissofdeath_toyou12

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ai giải thích dùm câú tạo của Quy Phạm Pháp Luât không!!!

  em sap nôp bài luân nói vê` phâ`n này mà em không duoc hiêủ lam vê` Quy Pham pháp Luât này!!!!  Mong đươc chỉ giáo!! Thanks
   
  Báo quản trị |  
 • #15924   27/11/2008

  ptriet
  ptriet

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bai tieu luan

  Moái quan heä giöõa phaùp luaät vôùi kinh teá –quan heä xaõ hoäi khaùc-chính trò-toå chöùc chính trò-yù thöùc xaõ hoäi-nhaø nöôùc laø nhö theá naøo vaäy maáy anh chò?   Söï  gioáng vaø khaùc giöõa vaên baûn vi phaïm phaùp luaät vaø vaên baûn aùp duïng phaùp luaät nhö  theá naøo vaäy maáy anh chi?

   
  Báo quản trị |  
 • #15925   05/12/2008

  khaclub
  khaclub

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  So sánh

  Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản áp dụng pháp luật.

  Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt mang tính quyền lực do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Đây là các văn bản mang tính cá biệt, chỉ áp dụng một lần như quyết định bổ nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định hay bản án của Tòa án. Is That OK ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn khaclub vì bài viết hữu ích
  Tocochan (10/12/2015)
 • #15926   30/12/2008

  dinhtanbinh
  dinhtanbinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luat tham khao

  Nếu làm bên quản trị nhân sự thì chúng ta tìm hiểu sâu về luật gì
   
  Báo quản trị |  
 • #15928   31/03/2009

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  dinhtanbinh viết:
  Nếu làm bên quản trị nhân sự thì chúng ta tìm hiểu sâu về luật gì


  Dĩ nhiên là bạn nên tìm hiểu quy định pháp luật về lao động để tư vấn cho Công ty bạn cách thức quản lý, lương, chế độ cho công/nhân viên.
   
  Báo quản trị |  
 • #77343   06/01/2011
  Được đánh dấu trả lời

  cobephuthuy
  cobephuthuy

  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/12/2010
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 1602
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  : Giống nhau: Đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

                                         Dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

                 Khác nhau:

  Văn bản quy phạm pháp luật

  Văn bản áp dung pháp luật

  -         Chứa quy tắc xử sự chung.

  -         Áp dung nhiều lần.

  -         Áp dụng cho mọi chủ thể.

   

   

  -         Hình thức: Luật, văn bản dưới luật.

  -         Chứa quy tắc xử sự cụ thể.

  -         Áp dụng một lần.

  -         Áp dụng cho một chủ thể xác định

  -         Ban hành trên cơ sớ  Văn bản quy phạm pháp luật

  -         Hình thức: Bản án, quyết định…

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn cobephuthuy vì bài viết hữu ích
  HoaiKoy (18/12/2015)
 • #296973   13/11/2013

  sinhvienluatv54
  sinhvienluatv54

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bạn ơi! bạn có biết hiệu lực Hồ tố của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay không? giúp cho mình với

   
  Báo quản trị |  
 • #350232   15/10/2014

  Các bạn cho mình hỏi, về hình thức thể hiện vbqppl như thế này đúng không NĐ số 151/2007/NĐ-CP; tuy nhiên có văn bản qppl lại thể hiện như sau: QĐ 491/QĐ-TTG. 

  Nếu ghi như cách viết thứ 2 thì là văn bản thường, QĐ 491 theo quy định tại Luật số 17/2008/QH12 là văn bản qppl.

  Các anh chị cho ý kiến với.

   
  Báo quản trị |  
 • #497691   24/07/2018

  ngothanhphuong310
  ngothanhphuong310
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2018
  Tổng số bài viết (201)
  Số điểm: 1154
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 11 lần


  Giống nhau
   
  + Là văn bản pháp luật do cơ nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành.
   
  + Được nhà nước bảo đảm quyền thực hiện bằng các biện pháp mang tính quyền lực nhà nước.
   
  + Thể hiện dưới hình thức văn bản và dùng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội
   
  Khác nhau
   

   

  Văn bản quy phạm pháp luật

  Văn bản áp dụng pháp luật

  Khái niệm

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự cá biệt do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành, được áp dụng một lần trong đời sống và bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế Nhà nước

  Tên gọi, hình thức, chủ thể ban hành

  Điều 4 Luật ban hành văn  bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Chưa có tên gọi cụ thể, được ban hành cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền ban hành, dựa trên các quy phạm pháp luật cụ thể để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể

  Mục đích 

  Được dùng để ban hành, đề ra quy phạm mới hoặc đình chỉ, sử đổi, bãi bỏ quy phạm hiện hành, hoặc thay đổi phạm vi hiệu lực của nó

  Được dùng để cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào những trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể

  Nội dung 

  Chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện

  Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể, hoặc xác định biện pháp cưỡng chế đối với các hành vi vi phạm pháp luật như bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, bị xử lý kỉ luật với các biện pháp như khiển trách, cảnh cáo, hạ mức lương,. . 

  Số lần áp dụng

  Nhiều lần

  Một lần

   

  Cập nhật bởi ngothanhphuong310 ngày 24/07/2018 07:56:04 CH
   
  Báo quản trị |