Phân biệt trọng tài vụ việc và trọng tài thường trực

Chủ đề   RSS   
 • #528125 12/09/2019

  Phân biệt trọng tài vụ việc và trọng tài thường trực

  Căn cứ Luật trọng tài thương mại 2010

  Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng do Luật Trọng tài thương mại quy định.

  Trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. Do các bên thỏa thuận: linh hoạt, mềm dẻo trong thủ tục, bảo đảm tối đa quyền tự định đoạt của các bên và bảo đảm uy tín cho các bên, giữ gìn bí mật kinh doanh cho các bên.

  Phân biệt trọng tài vụ việc và trọng tài thường trực

  Tiêu chí Trọng tài vụ việc Trọng tài thường trực (quy chế)
  Khái niệm Là phương thức trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết vụ việc giữa các bên và trọng sẽ chấm dứt sự tồn tại khi giải quyết xong vụ tranh chấp. Là trọng tài có tổ chức được thành lập để hoạt động một cách thường xuyên, có trụ sở và điều lệ và có quy tắc xét xử riêng.

  Tổ chức

  Không có tổ chức, không có bộ máy, không có trụ sở, không có qui chế riêng, không có nguyên tắc tố tụng Tổ chức thành trung tâm trọng tài, có tư cách pháp nhân, là tổ chức phi chính phủ, có qui chế riêng.

  Thành lập và giải thể

  Thành lập khi các bên phát sinh tranh chấp thỏa thuận lựa chọn. Chấm dứt khi giải quyết xong vụ việc

  Thành lập và chấm dứt theo các qui định của pháp lệnh trọng tài.

   

   
  12654 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận