DanLuat
×

Thêm bình luận

Phân biệt “Tuân thủ pháp luật”, “Thi hành pháp luật”, “Sử dụng pháp luật” và “Áp dụng pháp luật”

(lanbkd)

  •  243795
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…